Thứ ba, 16 Tháng 10 2018
TIN MỚI

BIDV SmartBanking - Giao diện mới, trải nghiệm mới

BIDV SmartBanking Giao dien moi trai nghiem moiT ngày 06/02/2017, khách hàng s dng dch v BIDV SmartBanking Ca Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) s được tri nghim giao din thế h mi thông minh vi nhiu tính năng mi vượt tri da trên ng dng công ngh thông tin hin đi.

Phiên bn BIDV SmartBanking mi được thiết kế đp mt vi h thng chc năng được sp xếp đơn gin, khoa hc, thân thin cho người s dng đng thi cung cp đy đ các chc năng, dch v tài chính - ngân hàng đa dng vi tc đ x lý nhanh chóng, rút ngn ti đa thi gian giao dch.

Khách hàng có th ch đng thc hin giao dch, qun lý tài chính an toàn và nhanh chóng mi lúc mi nơi như chuyn  khon, np tin đin thoi, thanh toán hóa đơn (tin đin, cước vin thông, vé máy bay, hc phí….); np tin (đin thoi, mua th game, np ví đin t…), gi/rút tin gi Online, mua sm trc tuyến, thanh toán QRPay, các tính năng dch v Th (truy vn thông tin, khóa/m khóa th/kích hot li PIN, Kích hot/Hy kích hot tính năng thanh toán trc tuyến….)

Vi phiên bn mi 2018, BIDV SmartBanking gii thiu ti khách hàng nhiu tính năng tin ích vượt tri bao gm:

- Chc năng Tìm kiếm/Tro: cho phép khách hàng có th tìm kiếm nhanh các dch v thanh toán hóa đơn như: EVN Hà Ni, thanh toán di đng tr sau Viettel…

- Chc năng Gi yêu cu  tra soát, khiếu ni: cho phép khách hàng thc hin gi yêu cu tra soát, khiếu ni giao dch trên ng dng.

- Chc năng Tài khon: b sung thêm danh sách các chc năng có th thc hin nhanh t màn hình vn tin danh sách tài khon như: Gi/Rút tin Online, Chuyn tin, Thanh toán, Np tin, To mã QR.

- Chc năng Đt vé xem phim: cho phép người dùng đt/thanh toán vé xem phim ca các rp Galaxy Cinema/Cinestar/Mega GS/DDC Cinema/BHD Star Cineplex ti hu hết các Tnh/TP trên toàn quc. Khách hàng có th đt/thanh toán ti đa 10 vé/cp vé trong 1 ln giao dch.

- Các chc năng khác như: hin th các banner thông tin các chương trình khuyến mi, ưu đãi hin có, b sung ngôn ng tiếng Anh,…

ng dng ngân hàng thông minh BIDV SmartBanking giúp khách hàng giao dch vi BIDV mi lúc mi nơi, tương thích vi tt c các h điu hành IOS, Android, Windows Phone và chy trên mi thiết b đin t smartphone, máy tính bng… có kết ni 3G/WIFI/GPRS.

Chi tiết tính năng mới của BIDV SmartBanking xem tại đây.

Xem 6034 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.