Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Chuỗi sản phẩm, dịch vụ của VietinBank: Lợi ích hiện hữu

Chuoi san pham dich vu cua VietinBankTrong môi trường kinh doanh ngày càng năng đng, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) tiếp tc to ra nhiu nhiu sn phm, dch v (SPDV) ngân hàng vi hàm lượng công ngh cao, vượt tri, giúp hot đng ngân hàng ngày càng an toàn và hiu qu hơn.

Trong đó có th k ti chui SPDV VietinBank phc v khách hàng (KH).

Li ích toàn din

Chui SPDV được cung cp t nhà sn xut đến người tiêu dùng cui cùng cn đc bit chú trng ti hot đng kim soát cht ch dòng tin ca tng mt xích tham gia trong chui, đng thi h tr tăng trưởng tín dng nhanh, dư n và s lượng KH n đnh trong thi gian dài. Bên cnh đó, chui SPDV ra đi thúc đy hot đng bán chéo các SPDV phi tín dng (thanh toán, ngân hàng đin t, tài tr thương mi, tin gi…), các phân khúc KH (bán l, KH doanh nghip…) nhm đưa đến tri nghim DV toàn din.

Gia năm 2014, VietinBank tiên phong thc hin Chui SPDV trong ngành nông nghip vi mt lot đi tác ln như: Ký hp đng cho vay 1.407 t đng đi vi Công ty TNHH Hùng Cá, phát trin chui giá tr nông nghip bn vng vi Tp đoàn Minh Phú, Công ty TNHH Hip Thanh, Công ty Ngô Bros… Hàng lot nhà máy chế biến thy sn, chế biến thc ăn chăn nuôi đã được xây dng, thúc đy kinh tế đa phương và phát trin chui giá tr nông nghip bn vng.

Chui SPDV do VietinBank cung cp ngày càng hoàn thin, linh hot, đáp ng kp thi nhu cu ca KH. Năm 2017, VietinBank đã thiết kế chui cung ng SP tài chính ca mình cho tng đi tượng KH như: Bán l, phân phi và ngành công nghip, ngành gii khát, ô tô, hàng không và vin thông… Có th k ti, VietinBank đã áp dng xây dng chui SPDV nhà cung cp - nhà phân phi (NPP) cho 2 nhà cung cp ln ti Vit Nam trong lĩnh vc hàng không và thc phm đ ung gm: Chui SPDV dành cho Vietjet Air và khách hàng liên quan (trin khai t tháng 6/2017) và chui SPDV dành cho Nestlé Vit Nam và NPP (t ngày 15/12/2017).

Chui SPDV dành cho Vietjet Air và các nhóm KH liên quan như đi lý, cán b nhân viên, góp phn h tr hot đng kinh doanh ca Vietjet Air, tht cht mi quan h gia VietinBank - Vietjet Air. Trong đó, VietinBank cung cp cho Vietjet Air sn phm thanh toán trc tuyến vi nhiu ưu đãi v phí cài đt, phí DV và phí thanh toán. Ngoài ra, VietinBank còn cung cp DV Thu h đi vi KH và đi lý ca Vietjet Air…

Còn đi vi các đi lý ca Vietjet Air, VietinBank cung cp SPDV: Cho vay thu chi, Tin gi; Thanh toán; E-Bank; Tăng hn mc cho Đi lý (Top-up); Bo him… thông qua kênh phân phi ti quy và ngân hàng đin t. Thông qua nn tng công ngh hin đi, VietinBank h tr các đi lý Vietjet Air m rng quy mô hot đng, giao dch nhanh chóng và hiu qu. Đc bit, các đi lý ca Vietjet Air cũng được hưởng nhiu ưu đãi v lãi sut và phí khi s dng gói SPDV. Mt khác, VietinBank ưu đãi các SP cho vay cán b, nhân viên Vietjet Air, bao gm cho vay mua nhà, cho vay mua ô tô, cho vay du hc…

Sáng to vi chui SPDV

Đc thù hot đng kinh doanh ca Nestlé là các SP đu là hàng tiêu dùng nhanh, chu kỳ kinh doanh ngn. Do đó, NPP ca Nestlé cn nhu cu vn liên tc, thi gian vay ngn. Nm bt nhu cu trên, VietinBank và Nestlé Vit Nam đã ký bn ghi nh theo hp đng hp tác toàn din v cung cp chui SPDV dành cho Nestlé Vit Nam và NPP vi nhiu tin ích và ưu đãi ni bt: Kết hp thu h tin hàng cho Nestlé Vit Nam, thanh toán và qun lý dòng tin và cp tín dng dành cho NPP ca Nestlé Vit Nam.

VietinBank cho phép Nestlé Vit Nam kim tra s dư tài khon ca NPP và đưa ra kế hoch giao hàng, qun lý dòng tin ca NPP trong giao dch mua bán, giúp nhà cung cp Nestlé Vit Nam đưa ra đnh mc hàng hóa giao phù hp vi kh năng thanh toán ca các NPP. Sau khi giao hàng và đưa đ ngh thanh toán tin hàng sang VietinBank, Nestlé Vit Nam s được h tr thu t đng tin hàng v tài khon ti VietinBank.

Vi chính sách tín dng phù hp, NPP ca Nestlé Vit Nam được VietinBank cp hn mc vay vn ngn hn (hn mc thu chi) đ thanh toán tin mua hàng trong giao dch vi Nestlé Vit Nam thông qua h thng gii ngân thu chi t đng.

Vi phương thc t đng hóa, NPP có th thanh toán tin mua hàng cho Nestlé Vit Nam mt cách d dàng, thun tin (không cn trc tiếp đến Ngân hàng hoàn tt các th tc gii ngân, h sơ gii ngân đơn gin). Hơn na khi s dng sn phm, NPP s được hưởng nhiu ưu đãi như: H sơ th tc nhanh chóng, lãi sut cho vay hp dn ti mi thi đim (bng lãi sut huy đng tin gi VND tr sau ca KH doanh nghip kỳ hn 02 tháng + biên đ ti thiu 2,0%/năm, thi đim hin ti ch t 6,3%/năm), t l tài tr ti đa lên đến 100% nhu cu vn thiếu ht, rút ngn thi gian giao dch, NPP được VietinBank gii ngân nhanh chóng, khi nhn được đ ngh thanh toán ca Nestlé.

VietinBank đã trin khai chui SPDV dành cho doanh nghip chính - NPP, hướng ti các doanh nghip chính, doanh nghip sn xut ln trong ngành và có h thng mng lưới phân phi rng, ngành hàng có tc đ luân chuyn vn ln, sn xut kinh doanh hàng tiêu dùng, đ ung và thc phm. KH s được hưởng ưu đãi khi s dng SPDV trong chui.

Các chi nhánh VietinBank s được hướng dn xác đnh KH mc tiêu hoc xây dng quy trình chui đy bán cho KH đc thù này thông qua Khi KH Doanh nghip, Tr s chính VietinBank.

Xem 3751 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.