Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

VietinBank Bắc Thăng Long và câu chuyện tạo nên “kỳ tích”

VietinBank Bac Thang Long va cau chuyen tao nen ky tichNăm 2017, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Bc Thăng Long hoàn thành xut sc các ch tiêu kinh doanh vi ngun vn bình quân đt 120%, dư n bình quân đt trên 100%, thu phí dch v đt 100% kế hoch.

Chi nhánh vinh d được HĐQT VietinBank trao tng Giy khen Đơn v Đc bit xut sc trong hot đng kinh doanh năm 2017.

Hoàn thành vượt mc các ch tiêu kinh doanh

VietinBank Bc Thăng Long là chi nhánh mi thành lp và đi vào hot đng t cui năm 2013. CN có tr s trên đa bàn huyn Sóc Sơn là huyn nghèo ca TP. Hà Ni. T mt đơn v “non tr”, sau hơn 4 năm đi vào hot đng, đến nay quy mô tng ngun vn và dư n CN đt 7.000 t đng. Hng năm, CN đu hoàn thành vượt mc các ch tiêu kế hoch do Ban Lãnh đo VietinBank giao.

Đc bit trong năm 2017, ngun vn bình quân ca CN đt 120% kế hoch, dư n bình quân đt trên 100% kế hoch, thu phí dch v đt 100% kế hoch. CN cũng hoàn thành các ch tiêu khác như: Tài tr Thương mi; doanh s thanh toán; phát trin khách hàng mi; các ch tiêu v th… Hot đng kinh doanh ca CN đm bo tăng trưởng an toàn hiu qu, không có n xu, li nhun bình quân/mt cán b đt mc cao so vi mc bình quân ca h thng.

Thành tích ni bt ca CN trong năm 2017 là đt tc đ tăng trưởng bình quân cao và đm bo an toàn hiu qu. Toàn b các ch tiêu đu đt mc tăng trưởng trên 40% so vi năm 2016. Thm chí mt s ch tiêu đt mc tăng trưởng 100%. CN tăng trưởng đu theo tt c các phân khúc, đc bit là các phân khúc khách hàng VietinBank khuyến khích tăng trưởng và phù hp vi đa bàn huyn Sóc Sơn. Đáng k nht là: Dư n bình quân khách hàng doanh nghip va và nh đt 140% kế hoch; dư n bán l đt trên 100% kế hoch, ngun vn FDI đt 200% kế hoch…

Tr li cho câu hi gii pháp, đng lc hay nim tin nào đã giúp CN đt được kết qu đó? Ông Nguyn Hu Thng - Giám đc CN chia s: V ct lõi CN luôn bám sát s ch đo ca Ban Lãnh đo VietinBank. T đó, CN trin khai và khai thác trit đ các chương trình thúc đy hot đng kinh doanh trong tng thi kỳ. Ví d như: Các chương trình tín dng ưu đãi, chương trình thúc đy ngun vn, bán chéo sn phm… Đi đôi vi đó là phát đng thêm nhiu chương trình thi đua trong toàn CN.

“Nhưng có mt điu tôi có th khng đnh, yếu t quan trng nht quyết đnh thành công trong hot đng kinh doanh là yếu t con người. Do CN mi thành lp, lc lượng lao đng còn mng, tui ngh còn tr, cho nên Ban Giám đc CN đc bit quan tâm đến công tác đào to cán b” - ông Thng nhn mnh.

Ti VietinBank Bc Thăng Long công tác đào to được trin khai vi nhiu bin pháp như: Thông qua “cm tay ch vic”; va hc va làm; hc trường lp hay hc qua tng tình hung x lý nghip v c th. Quan đim nht quán ca Ban Giám đc CN là luôn trân quý tng cán b. Các Lãnh đo ti CN cũng luôn sn sàng “k vai, sát cánh” cùng cán b trong công vic cũng như lng nghe, chia s tâm tư trong cuc sng. Đến nay, VietinBank Bc Thăng Long thc s là mt tp th tâm huyết và đoàn kết.

Đi vi công tác phát trin th trường tìm kiếm khách hàng, đi ngũ lãnh đo CN cũng là nhng người gương mu, trách nhim. Cp lãnh đo CN luôn phi là nhng người bán hàng hiu qu nht, đ đng viên khích l toàn th CBNV CN n lc phn đu hoàn thành tt nhim v được giao.

“Không ng quên trên chiến thng”

Vi phương châm phát trin gn vi an toàn và hiu qu là mc tiêu s 1, năm 2018 CN tiếp tc trin khai kinh doanh da trên ch đo, đnh hướng ca Ban Lãnh đo VietinBank. Đc bit là 5 nhim v trng tâm mà Ch tch HĐQT đã ch đo trong kết lun Hi ngh trin khai nhim v kinh doanh năm 2018 ca toàn h thng.

Trong năm 2018, CN s khai thác trit đ các kênh bán hàng, tiếp tc m rng đa bàn, tăng cường công tác tiếp th tìm kiếm khách hàng, đng thi nâng cao cht lượng phc v. Bên cnh đó, phát trin phân khúc khách hàng doanh nghip va và nh, khách hàng bán l cũng được CN chú trng trin khai. Ngoài ra, CN còn tăng cường công tác đào đo cán b, phân công b trí sp xếp cán b đm bo hiu qu tăng năng sut lao đng; nâng cao cht lượng thm đnh, tăng cường công tác kim tra giám sát, tăng cường k lut k cương đm bo an toàn trong hot đng kinh doanh.

Vi “kỳ tích” đã đt được trong năm qua, Ban Giám đc CN xác đnh ch là s khi đu, tng cán b CN s không “ng quên trên chiến thng”. Nhim v ca CN trong năm 2018 và nhng năm tiếp theo s còn nhiu gian nan vt v, đòi hi mi cán b CN cn c gng hơn na đ xây dng CN phát trin an toàn hiu qu bn vng và to nên nhng “kỳ tích” mi.

Xem 4043 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.