Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

CB 3 năm vượt gian khó

CB voi chu truong quy hoach mang luoiNgày 05/3/2018, đúng tròn 3 năm Ngân hàng Xây dng (CB) chính thc thuc s hu vn 100% Nhà nước vi s h tr toàn din ca Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank), mt chng đường ghi du nhng bước chuyn mình quan trng, đi mi toàn din ca CB.

3 năm v trước (ngày 05/3/2015),CB còn đang gp rt nhiu khó khăn, hàng ngày đi mt vi tình trng mt thanh khon, đc bit là nhng nh hưởng tiêu cc t v vic ca Ngân hàng tin nhim. Đánh giá được nhng khó khăn phi đi mt, đ có th kin toàn được b máy hot đng, CB tp trung chú trng đt yếu t con người lên hàng đu. Vi ngun nhân lc giàu kinh nghim t Vietcombank được NHNN điu đng tham gia qun tr, điu hành hu hết các hot đng trng tâm, nhng đnh hướng chiến lược ca CB trong cnh tranh th trường tng bước được ci thin.

Tính đến nay, sau nhng n lc vượt lên gian khó, trong bi cnh chưa có hành lang pháp lý rõ ràng và phi đi mt vi nhng khó khăn, yếu kém ni ti, nhưng vi s h tr ln ca Ngân hàng Nhà nước và s n lc ca tp th đi ngũ nhân viên, CB đã đt được mt s kết qu bước đu rt quan trng.

Th nht, CB đã gi vng được n đnh trong toàn b h thng ngân hàng, cng c và gia tăng nim tin ca khách hàng đi vi hot đng ca CB. Quy mô các hot đng kinh doanh tăng trưởng mnh so trước thi đim 5/3/2013. S dư huy đng vn tăng hơn 5.000 t đng. Đi vi hot đng cho vay: sau khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép trin khai cho vay tr li, CB đã trin khai cho vay đa dng các sn phm tín dng mi đi vi cá nhân (cho vay mua xe ô tô , cho vay mua nhà t , xây mi, cho vay tiêu dùng, cho vay sn xut kinh doanh, bo lãnh trong nước…). Riêng năm 2017, CB đã dành ngun vn tín dng gn 3.000 t đng đ đáp ng nhu cu vn phát trin ca các khách hàng cá nhân, doanh nghip nh và va. Ngun vn này cũng được s dng tương đương cho kế hoch tín dng năm 2018.

Th hai, v công tác x lý, thu hi n: Trong năm 2017, CB đã thu hi được trên 5.000 t đng n xu, trong đó: nhóm n riêng l đã thu hi được trên 500 t (chiếm 50% tng n xu riêng l; n nhóm ln đã thu hi hơn 4.700 t đng. Và trong 02 tháng đu năm 2018, con s thu hi n xu ti CB tiếp tc đt kết qu kh quan. Đây là du n đc bit quan trng ca CB trong n lc và quyết tâm x lý n do đc đim các khon n xu ca CB rt phc tp, liên quan đến các v án, tài sn b kê biên..; kết qu x lý n ph thuc rt nhiu vào tiến đ và kết qu x lý ca các cơ quan có thm quyn.

Th ba, CB đã chun b sn sàng các điu kin cn thiết đ trin khai các nhim v trong Đ án tái cơ cu sau khi phê duyt đ án: V nhân s: Cùng vi ngun nhân lc có cht lượng t Vietcombank tham gia qun lý, điu hành, CB đã sàng lc, tuyn dng và đào to được đi ngũ CBNV đáp ng được yêu cu công vic mi; Hoàn thin chính sách qun tr ri ro: Xây dng hoàn chnh các quy đnh, quy trình hot đng; Nâng cp, ci thin h tng công ngh, ch đng trin khai thành công mt s d án hin đi hóa trong hot đng cho vay và điu hành hot đng Ngân hàng như phn mm qun lý cho vay, gii pháp qun tr văn phòng đin t, h thng kim soát chi phí t đng, qun tr ri ro.

Bước vào năm 2018, CB d kiến s trin khai quy hoch mnh m mng lưới hot đng, nhm nâng cp, hin đi hóa h thng mng lưới CB theo ch trương đã được NHNN phê duyt. Theo đó, CB s quy hoch li h thng các chi nhánh, tp trung đu tư trang thiết b tin ích, m thêm đim hot đng ti các đa bàn kinh doanh hiu qu, bên cnh đó s di di, chm dt hot đng đi vi các đim hot đng không hiu qu. Vic quy hoch mng lưới không ngoài mc tiêu khai thác hot đng hiu qu đim bán theo nhu cu khách hàng và th trường.

Chia s v đnh hướng hot đng năm 2018, theo ông Đàm Minh Đc - Tng Giám đc CB cho biết, năm 2018,  CB chú trng vào 3 nhim v chính: Tp trung thu hi nhng khon n ln, đy mnh kinh doanh ngân hàng bán l và qun lý hiu qu chi phí hot đng gn lin vi kết qu kinh doanh. CB tin tưởng vào nhng đnh hướng hot đng đã đt ra, tiếp tc nâng cao cht lượng h thng kim tra giám sát, đm bo an toàn hot đng, chú trng cht lượng nhân s, đy nhanh tc đ hoàn thin cơ s h tng công ngh theo mô thc qun tr hin đi.

Chng đường phía trước còn nhiu thách thc, nhưng CB đã và đang tng bước khng đnh nhng thành qu mang ý nghĩa nn tng t 3 năm phát trin tr li th trường, 3 năm xây dng nim tin vượt gian khó…

Xem 3070 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.