Thứ sáu, 14 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Agribank Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh ban dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Kon Tum thông báo v vic bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian t chc đu giá: 8h00 ngày 20/3/2018.

Ni dung

Mô t v tài sn:

- D án Nhà máy thu đin Đăk Mek 3 vi công sut 7,5MW ti xã Đăk Choong, huyn Đăk Glei, tnh Kon Tum.

- Ngun gc tài sn: Là tài sn thế chp hình thành sau đu tư bng ngun vn t có + huy đng và vn vay t chc tín dng ti Agribank Chi nhánh tnh Kon Tum đ đm bo cho khon vay ca Công ty C phn thy đin Hng Phát Đăk Mek.

Giá bán tài sn khi đim ln 2: 165.000.000.000 đng (Bng ch: Mt trăm sáu mươi lăm t đng).

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Thi gian xem tài sn, bán h sơ, đăng ký tham gia đu giá, np tin đt trước và np phiếu tr giá: T ngày 06/02/2018 đến 16h00 ngày 16/03/2018 (tin đt trước np ngày 16/03/2018).

- Đa đim xem tài sn: Nhà máy thy đin Đăk Mek 3, xã Đăk Choong, huyn Đăk Glei, tnh Kon Tum.

- Thi gian, đa đim t chc cuc đu giá: 08h00 ngày 20/03/2018.

- Đa đim bán đu giá: Ti Trung tâm dch v bán đu giá tài sn - S Tư pháp tnh Kon Tum, s 211 Trn Hưng Đo, thành ph Kon Tum, tnh Kon Tum.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Tr s Trung tâm dch v bán đu giá tài sn - S Tư Pháp tnh Kon Tum. Đa ch: S 211 Trn Hưng Đo, thành ph Kon Tum, tnh Kon Tum. Đin thoi: 02603.911.069. 

- Tr s Agribank Chi nhánh tnh Kon Tum. Đa ch: S 88 Trn Phú, thành ph Kon Tum, tnh Kon Tum. Đin thoi: 02603.862.165, 02603.866.692.

Xem 3696 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.