Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Giam dinhNgày 05/3/2018, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có Quyết đnh s 347/QĐ-NHNN v vic lp và công b danh sách người giám đnh tư pháp theo v vic.

Theo Quyết đnh này, NHNN công b danh sách người giám đnh tư pháp theo v vic gm các cá nhân:

Tào Thu Yên, Thanh tra viên, công tác ti Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tnh Bc Liêu; H Thanh Toàn, Thanh tra viên, công tác ti Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tnh Bc Liêu; Vũ Tt Thành, Chuyên viên, công tác ti Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tnh Bc Liêu; Trn Bé Năm, Chuyên viên, công tác ti Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN chi nhánh tnh Bc Liêu;

Lĩnh vc giám đnh là giám đnh v hot đng ngân hàng, bao gm các hot đng: Cp tín dng, nhn tin gi và cung ng dch v thanh toán qua ngân hàng.

Quyết đnh s 347/QĐ-NHNN có hiu lc k t ngày ký.

Xem 678 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.