Chủ nhật, 16 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Techcombank điều chỉnh công thức tính lãi cho thẻ tín dụng

Hinh anh the TechcombankT ngày 01/01/2018, lãi sut áp dng cho các loi Th tín dng do Ngân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) phát hành s được tính da trên cơ s tính lãi mi là 365 ngày/năm thay thế cho cơ s tính lãi 360 ngày/năm.

Cơ s tính lãi mi

Công thc tính lãi: S tin lãi ca tng kỳ sao kê được xác đnh theo công thc sau:

- Trước ngày 01/01/2018: S tin lãi = ∑ (S dư thc tế  x  s ngày duy trì s dư thc tế  x  Lãi sut tính lãi)/360

- T ngày 01/01/2018: S tin lãi = ∑ (S dư thc tế  x  s ngày duy trì s dư thc tế  x  Lãi sut tính lãi)/365

Trong đó:

- S dư thc tế là s dư cui ngày tính lãi ca dư n mà ch th còn phi tr cho Techcombank

- S ngày duy trì s dư thc tế (Thi gian vay thc tế) là s ngày được tính t ngày các giao dch được cp nht vào h thng qun lý th ca Techcombank đến hết ngày lin k trước ngày ch th hoàn tr hết n

- Lãi sut tính lãi (Lãi sut cho vay) được quy đi theo t l %/năm (1 năm là 365 ngày),  do Techcombank ban hành và được thay đi theo tng thi kỳ, được công b công khai ti tr s ca Techcombank và/hoc trên website ca Techcombank.

Các quy đnh v min lãi/thu lãi đi vi tng loi giao dch: tuân theo quy đnh ti Điu khon, điu kin v phát hành và s dng th tín dng ti Techcombank 

Thông báo này được xem là mt phn ca Bn Điu khon, điu kin v phát hành và s dng th tín dng ti Techcombank mà Quý khách đang duy trì vi Techcombank.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Dch v Khách hàng Techcombank 24/7: 1800 588 822 (min phí) hoc 84-24-39446699 hoc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Hoc đến bt kỳ Chi nhánh/Phòng Giao dch ca Techcombank gn nht.

Xem 594 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.