Thứ ba, 16 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Agribank AMC bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh ban dau giaCông ty Qun lý n và khai thác tài sn Ngân hàng nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (AgribankAMC) thông báo v vic bán đu giá tài sn bo đm. Thi gian t chc bán đu giá vào hi 14h00 ngày 26/02/2018.

Mô t v tài sn:

- Toàn b nguyên ph liu dt may, thành phm, bán thành phm may mc trong các kho xưởng ti Công ty Liên doanh Lifepro Vit Nam, toàn b máy móc thiết b ti Công ty Liên doanh Lifepro Vit Nam, toàn b các hng mc công trình kiến trúc, kết cu h tng k thut gn lin vi đt ca Công ty Liên doanh Lifepro Vit Nam và mt s hng mc đu tư, lp đt ti nhà máy:

- H thng x lý nước thi; nhà biến áp; h thng dàn công ngh gn vi máy móc ti các phân xưởng: xưởng may, xưởng ct, xưởng git nhum, xưởng hoàn thin sn phm, xưởng là, xưởng hoàn tt vi, xưởng dt, xưởng in và mt s tài sn văn phòng: máy tính, máy in, máy photocopy… hin còn nguyên vn, không có du hiu xê dch, tháo d đã được bàn giao li cho Agribank theo Quyết đnh x lý vt chng s 02/C46-11 ngày 26/04/2014, Quyết đnh x lý vt chng s 03/C46-11 ngày 26/04/2014, Quyết đnh x lý vt chng s 04/C46-11 ngày 26/04/2014 và Biên bn v vic tr li tài sn ngày 10/05/2014 ca Cơ quan cnh sát điu tra - B công an cho Agribank theo Bn án phúc thm s 716/2016/HSPT ngày 27/12/2016 ca Tòa án nhân dân cp cao ti Hà Ni và Biên bn giao tài sn đ thi hành án ngày 20/06/2017 ca Cc thi hành án dân s thành ph Hà Ni.

- Ngun gc và tình trng pháp lý ca tài sn: Tài sn đm bo được thi hành án theo Bn án phúc thm ca Tòa án nhân dân cp cao ti Hà Ni và Bien bn bàn giao ca Cc thi hành án dân s thành ph hà Ni

Giá khi đim và phương thc đu giá: Tng giá khi đim là: 371.698.917.000 đng (Bng ch: Ba trăm by mươi mt t, sáu trăm chín mươi tám triu, chín trăm mười by nghìn đng).

- Phương thc t chc đu giá: Đu giá toàn b tài sn ti nhà máy vi giá khi đim: 371.698.917.000 đng (Bng ch: Ba trăm by mươi mt t, sáu trăm chín mươi tám triu, chín trăm mười by nghìn đng).

Đu giá theo các nhóm tài sn gm:

- Nhóm nguyên vt liu vi giá khi đim: 18.849.870.000 đng (Bng ch: Mười tám t, tám trăm bn mươi chín triu, tám trăm by mươi nghìn đng).

- Nhóm Máy điu hòa chưa lp đt vi giá khi đim: 23.783.630.000 đng (Bng ch: Hai mươi ba t, by trăm tám mươi ba triu, sáu trăm ba mươi nghìn đng).

- Nhóm Phương tin vn ti vi giá khi đim: 424.389.000 đng (Bng ch: Bn trăm hai mươi bn triu, ba trăm tám mươi chín nghìn đng).

Lưu ý: Ưu tiên cho các khách hàng đăng ký đu giá toàn b tài sn ti nhà máy trước, các khách hàng đăng ký đu giá theo nhóm tài sn s được tham gia đu giá khi không có khách hàng đăng ký đu giá toàn b tài sn nhà máy.

Các loi thuế, chi phí liên quan đến tài sn đu giá: Người trúng đu giá tài sn có trách nhim t liên h vi cơ quan chc năng đ thc hin th tc kê khai, np thuế, phí, l phí,… sang tên hp thc hóa giy t theo quy đnh ca pháp lut và chu các loi chi phí đi xem tài sn, tháo d, bc xếp, vn chuyn, bo qun, x lý tài sn theo quy đnh,…t thi đim bàn giao tài sn. Khách hàng trúng đu giá không bc d, di di vn chuyn tài sn, không xin gia hn,… trước thi hn thu hi theo quy đnh thì t chu mi tn tht và trách nhim trước Pháp lut.

Tin bán h sơ và tin đt trước:

- Tin bán h sơ tham gia đu giá: 500.000 đng/01 h sơ.

- Tin đt trước:

+ Đăng ký đu giá toàn b tài sn ti nhà máy: 37.169.000.000 đng/ 01 H sơ

+ Đăng ký đu giá theo nhóm tài sn:

* Nhóm nguyên vt liu: 1.884.987.000 đng/ 01 H sơ

* Nhóm Máy điu hòa chưa lp đt: 2.378.363.000 đng/ 01 H sơ

* Nhóm Phương tin vn ti: 42.438.000 đng/ 01 H sơ

- Khách hàng đăng ký tham gia đu giá np tin đt trước vào tài khon:

+ Đơn v th hưởng: Công ty TNHH MTV Qun lý n và Khai thác tài sn Agribank.

+ Tài khon s: 1460201034155 ti Agribank Chi nhánh Nam Hà Ni.

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Thi gian bán h sơ: 07h30 ngày 17/01/2018 đến 15h00 ngày 22/02/2018.

- Thời gian nộp tiền đt trước và đăng ký tham gia đu giá:  07h30 ngày 23/02/2018 đến 10h00 ngày 26/02/2018.

- Theo ch dn trên và ti đa ch s 19 đường Tràng An, phường Đông Thành, thành ph Ninh Bình, tnh Ninh Bình. Đin thoi: 02293.896.908.

- Thi gian xem hin trng tài sn đu giá: t 7h30 ngày 22/02/2018 đến 16h00 ngày 23/02/2018, trong gi hành chính.

Đa đim: Công ty Liên Doanh Lifepro Vit Nam ti Lô C1 khu công nghip Gián Khu, huyn Gia Vin, tnh Ninh Bình.

- Thi gian, địa điểm tổ chc phiên đu giá: 14h00 ngày 26/02/2018- ti Hi trường Trung tâm dch v bán đu giá tài sn tnh Ninh Bình.

Thông tin chi tiết, liên h

- Trung tâm dch v bán đu giá tài sn Ninh Bình - Đa ch: S 19, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành ph Ninh Bình; Đin thoi: 02293.896.908.

- Công ty Qun lý n và khai thác tài sn Agribank - S 4 Phm Ngc Thch, qun Đng Đa, thành ph Hà Ni; Đin thoi: 024.3772.8432, 024.32323120 và ti website http://agribankamc.com/life-pro-gian-khau-ninh-binh2-sp90.html.

- Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội - Tòa nhà C3 Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoi: 024.38687092.

Xem 7108 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.