Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Agribank AMC thông báo bán bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh ban dau giaCông ty Qun lý n và khai thác tài sn Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank AMC) thông báo bán bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian vào hi 9h00 ngày 30/03/2018.

Tài sn cn bán đu giá:

- Toàn b nguyên ph liu dt may, thành phm, bán thành phm may mc trong các kho xưởng ti Công ty LD Lifepro Vit Nam, toàn b máy móc thiết b ti Công ty LD Lifepro Vit Nam,  toàn b các hng mc công trình kiến trúc, kết cu h tng k thut gn lin vi đt ca Công ty LD Lifepro Vit Nam và mt s hng mc đu tư, lp đt ti nhà máy.

H thng x lý nước thi; nhà biến áp; h thng dàn công ngh gn vi máy móc ti các phân xưởng: xưởng may, xưởng ct, xưởng git nhum, xưởng hoàn thin sn phm, xưởng là, xưởng hoàn tt vi, xưởng dt, xưởng in và mt s tài sn văn phòng: máy tính, máy in, máy photocopy… hin còn nguyên vn, không có du hiu xe dch, tháo d đã được bàn giao li cho Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam theo Quyết đnh x lý vt chng s 02/C46-11 ngày 26/04/2014, Quyết đnh x lý vt chng s 03/C46-11 ngày 26/04/2014, Quyết đnh x lý vt chng s 04/C46-11 ngày 26/04/2014 và Biên bn v vic tr li tài sn ngày 10/05/2014 ca Cơ quan cnh sát điu tra - B công an cho Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam theo Bn án phúc thm s 716/2016/HSPT ngày 27/12/2016 ca Tòa án nhân dân cp cao ti Hà Ni và Biên bn giao tài sn đ thi hành án ngày 20/06/2017 ca Cc thi hành án dân s thành ph Hà Ni.

- Ngun gc và tình trng pháp lý ca tài sn: Tài sn đm bo được thi hành án theo Bn án phúc thm ca Tòa án nhân dân cp cao ti Hà Ni và Bien bn bàn giao ca Cc thi hành án dân s thành ph hà Ni.

Giá khi đim và phương thc đu giá:

- Tng giá khi đim là: 353.113.971.000 VNĐ(Bng ch: Ba trăm năm mươi ba t, mt trăm mười ba triu chín trăm by mươi mt nghìn đng).

- Phương thc t chc đu giá:

1. Đu giá toàn b tài sn ti nhà máy vi giá khi đim: 353.113.971.000 VNĐ (Bng ch: Ba trăm năm mươi ba t, mt trăm mười ba triu chín trăm by mươi mt nghìn đng).

2. Đu giá theo các nhóm tài sn gm:

- Nhóm nguyên vt liu vi giá khi đim: 17.907.376.000 VNĐ (Bng ch: Mười by t, chín trăm linh by triu ba trăm by mươi sáu nghìn đng)

- Nhóm Máy điu hòa chưa lp đt vi giá khi đim: 22.594.448.000 VNĐ (Bng ch: Hai mươi hai t năm trăm chín mươi tư triu bn trăm bn mươi tám nghìn đng).

- Nhóm Phương tin vn ti vi giá khi đim: 403.169.000 VNĐ (Bng ch: Bn trăm linh ba triu mt trăm sáu mươi chín nghìn đng)

Lưu ý: Ưu tiên cho các khách hàng đăng ký đu giá toàn b tài sn ti nhà máy trước, các khách hàng đăng ký đu giá theo nhóm tài sn s được tham gia đu giá khi không có khách hàng đăng ký đu giá toàn b tài sn nhà máy.

3. Các loi thuế, chi phí liên quan đến tài sn đu giá: Người trúng đu giá tài sn có trách nhim t liên h vi cơ quan chc năng đ thc hin th tc kê khai, np thuế, phí, l phí,…sang tên hp thc hóa giy t theo quy đnh ca pháp lut và chu các loi chi phí đi xem tài sn, tháo d, bc xếp, vn chuyn, bo qun, x lý tài sn theo quy đnh,…t thi đim bàn giao tài sn. Khách hàng trúng đu giá không bc d, di di vn chuyn tài sn, không xin gia hn,…trước thi hn thu hi theo quy đnh thì t chu mi tn tht và trách nhim trước Pháp lut.

Tin bán h sơ và tin đt trước:

-  Tin bán h sơ tham gia đu giá: 500.000đng/01 h sơ

-  Tin đt trước:

+ Đăng ký đu giá toàn b tài sn ti nhà máy: 35.311.000.000 VNĐ/01 H sơ

+ Đăng ký đu giá theo nhóm tài sn:

* Nhóm nguyên vt liu: 1.790.000.000 VNĐ/01 H sơ

* Nhóm Máy điu hòa chưa lp đt: 2.259.000.000 VNĐ/01 H sơ

* Nhóm Phương tin vn ti: 40.000.000 VNĐ/01 H sơ

- Khách hàng đăng ký tham gia đu giá np tin đt trước vào tài khon:

+ Đơn v th hưởng: Công ty TNHH MTV Qun lý n và Khai thác tài sn Agribank.

+ Tài khon s: 1460-201034155 ti Agribank Chi nhánh Nam Hà Ni.

Thi gian phát hành h sơ và đăng ký tham gia đu giá:

-  Thi gian bán h sơ: 07 gi 30’ ngày 06/03/2018 đến 15 gi 00’ ngày 26/03/2018.

-  Thời gian nộp tiền đt trước và đăng ký tham gia đu giá:  07 gi 30’ ngày 26/03/2018 đến 16 gi 00’ ngày 28/03/2018.

- Theo ch dn trên và ti đa ch s 19 đường Tràng An, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tnh Ninh Bình. Đin thoi: 02293.896.908

Thi gian xem hin trng tài sn đu giá: t 7h30 ngày 21/03/2018 đến 16h00 ngày 23/03/2018, trong gi hành chính.

Đa đim: Công ty LD Lifepro Vit Nam ti Lô C1 khu công nghip Gián Khu, huyn Gia Vin, tnh Ninh Bình

Thi gian, địa điểm tổ chc phiên đu giá: 9h00 ngày 30/03/2018 - ti Hi trường Trung tâm dch v bán đu giá tài sn tnh Ninh Bình.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Trung tâm dch v bán đu giá tài sn Ninh Bình - Đa ch: S 19, đường Tràng An, phường Đông Thành, TP Ninh Bình; Đin thoi: 02293.896.908

- Công ty Qun lý n và khai thác tài sn Agribank - tng 5 tòa nhà C3 s 194 đường Gii Phóng, Phường Phương Lit, Qun Thanh Xuân, TP Hà Ni; Đin thoi: 024.3772.8432, 024.32323120 và ti Website: http://agribankamc.com/life-pro-gian-khau-ninh-binh-sp84.html

- Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội - Tòa nhà C3 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoi: 024.38687092

Xem 3499 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.