Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Agribank Đông Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh ban dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Đông Hà Ni thông báo v vic bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian bán đu giá: ngày 23/3/2018.

Mô t v tài sn: Tài sn là tài sn thế chp bo đm cho khon vay ca Công ty TNHH MTV Trn Phát đ bán đu giá phát mi thu hi n. Tài sn cn bán đu giá c th như sau:

Đa ch tài sn trên giy chng nhn quyn s dng đt: tha đt s  29, t bn đ s 6 ti đa ch t 18, phường Sài Đng, qun Long Biên, thành ph Hà Ni.

Din tích đt: 127,70 m2.

V trí: tài sn nm khu vc đông dân cư, mt tin rng, thông thoáng.

Giá khi đim: 9.883.800.000 đng (Bng ch: Chín t, tám trăm tám mươi ba triu, tám trăm nghìn đng).

Tin đt trước: 900.000.000 đng (Bng ch: Chín trăm triu đng).

Giy t v tài sn: Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn trên đt s CA 184452 do UBND qun Long Biên, thành ph Hà Ni cp ngày 23/06/2015, s vào s giy chng nhn: 4777/QĐ-UBND-1421, ch s hu là ông Trn Mnh Phát và bà Phm Thanh Thy (đa ch: T 18, phường Sài Đng, qun Long Biên, thành ph Hà Ni).

Hình thc đu giá: Đu giá công khai, trc tiếp bng b phiếu kín.

Phương thc đu giá: tr giá lên.

Phí tham gia đu giá: 500.000 đng.

Phí h sơ đu giá: 100.000 đng

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Thi gian, đa đim, điu kiên cách thc đăng ký: khách hàng đăng ký đu giá trc tiếp ti s 4/A13 Đm Tru, Hai Bà Trưng, Hà Ni đến 16h00 ngày 20/03/2018.

- Xem hin trang tài sn bán đu giá: ngày 06/03/2018 và ngày 16/03/2018 (trong gi hành chính).

Ti: tha đt s 29, t bn đ s 6, t 18, phường Sài Đng, qun Long Biên, thành ph Hà Ni.

- Khách hàng tham gia đu giá chuyn khon tin đt trước: t 08h00 đến 16h00 ngày 20/03/2018.

T chc đu giá: Ngày 23/03/2018 ti s 4/A13 Đm Tru, Hai Bà Trưng, Hà Ni.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Agribank Đông Hà Ni: đng chí Trương Thanh Tng - Phó phòng Tín dng, s đin thoi: 0912.999.589. Đa ch: Tng 5, s 23B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Ni.

- Công ty CP đu giá Vit Nam - s 4/A13 Đm Tru, Hai Bà Trưng, Hà Ni. Đin thoi liên h: 0243.9842.728 / Fax: 0243.9842.738.

- Chi nhánh ti thành ph H Chí Minh - S 108 Hoa Cúc, phường 7, qun Phú Nhun. Đin thoi liên h: 0283.5174.055 / Fax: 0283.5174.054.

Xem 3518 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.