Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI
Agribank nỗ lực, đổi mới vì sự hài lòng của khách hàng

Agribank nỗ lực, đổi mới vì sự hài lòng của khách hàng

Nm rõ xu hướng mi trong vic la chn ca khách hàng đi vi các sn phm dch v ngân hàng, Agribank không ngng n lc, đi mi đ gia tăng tri nghim cho khách hàng, mang đến s hài lòng cho khách hàng.

Đúng như slogan “Mang phn thnh đến khách hàng”, Agribank đang cung cp các sn phm dch v ngân hàng cht lượng vi thái đ phc v chu đáo tn tâm, quy trình chun xác, nhanh gn, giúp khách hàng có tri nghim tt, to s yêu thích và gn bó ca khách hàng vi thương hiu Agribank.

Vi mc đích phc v tt hơn cho khách hàng, trong tng th đ án tái cơ cu Agribank có riêng đ án v ci cách các dch v. Theo đó, Agribank gim thiu mt cách ti đa quy trình tiếp cn và s dng dch v, làm tăng s hài lòng ca khách hàng đi vi sn phm dch v ca Agribank.  Trên nn tng công ngh hin đi và mng lưới rng ln nht vi hơn 2.300 chi nhánh, phòng giao dch, đim giao dch có mt khp mi vùng min, huyn đo trên c nước, chi nhánh ti Campuchia, quan h đi lý vi gn 825 ngân hàng (NH) 86 quc gia và vùng lãnh th… Agribank thiết kế đa dng SPDV phù hp vi tng phân khúc khách hàng. Đến nay, Agribank cung cp ra th trường hơn 200 sn phm dch v ngân hàng tin ích nhóm sn phm dch v: nhóm dch v thanh toán trong nước; nhóm dch v th, nhóm dch v thanh toán quc tế; nhóm dch v kinh doanh ngoi hi, nhóm dch v kiu hi, nhóm dch v ngân hàng đin t E-banking,…

Năm 2017, Agribank đã thc hin rà soát và sa đi quy trình theo hướng thun li hơn cho khách hàng, chi nhánh trong giao dch như Quy đnh v hướng dn m và s dng tài khon thanh toán ti Agribank; Quy đnh v mu biu đăng ký thông tin khách hàng, m tài khon và s dng dch v ti Agribank; Ban hành b chng t mi, in t chương trình IPCAS. Agribank cũng đã kp thi x lý các kiến ngh, đ xut ca chi nhánh, khách hàng v sn phm dch v. Công tác kim tra, giám sát v sn phm dch v được thc hin thường xuyên. Quy trình giao dch sn phm dch v được tuân th và giám sát cht ch đi đôi vi vic đi mi tác phong giao dch được quan tâm thc hin.

Trong thi đi thương mi đin t và internet phát trin nhanh chóng như hin nay, khách hàng có th thc hin các giao dch mt cách d dàng, thường xuyên, đng thi cũng có th đưa ra quyết đnh la chn ngân hàng giao dch da trên vic so sánh mc phí mà các ngân hàng niêm yết. Tuân th đúng quy đnh ca NH Nhà nước, đi vi các loi phí dch v, Agribank đu có biu phí rõ ràng được niêm yết công khai trên website ca Agribank hoc ti chi nhánh, phòng giao dch. Nh đó, khách hàng có th d dàng tra cu thông tin và la chn s dng sn phm dch v. Da vào thông tin đã niêm yết công khai, cán b Agribank còn tư vn c th thêm cho khách hàng v sn phm dch v, giúp khách hàng thoi mái và yên tâm hơn khi la chn sn phm dch v ca Agribank khi giao dch ti quy nếu có loi phí dch v nào phát sinh.

Bên cnh đó, thương hiu ngân hàng uy tín và thông dng cũng là điu kin quan trng khi khách hàng la chn Agribank. Thi gian qua, Agribank đã duy trì được mt hình nh thương hiu đp, chuyên nghip hơn, và hot đng truyn thông được tăng cường cũng đã giúp Agribank tr nên “ph biến” hơn trong mt khách hàng. Va qua, Công ty tư vn chiến lược thương hiu Mibrand (đi tác chiến lược Brand Finance - Công ty đnh giá thương hiu hàng đu thế gii) công b báo cáo 'Brand Beat Score ngành Ngân hàng 2017' - báo cáo đánh giá hiu qu truyn thông ngành Ngân hàng Vit Nam 2017. Theo đó, Agribank nm trong nhóm 'Big 4' ngân hàng Vit có ch s hiu qu truyn thông ln nht năm 2017. Truyn thông đã giúp Agribank khng đnh được v thế ca mt thương hiu ln trên th trường phn ánh qua mc đ nhn biết ca khách hàng đi vi thương hiu Agribank và kh năng khách hàng la chn s dng thương hiu Agribank.

Đ đáp ng yêu cu nâng cao năng lc qun lý và nhu cu ca khách hàng, Agribank đã tăng cường đu tư h thng công ngh thông tin hin đi, đm bo x lý thông sut, kp thi hot đng giao dch hàng ngày ca hơn 2.300 chi nhánh, phòng giao dch trên phm vi toàn quc. H thng công ngh thông tin được đu tư và vn hành n đnh, an toàn đã h tr cho công tác qun lý hot đng, giúp trin khai thêm nhiu sn phm, dch v tin ích và hin đi trên nn công ngh thông tin. Ngoài ra, Agribank cũng hoàn thin các h thng an ninh thông tin, các quy trình v công ngh thông tin đ nâng cao kh năng an toàn ca h thng, nhm đm bo an toàn tài sn cho ngân hàng và khách hàng, to nim tin cho khách hàng khi s dng sn phm dch v.

Hướng ti mc tiêu đa dng hóa sn phm dch v đ m rng phm vi, đi tượng phc v, nâng cao cht lượng dch v, Agribank đang chú trng đy mnh nghiên cu phát trin các sn phm dch v mi trên nn tng công ngh, có kh năng phát trin nhanh đ cung cp cho khách hàng. E-Banking - nn tng dch v đa kênh hoàn chnh đã được trin khai giúp khách hàng có th s dng dch v ngân hàng qua nhiu kênh khác nhau, đc bit là Internet Banking và Mobile Banking. Thêm vào đó, các chương trình khuyến mi ngay t đu năm, kết hp vi bán theo gói (m tài khon và đăng ký s dng các dch v), phát trin các tin ích dch v Mobile banking, Internet banking đã thu hút lượng khách hàng ln m mi tài khon và đăng ký s dng dch v.

Đc bit, Agribank cũng đã đy mnh vic phát trin các sn phm v thanh toán đ tn dng ưu thế ca Agribank v mng lưới và s lượng khách hàng, đin hình là nhóm dch v ngân qu và qun lý tin t đã được thc hin an toàn, phc v kp thi, đáp ng nhu cu khách hàng, khai thác li thế cnh tranh ca Agribank v h thng mng lưới, ngun nhân lc.

Bên cnh vic liên tc đu tư ng dng công ngh hin đi, phát trin đa dng hóa sn phm dch v, tin ích cung cp đến khách hàng, Agribank cũng chú trng tiếp nhn phn ánh ca khách hàng qua rt nhiu kênh như ti quy giao dch, thư góp ý, email, mng xã hi … đ có th kp thi đưa ra nhng cơ chế chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên nghip nht. Trung tâm Chăm sóc, h tr khách hàng (s Tng đài 1900558818) vi hàng chc đin thoi viên luôn sn sàng h tr, gii đáp thc mc ca khách hàng liên tc 24/7, bao gm c các ngày ngh, l, Tết. Khách hàng liên h vi Tng đài 1900558818 được tư vn, tr giúp v vic s dng các dch v ca Agribank, bao gm: khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghip, x lý yêu cu v dch v đc bit; tiếp nhn thông tin phn hi.

Đc bit, Agribank là ngân hàng duy nht mà ngoài s Tng đài ca Trung tâm Chăm sóc, h tr khách hàng, khách hàng còn có th liên h trc tiếp ti s hotline ca các chi nhánh trong h thng Agribank qua các s đin thoi Đường dây nóng ca Chi nhánh loi I, loi II trên đa bàn khu vc Hà Ni; Chi nhánh loi I, loi II trên đa bàn TP. H Chí Minh; Chi nhánh loi I, loi II khu vc min Bc; Chi nhánh loi I, loi II khu vc min Trung; Chi nhánh loi I, loi II khu vc min Nam; Chi nhánh Campuchia, các Văn phòng đi din, Đơn v s nghip đăng ti công khai trên website Agribank: http://www.agribank.com.vn/81/806/lien-he.aspx

Là NHTM có s lượng 2.626 ATM ln nht trong h thng TCTD, được lp đt ti các đa bàn t thành th, nông thôn đến huyn đo, cùng vi h thng kênh phân phi qua EDC/POS (Đơn v chp nhn th) rng ln lên đến 19.015 EDC/POS, khách hàng ca Agribank có được s thun tin trong thanh toán qua th Agribank. Khách hàng cũng ưa thích Agribank do Agribank có nhiu cây ATM ti đa phương, hot đng n đnh, ít li và đc bit là “nh tin” thông minh nhiu mnh giá.

Năm 2017, Agribank còn trin khai h thng AutoBank (ATM đa chc năng) cho phép khách hàng thc hin các giao dch t đng như gi tin, rút tin, chuyn khon, vn tin s dư, đi mã, in sao kê th ghi n, thanh toán hóa đơn, gia hn th ghi n, in sao kê th tín dng, đăng ký, hy đăng ký dch v; thanh toán dư n th tín dng mà không phi đến quy giao dch…

30 năm xây dng và phát trin, Agribank đã to dng được nhng du n tt đp trong lòng đông đo khách hàng, góp phn nâng cao uy tín, nim tin và s gn bó gia khách hàng vi Agribank. Đây chính là nn tng, là đng lc đ Agribank tiếp tc đy mnh vic nâng cao cht lượng phc v khách hàng trong thi gian ti nhm đưa Agribank không ngng tăng trưởng và phát trin toàn din, bn vng, khng đnh v thế, uy tín ca mt đnh chế tài chính hàng đu ti Vit Nam, đóng góp ngày càng tích cc và hiu qu vào công cuc phát trin kinh tế đt nước.

Xem 4162 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.