Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Agribank Hoàng Quốc Việt thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hoàng Quc Vit thông báo bán đu giá tài sn bo đm ti xã Vn Phúc, huyn Thanh Trì, Hà Ni.

1. Tài sn th nht: Quyn s dng tha đt ti tha đt s 03 (1), t bn đ s 29 đa ch: Xã Vn Phúc, huyn Thanh Trì, theo giy chng nhn quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BC 563952 vào s cp giy chng nhn: 1405/2011/HĐTP/CH00661 do UBND huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni cp ngày 16/05/2011

Din tích đt 68 m2, mang tên ông Đinh Văn Ngát, mc đích s dng: Đt , thi hn s dng: Lâu dài.

Ngun gc tài sn:Là tài sn ca ông Đinh Văn Ngát, sinh năm 1964, chng minh thư nhân dân s 012376885 công an Hà Ni cp ngày 27/09/2000, v là bà Nguyn Th Phượng, sinh năm 1965, chng minh thư nhân dân s 012376886 công an Hà Ni cp ngày 27/09/2000, c hai người cùng đăng ký h khu thường trú ti thôn 3, xã Vn Phúc, huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni thế chp ti Agribank Chi nhánh Hoàng Quc Vit cho Công ty c phn máy công trình Vit Nam vay vn theo Hp đng thế chp s công chng s 1941.2011/HĐTC ngày 15/11/2011 ti Văn phòng công chng A1 Hà Ni. Người đi din theo y quyn ca ông Đinh Văn Ngát và bà Nguyn Th Phượng đ ký hp đng thế chp là ông Phm Duy Hiến theo Hp đng y quyn s công chng 1555.2011/MBCH do công chng viên văn phòng công chng A1 chng nhn ngày 08/11/2011.

2. Tài sn th hai:

Quyn s dng tha đt ti tha đt s 129 (4), t bn đ s 35 đa ch: Xã Vn Phúc, huyn Thanh Trì, theo giy chng nhn quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BC 551293 vào s cp giy chng nhn: 192/2011/HĐTP/CH00688 do UBND huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni cp ngày 25/03/2011, din tích đt 45 m2, mang tên bà Nguyn Th Phượng, mc đích s dng: Đt , thi hn s dng: Lâu dài.

Ngun gc tài sn: Là tài sn ca ông Đinh Văn Ngát, sinh năm 1964, chng minh thư nhân dân s 012376885 công an Hà Ni cp ngày 27/09/2000, v là bà Nguyn Th Phượng, sinh năm 1965, chng minh thư nhân dân s 012376886 công an Hà Ni cp ngày 27/09/2000, c hai người cùng đăng ký h khu thường trú ti thôn 3, xã Vn Phúc, huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni thế chp ti Agribank Chi nhánh Hoàng Quc Vit cho Công ty c phn máy công trình Vit Nam vay vn theo Hp đng thế chp s công chng s 1940.2011/HĐTC ngày 15/11/2011 ti Văn phòng công chng A1 Hà Ni. Người đi din theo y quyn ca ông Đinh Văn Ngát và bà Nguyn Th Phượng đ ký hp đng thế chp là ông Phm Duy Hiến theo Hp đng y quyn s công chng 1554.2011/MBCH do công chng viên văn phòng công chng A1 chng nhn ngày 08/11/2011.

Thông tin chi tiết, liên h: Agribank Chi nhánh Hoàng Quc Vit, đa ch s 135 Lc Long Quân, phường Nghĩa Đô, qun Cu Giy, thành ph Hà Ni. Người liên h: ông Nguyn Quc Hưng - Phó phòng Tín dng, S đin thoi: 0915.097.979/ 0243.7555.691 - s máy l 210, ông Bùi Văn Phong - cán b thu n, s đin thoi 0912.486.706 hoc ông Phm Duy Hiến (ch tài sn) s đin thoi: 0946.872.468.

Xem 3510 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.