Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Sưu tầm ảnh “VietinBank - 30 năm ấy biết bao nhiêu tình”

Suu tam anh VietinBankT 12/4 - 20/6/2018, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) t chc Cuc thi sưu tm nh quy mô ln “VietinBank - 30 năm y biết bao nhiêu tình” vi tng tr giá Gii thưởng lên đến 115.000.000 đng nhm hướng ti k nim 30 năm ngày thành lp (8/7/1988 - 8/7/2018).

“VietinBank - 30 năm y biết bao nhiêu tình” là cơ hi đ khách hàng, đi tác cũng như mi cá nhân yêu mến và quan tâm đến VietinBank trong toàn quc th hin s hiu biết v chng đường lch s 30 năm hình thành, phát trin ca VietinBank qua các tác phm nhiếp nh.

Tham gia cuc thi, mi người có cơ hi đt được nhiu gii thưởng ln, bao gm: 01 gii Đc bit (tr giá 30 triu đng), 01 gii Nht (tr giá 20 triu đng/gii), 02 gii Nhì (tr giá 10 triu đng/gii), 03 gii Ba (tr giá 5 triu đng/gii) và 10 gii Khuyến khích (tr giá 3 triu đng/gii).

Cuc thi sưu tm nh “VietinBank - 30 năm y biết bao nhiêu tình” được t chc nhm tìm kiếm, phát hin, sưu tm nhng tác phm nhiếp nh (tác phm) xut sc, mô t, tái hin quá trình 30 năm xây dng và phát trin ca VietinBank, đc bit là nhng “khonh khc vô giá” trong lch s VietinBank. Đng thi, cuc thi cũng tôn vinh nhng thành tu ca VietinBank qua 30 năm xây dng và phát trin, nhng đóng góp ca VietinBank cho xã hi, cho đt nước; tôn vinh nét đp văn hóa ca VietinBank…

Cách thc gi tác phm d thi

+ Vi tác phm d thi gi qua đường bưu đin:

- Tác phm d thi cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ h và tên, đa ch người gi, s đin thoi, s Chng minh thư nhân dân/s Căn cước công dân, email.

+ Đa ch nhn tác phm d thi:

- Ban Thương hiu - Khi Thương hiu & Truyn thông VietinBank

(Tng 6, tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hc Đế, qun Hai Bà Trưng, thành ph Hà Ni)

+ Vi tác phm gi qua email:

- Gi v đa ch email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Tiêu đ email: CuocthianhVietinBank_ H và tên tác gi

- Người d thi phi cung cp đy đ thông tin cá nhân chính xác ca mình kèm tác phm d thi gm: H và tên, đa ch, s đin thoi, s Chng minh thư nhân dân/s Căn cước công dân.

Thông tin chi tiết, liên h: T Thư ký ca Cuc thi (Ông Nguyn Xuân Nguyn - Đin thoi: 091.203.0581; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Ông Đ Văn Hà - Đin thoi 091.336.8292; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Xem 959 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.