Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

TPBank tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

TPBank thao go kho khan cho doanh nghiep xuat nhap khauBám sát nhu cu ca doanh nghip xut nhp khu, Ngân hàng Tiên phong (TPBank) đang chú trng phát trin nhng sn phm, dch v tài tr thương mi hin đi nhm đng hành, nâng cao sc cnh tranh ca doanh nghip ni trên th trường quc tế.

Nhng trin vng tích cc ca th trường xut nhp khu

Xut nhp khu đóng vai trò to ln trong nn kinh tế m nht là đi vi các nước đang phát trin, nh hưởng trc tiếp đến s tăng trưởng ca nn kinh tế nên nhà nước đã có nhng chính sách ưu đãi h tr cho các doanh nghip xut nhp khu. Theo Tng cc Hi quan, tng kim ngch xut nhp khu ca c nước tính đến hết tháng 12/2017 đã chm mc 425 t USD, tăng 20,9% so vi năm 2016. Nh đó, xut khu hàng hóa ca Vit Nam đã tăng t v trí th 50 năm 2007 lên 26 năm 2016, theo xếp hng ca WTO. Trong khi đó, nhp khu cũng tăng lên t 41 năm 2007 lên v trí th 25 trong năm 2016 và s tiếp tc thăng hng trong năm nay.

Kinh tế Vit Nam đã và đang hi nhp sâu rng vi nn kinh tế thế gii, các đi tác thương mi ca Vit Nam không ngng được m rng khp toàn cu. Hin ti, Vit Nam có trên 200 đi tác thương mi, trong đó có 29 th trường xut khu và 23 th trường nhp khu đt kim ngch trên 1 t USD trong 11 tháng năm 2017.

Gii pháp tháo g khó khăn cho doanh nghip xut nhp khu

Tuy nhiên, hin nay vn có rt nhiu doanh nghip gp phi khó khăn khi tiếp cn và m rng th trường xut nhp khu, ch yếu là do thiếu tài sn thế chp, kh năng tài chính chưa mnh, khó chng minh kh năng tài chính đ vay vn… Trên thc tế, đã có rt nhiu doanh nghip phi quay lưng vi nhng đơn hàng đem li li nhun ln cho công ty ch vì không đ ngun vn lưu đng.

Chung tay cùng nhà nước và nm bt được nhu cu ca các doanh nghip, mt s ngân hàng Vit Nam đã có s quan tâm đc bit đến phát trin dch v Tài tr thương mi, vi mc đích va giúp các doanh nghip đy mnh xut nhp khu, va tìm được đu ra bn vng cho đng vn.  Là ngân hàng mnh dn đi đu trong vic ng dng công ngh vào các dch v tài chính ngân hàng cũng như chú trng mng dch v Tài tr thương mi, thi gian gn đây, TPBank đã liên tc tung ra các sn phm, dch v có tin ích vượt tri h tr doanh nghip xut nhp khu ch cn thao tác đơn gin qua Ngân hàng đin t eBank Biz như: Phát hành L/C nhp khu, Chuyn tin quc tế, Thanh toán thuế đin t, Thanh toán cước container ca Tân Cng...

Phát hành L/C nhp khu là mt trong nhng dch v quan trng mà bt c doanh nghip xut nhp khu nào cũng cn và thi gian x lý nhanh là mt li thế cnh tranh ln cho doanh nghip. Ti TPBank, doanh nghip được hưởng mc phí ưu đãi vi th tc h sơ đơn gin, thi gian x lý nhanh chóng, đng thi có th thế chp chính lô hàng hình thành t phương án m L/C làm tài sn đm bo vi giá tr lên ti 95%. Ngoài ra, doanh nghip còn được h tr phát hành tt c các loi L/C vi t l ký qu cnh tranh t 0% - 15%. Bên cnh đó, gii pháp L/C UPAS, thư tín dng tr chm có điu khon thanh toán ngay ca TPBank cũng nhn được s hưởng ng nhit tình t phía doanh nghip nhp khu, giúp doanh nghip thông qua ngân hàng, thanh toán trước cho người th hưởng bng đng ngoi t vi lãi sut thp mà vn được hưởng thi gian tr chm ti đa lên ti 360 ngày. Đng thi, s dng L/C UPAS cũng gim bt sc ép v ngoi t và tiết kim chi phí cho doanh nghip.

Mi đây, TPBank cũng đã trin khai dch v np thuế Hi quan đin t 24/7 , giúp doanh nghip np tin thuế vi Tng cc Hi quan qua TPBank. Theo đó, người np thuế có th lp bng kê np thuế trc tiếp trên Cng thanh toán đin t Hi quan mi lúc, mi nơi và được ngân hàng xác nhn kết qu giao dch np thuế thành công ngay sau khi nhn được yêu cu chuyn tin np thuế.

Xem 3872 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.