Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI

Vietcombank trao 12,5 tỷ đồng an sinh xã hội tại tỉnh Vĩnh Long

Vietcombank trao an sinh xa hoi tai tinh Vinh LongNgày 27/3/2018, ti tnh Vĩnh Long đã din ra Hi ngh Xúc tiến Đu tư tnh Vĩnh Long 2018 vi ch đ "Vĩnh Long - Ch đng hp tác phát trin bn vng". Đi din Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã trao 12,5 t đng ng h cho công tác an sinh xã hi tnh Vĩnh Long.

Ch đo Hi nghHi ngh Xúc tiến Đu tư tnh Vĩnh Long 2018, Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc đã biu dương nhng thành tích ca tnh Vĩnh Long trong công tác xây dng kinh tế xã hi tnh nhà, trong đó tn dng các thế mnh ca tnh v nông nghip, đt đai, phát trin các đc sn đa phương, đc bit là chú trng đến phát trin khi doanh nghip tư nhân. Th tướng cũng ch đo các B ngành cn phi hp tt, nhanh chóng đ to điu kin thun li phát trin tnh Vĩnh Long và khu vc lân cn như đường cao tc TP H Chí Minh - Cn Thơ và cao tc Cn Thơ - Cà Mau. Th tướng nhn mnh: phát trin kinh tế xã hi tnh Vĩnh Long cn s phi hp tích cc, cht ch ca 6 “Nhà”, gm: Nhà nông, Nhà đu tư, Nhà sn xut, Nhà băng, Nhà khoa hc và Nhà phân phi.

Khng đnh s quan tâm và sn sàng đng hành đ phát trin kinh tế - xã hi tnh Vĩnh Long, ti Hi ngh, Vietcombank đã trao Hp đng nguyên tc cp tín dng cho 2 doanh nghip: Công ty CP Dược phm Cu Long và Công ty CP Thương mi Du khí Cu Long. Thay mt Ban Lãnh đo Vietcombank, ông Nghiêm Xuân Thành - Ch tch HĐQT cũng đã trao s tin ng h 12,5 t đng ca Vietcombank cho công tác an sinh xã hi tnh Vĩnh Long.

Xem 3719 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.