Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Chủ thẻ tín dụng VIB với chương trình tích lũy điểm thưởng

Hinh anh the VIBT ngày 16/4/2018, Ngân hàng Quc tế Vit nam (VIB) chính thc điu chnh Chương trình tích lũy đim thưởng và hoàn tin dành cho ch th tín dng.

Chương trình hoàn tin dành cho Ch th tín dng VIB Platinum

- Hoàn tin 5% trên giá tr thanh toán phí bo him Prudential t Th tín dng VIB qua chc năng Thanh toán hóa đơn trên Dch v Ngân hàng đin t/ng dng ngân hàng di đng (MyVIB) ca VIB. Tng s tin hoàn tích lũy ti đa trên 1 kỳ sao kê cho hng mc này là 1.000.000 VNĐ.

- Hoàn li 1% trên toàn b s tin chi tiêu còn li trong kỳ. Tng s tin hoàn tích lũy ti đa trong 1 kỳ sao kê cho hng mc này là 1.000.000 VNĐ.

Chương trình tích lũy đim thưởng dành cho Ch th tín dng VIB Gold

- Nhn 30 đim thưởng cho mi 1.000 VNĐ thanh toán phí bo him Prudential t th tín dng VIB qua chc năng Thanh toán hóa đơn trên Dch v Ngân hàng đin t/ng dng ngân hàng di đng (MyVIB) ca VIB. Tng s đim thưởng tích lũy ti đa trên 1 kỳ sao kê cho hng mc này là 600.000 đim.

- Nhn 2 đim thưởng cho mi 1.000 VNĐ chi tiêu còn li trong kỳ. S đim thưởng tích lũy không gii hn trên 1 kỳ sao kê.

Chương trình tích lũy đim thưởng dành cho Ch th tín dng VIB Classic

- Nhn 10 đim thưởng cho mi 1.000 VNĐ thanh toán phí bo him Prudential t th tín dng VIB qua chc năng Thanh toán hóa đơn trên Dch v Ngân hàng đin t/ng dng ngân hàng di đng (MyVIB) ca VIB. Tng s đim thưởng tích lũy ti đa trên 1 kỳ sao kê cho hng mc này là 200.000 đim.

- Nhn 1 đim thưởng cho mi 1.000 VNĐ chi tiêu còn li trong kỳ. S đim thưởng tích lũy không gii hn trên 1 kỳ sao kê.

Thông tin chi tiết, xem ti đây hoc liên h TTDVKH 24/7 1800 8180 (min phí).

Xem 865 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.