Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Chỉ dùng ODA cho đầu tư phát triển

Chi dung ODA cho dau tu phat trienMi đây, Th tướng Nguyn Xuân Phúc ch trì cuc hp vi mt s b, ngành v vic qun lý vn vay ODA và vay ưu đãi. Cùng d có Phó Th tướng, B trưởng Ngoi giao Phm Bình Minh, Phó Th tướng Vương Đình Hu.

Các ý kiến phát biu ti cuc làm vic đu nht trí cho rng, nhng chương trình, d án ODA và vay ưu đãi nước ngoài phi bo đm nguyên tc ch vay cho đu tư phát trin, không vay cho chi thường xuyên. Quan đim này cn được quán trit t khâu đ xut ch trương, đàm phán, ký kết cũng như thc hin. Tuy nhiên, mt s ý kiến băn khoăn v vic phân đnh gia chi thường xuyên và chi cho đu tư phát trin trong các d án ODA còn chưa rõ ràng.

Th tướng nht trí vi các ý kiến rng phi có tiêu chí rõ ràng hơn đâu là chi đu tư phát trin, đâu là chi thường xuyên trong các d án ODA. Phi làm rõ các khái nim này, không đ nhm ln, dn đến khó khăn trong qun lý. Th tướng giao B Tài chính làm rõ khái nim này, báo cáo Th tướng Chính ph.

Đi vi các chương trình, d án ODA và các hip đnh đã ký t năm 2017 v trước cn thc hin theo Ngh quyết 49 ca Quc hi. Các cơ quan ch qun ch đng rà soát, ct gim ti đa các khon chi không hiu qu, không phù hp, chưa cn thiết đ làm sao bo đm tiết kim, hiu qu và trên cơ s thng nht vi các nhà tài tr; gi B Tài chính tng hp, báo cáo Th tướng Chính ph.

Các khon vay ODA mi ch s dng cho đu tư phát trin, không dùng cho chi thường xuyên.

Th tướng giao B Tài chính ch trì son tho Ch th ca Th tướng Chính ph v vn ODA trong giai đon ti, ly ý kiến ca các b, ngành, trình Th tướng Chính ph.

Xem 656 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.