Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

VietinBankSc: Tự tin vượt qua thách thức

VietinBankSc Tu tin vuot qua thach thucNăm 2017, Công ty C phn Chng khoán (CK) Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBankSc/Công ty) đt 134 t đng li nhun trước thuế, đt 101,3% kế hoch năm. Vi kết qu đó, VietinBankSc ln đu tiên nhn Giy khen Đơn v Đc bit xut sc trong hot đng kinh doanh năm 2017.

Tăng trưởng vượt tri.

Trong năm 2017, ba lĩnh vc hot đng chính ca VietinBankSc gm: Tư vn, T doanh, Bo lãnh phát hành đu tăng trưởng tích cc và mang li kết qu vượt tri. Tng doanh thu năm 2017 ca Công ty đt 289 t đng, tăng 22% so vi năm 2016. Li nhun năm 2017 đt 134 t đng, đt 101,3% kế hoch năm, tăng trưởng 31% so vi năm 2016.

Hot đng đóng góp nhiu nht là T doanh CK, góp vn đt doanh thu 127 t đng, tăng 32% so vi năm 2016. Trong đó, ghi nhn doanh thu ca Công ty tăng đu hot đng đu tư c phiếu (CP) và đu tư trái phiếu (TP). Lãi t hot đng đu tư CP niêm yết trong năm 2017 là 40 t đng (tăng 47% so vi năm 2016).

Bên cnh đó, hot đng đu tư CP chưa niêm yết cũng được VietinBankSc đy mnh bng vic tìm kiếm nghiên cu tham gia đu giá vào các cơ hi bán c phn ln đu ra công chúng (IPO) ca các doanh nghip nhà nước (DNNN) hp dn. C th như: Công ty Nước gii khát Sanest Khánh Hòa; Tng Công ty Thương mi XNK Thanh L; Tng Công ty Đu tư Phát trin Đô th và Khu Công nghip Vit Nam; cơ hi thoái vn ca SCIC ti FPT, BMP, NTP, DMC và VCG…

Trong năm 2017, vi vic nm gi danh mc TP DN, VietinBankSc đã thu được lãi TP DN năm 2017 là 24 t đng và lãi bán TP là 2 t đng.

Hot đng Môi gii CK cũng tăng trưởng mnh v dư n Giao dch ký qu CK (Margin) và lãi t hot đng cho vay Margin. Tng mc dư n ti thi đim cui năm 2017 đt gn 659 t đng. C th dư n, lãi Margin toàn VietinBankSc trong năm 2017 ln lượt là 659 t đng và hơn 59 t đng, tăng mnh tương ng là 59% và 61% so vi năm 2016.

Đi vi hot đng Tư vn tài chính DN, VietinBankSc tp trung tư vn phát hành TP. Doanh thu tư vn phát hành TP đóng góp ti hơn 75% doanh thu tư vn tài chính DN trong năm 2017. VietinBankSc đã tư vn thu xếp vn thành công cho nhiu DN ln vi tng tr giá thu xếp được là hơn 13 nghìn t đng TP trong nước và 60 triu USD TP quc tế. Năm 2017, doanh thu hot đng ca Khi Tư vn tài chính DN VietinBankSc đt hơn 36 t đng.

T tin vượt qua thách thc

Thi đim đu năm 2017, khi th trường CK còn nhiu bt n chưa có du hiu khi sc rõ ràng, VietinBankSc đã nhn và t tin xây dng kế hoch li nhun đy thách thc mc 131.880 t đng, tăng trưởng 30% so vi năm 2016. Vy s t tin đó đến t đâu?

Tr li cho câu hi này, ông H Quang Vũ - Ch tch HĐQT VietinBankSc cho biết: HĐQT, Ban Lãnh đo Công ty đã đnh ra chiến lược đúng đn cho giai đon 2015 - 2020. Đó là phát trin an toàn, bn vng trên cơ s ti ưu hóa hot đng, tng bước đưa VietinBankSc tr thành đơn v tiên phong trong lĩnh vc Ngân hàng đu tư. VietinBankSc không phát trin đơn l tng hot đng mà gn các hot đng nghip v thành khi thng nht.

“Nếu như hot đng Tư vn tài chính DN đóng vai trò là người khi to, tìm kiếm, xác đnh nhu cu ca DN, thì hot đng T doanh và Nghiên cu phân tích s đưa ra phương án cu trúc cho DN. Đng thi, hot đng môi gii s h tr các giao dch có liên quan trong phương án cu trúc” - ông Vũ cho biết thêm.

Năm 2018, bên cnh vic phát huy nhng thế mnh hin có, VietinBankSc s đy mnh hot đng tư vn phát hành TP DN và tư vn tái cu trúc tài chính DN. Qua đó, Công ty giúp DN tiếp cn vi ngun vn hiu qu, đng thi h tr nhà đu tư có thêm nhiu cơ hi đu tư tt. VietinBankSc cũng có chiến lược m rng th phn Môi gii CK thông qua vic khai thác mnh hơn na mng khách hàng t chc.

V hot đng nâng cao cht lượng dch v, theo kế hoch tháng 4/2018, khi D án Core VGAIA theo công ngh Nht Bn hoàn thành và đi vào hot đng, VietinBankSc s bước đu hoàn thành mc tiêu hoàn thin và nâng cp dch v cho nhà đu tư nhm ti đa hóa li ích ca khách hàng.

Bên cnh đó, VietinBankSc cũng s tăng cường công tác kim soát chi phí, đy mnh hot đng kim soát ni b và qun tr ri ro. Đng thi, Công ty tiếp tc tp trung xây dng đi ngũ nhân s có cht lượng cao và gn kết vi công ty, quan tâm nâng cao đi sng cán b, nhân viên, chú trng xây dng văn hóa DN, thu hút nhân tài, nm bt cơ hi tái cu trúc trong qun tr DN đ kin toàn b máy, thng tiến đến mc tiêu đã đ ra.

Là thành viên ca VietinBank, VietinBankSc có cơ hi hp tác vi các đi tác chiến lược ca VietinBank c trong và ngoài nước. Do đó, bên cnh vic tiếp tc duy trì thế mnh trong lĩnh vc Tư vn tài chính DN truyn thng, VietinBankSc cũng đnh hướng cung cp dch v tư vn M&A gia các DN Vit Nam và đi tác nước ngoài, h tr DN Vit Nam nâng cao năng lc cnh tranh và hi nhp vi th trường quc tế. VietinBankSc kỳ vng hot đng này s góp phn nâng cao v thế ca VietinBankSc nói riêng và VietinBank nói chung trên th trường tài chính toàn cu.

Xem 4216 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.