Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

TP. Hồ Chí Minh tinh giản biên chế hơn 2.000 người mỗi năm

Hinh anh tinh gian bien cheS Ni v TP. H Chí Minh cho biết, t nay đến 2021, mi năm thành ph s gim t 260-693 người làm vic trong đơn v hành chính và gim 1.800 người trong đơn v s nghip công lp.

Theo t trình gi UBND thành ph ca S Ni v TP. H Chí Minh v báo cáo thc hin tinh gin biên chế, cơ cu li đi ngũ cán b, công chc, viên chc và b sung l trình tinh gin biên chế ca thành ph.

C th, t nay đến năm 2021, TP. H Chí Minh s gim t 1,5-2% biên chế công chc và s lượng người làm vic được giao.

Trong đó, biên chế công chc năm 2018 d kiến là 11.210 người, đến năm 2019 gim còn 10.950 người (gim 693 người). Và t 2019-2021, mi năm TP. H Chí Minh gim 260 người. Đến năm 2021 biên chế công chc d kiến ch còn 10.430 người.

Đi vi khi s nghip, TP. H Chí Minh s đy mnh xã hi hóa các đơn v s nghip nhm gim s lượng người làm vic cho phù hp vi thc tế nhưng vn đáp ng yêu cu v giáo dc, y tế cho người dân thành ph.

Căn c s lượng người làm vic ti các đơn v s nghip được Trung ương giao, UBND TP. H Chí Minh s trình HĐND thành ph gim 1,5% s người. Theo đó, năm 2018 s lượng là 119.976 người, đến năm 2021 gim còn 114.576 người. Bình quân mi năm thành ph s gim 1.800 người.

Xem 643 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.