Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

KienLongBank khai giảng chương trình đào tạo huấn luyện theo chức danh K.15

KienLongBank khai giang chuong trinh dao taoNgày 12/3/2018, ti TP. H Chí Minh, Ngân hàng Kiên Long (KienLong Bank) đã khai ging chương trình đào to hun luyn theo chc danh khóa K.15 dành cho nhân viên chăm sóc khách hàng, giao dch viên và nhân viên tín dng trên toàn h thng.

Tương t như các khóa đào to trước, khi tham gia chương trình đào to hun luyn theo chc danh K.15, các nhân viên tân tuyn s được đào to các chuyên đ, ni dung liên quan đến tài chính ngân hàng, các sn phm dch v và quy trình, quy đnh ca Ngân hàng, k năng gii quyết các v, hun luyn nghip v thc tế din ra ti KienLong Bank, ….Vi s chia s, dn ging t các đi ngũ ging viên ni b ca Kienlongbank và các ging viên, chuyên gia bên ngoài s giúp các nhân viên tân tuyn h thng hóa li nhng kiến thc nn tng và kinh nghim thc tế t các ging viên đ vn dng thc tế khi tr v đơn v kinh doanh.

Vi nhng nhng hiu qu tích cc t các chương trình đào to trước đây, KienLong Bank kỳ vng mi nhân viên tân tuyn khi kết thúc khóa đào to s t tin vi kiến thc, k năng chuyên môn, nghip v, chuyên nghip hơn và đp mt hơn, tr thành hình nh chun mc ca mt nhân viên Ngân hàng “Tâm - Tín - Kiên - Xanh”.

Chương trình s được kéo dài t nay đến hết ngày 24/3/2018.

Xem 347 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.