Thứ năm, 27 Tháng 2 2020
TIN MỚI
Phối hợp triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia

Phối hợp triển khai Chương trình Thương hiệu quốc gia

Hip hi Ngân hàng Vit Nam đã có văn bn gi Ch tch Hi đng thành viên, Tng giám đc các t chc hi viên v vic trin khai Chương trình Thương hiu quc gia năm 2018 đ đăng ký tham gia.

Căn c công văn s 2257/BCT-XTTM ngày 23/03/2018 ca B Công thương v vic đ ngh Hip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp trin khai Chương trình Thương hiu Quc gia năm 2018, Hip hi Ngân hàng thông tin đến t chc hi viên được biết v Chương trình Thương hiu Quc gia đ đăng ký tham gia (Chi tiết công văn của Bộ Công thương xem tại đây).

T chc hi viên có nhu cu tham gia, đ ngh gii thiu sn phm có tim năng tham gia Chương trình, đin đy đ thông tin vào mu đăng ký, lp h sơ np trc tiếp cho Ban Thư ký Chương trình, đng thi gi thông tin v vic tham d v Ban Pháp lut và Nghip v - Hip hi Ngân hàng Vit Nam, s 193 Bà Triu, Hai Bà Trưng, Hà Ni trước ngày 10/5/2018 đ tng hp danh sách chung gi B Công thương.

Thông tin mi tham gia và đăng ký, np h sơ theo mu được đăng ti ti đường link: http://www.viettrade.gov.vn/tin-tuc/moi-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-thqg-nam-2018-1.

Thông tin liên h: Ms Quỳnh Hoa, Ban Pháp lut & Nghip v - Hip hi Ngân hàng Vit Nam (Đin thoi: 024.38218673/0913.319.318; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Xem 4261 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.