Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp Cố vấn đặc biệt của Chủ tịch Tập đoàn MUFG

Pho Thong doc Nguyen Thi Hong tiep Co van dac biet cua Chu tich Tap doan MUFGNgày 07/3/2018, ti tr s Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Vit Nam, Phó Thng đc Nguyn Th Hng đã có bui tiếp Ông Hiroshi Watanabe - C vn đc bit ca Ch tch Tp đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) Nht Bn và ông Koji Ito - Tng Giám đc Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi (BTMU) Chi nhánh Hà Ni.

Thay mt Ban Lãnh đo NHNN, Phó Thng đc Nguyn Th Hng chào mng đoàn công tác ca Tp đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) Nht Bn do Ông Hiroshi Watanabe - C vn đc bit ca Ch tch Tp đoàn dn đu sang thăm và làm vic ti NHNN Vit Nam và hy vng chuyến thăm ln này s góp phn thúc đy hơn na quan h hp tác gia hai bên.

Ông Hiroshi Watanabe hin là Ch tch Vin các vn đ v Tin t Quc tế (IMA), C vn đc bit ca Ch tch Tp đoàn MUFG Nht Bn. Ngoài ra, Ông Hiroshi Watanabe còn là nguyên Thng đc, Ch tch Ngân hàng Hp tác Quc tế Nht Bn (JBIC), nguyên Th trưởng B Tài chính Nht Bn.

Ti bui tiếp, Ông Hiroshi Watanabe chuyn li chúc Tết ti Ban Lãnh đo NHNN Vit Nam cũng như chúc mng nhng thành tu mà NHNN Vit Nam đã đt được trong năm va qua. Ông Hiroshi Watanabe đã trao đi vi Phó Thng đc v tình hình kinh tế vĩ mô toàn cu, cp nht biến đng kinh tế vĩ mô ca các quc gia Châu Á và Châu Đi Dương đc bit là thách thc, khó khăn thương mi đến t nhng thay đi ln trong điu hành chính sách kinh tế ca Tng thng M Donald Trump.

Phó Thng đc Nguyn Th Hng đã trao đi quan đim ca NHNN Vit Nam v nhng thay đi, khó khăn, thun li trước và khi Vit Nam tham gia các hip đnh thương mi. NHNN Vit Nam coi n đnh kinh tế vĩ mô, kim soát lm phát là ưu tiên hàng đu, to nn tng cho quá trình tăng trưởng bn vng, lâu dài, đc bit trong bi cnh hi nhp ngày càng sâu rng vào kinh tế thế gii, s phi chu nh hưởng ngày càng nhiu các cú sc t bên ngoài thông qua t giá, dòng vn đu tư, dòng thương mi... Đc bit, NHNN Vit Nam thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để kịp thời điều chỉnh tỷ giá, tránh biến đng quá mc, gây nh hưởng tâm lý th trường, đc bit trong giai đon Vit Nam đang dn linh hot t giá. Phó Thng đc Nguyn Th Hng nhn mnh thành công trong điu hành ca NHNN Vit Nam là nh s phi hp cht ch vi các b, ngành khác thông qua s ch đo quyết lit ca Chính ph đ điu hành chính sách tin t hài hòa vi chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Phó Thng đc Nguyn Th Hng đã hoan nghênh và đánh giá cao nhng hot đng đu tư ca Tp đoàn MUFG nói chúng hay Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi (BTMU) nói riêng trong thi gian va qua và hy vng trong thi gian ti MUFG s tiếp tc thúc đy cho vay vn đi vi các d án đu tư có hiu qu hơn na ti Vit Nam và khng đnh trong phm vi lĩnh vc ph trách, s quan tâm và h tr MUFG đ tháo g nhng khó khăn vướng mc trong hot đng đu tư cho vay vn ti Vit Nam.

Xem 669 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.