Thứ ba, 16 Tháng 10 2018
TIN MỚI

SCB được sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động

SCB anh hoat dongNgày 07/02/2018, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) đã có Quyết đnh s 253/QĐ-NHNN v vic sa đi ni dung Giy phép thành lp và hot đng ca Ngân hàng Sài Gòn (SCB).

Theo đó, Thng đc chp thun sa đi Điu 2 Giy phép thành lp và hot đng s 283/GP-NHNN ngày 26/12/2011 ca Thng đc NHNN cp cho SCB thành: “Vn điu l: 14.294.801.040.000 đng (Mười bn nghìn hai trăm chín mươi tư t tám trăm linh mt triu không trăm bn mươi nghìn đng).

SCB có trách nhim thc hin các quy đnh ti Khon 4 Điu 29 Lut Các t chc tín dng.

Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày ký và là mt b phn không tách ri ca Giy phép thành lp và hot đng s 283/GP-NHNN ngày 26/12/2011 ca Thng đc NHNN cp cho SCB. Quyết đnh này thay thế Quyết đnh s 1548/QĐ-NHNN ngày 06/8/2014 ca Thng đc NHNN v vic sa đi ni dung Giy phép thành lp và hot đng đi vi vic thay đi vn điu l ca SCB.

Xem 3985 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.