Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

VietinBank Thái Bình thông báo bán đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm

Hinh anh ban dau giaNgân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) Chi nhánh Thái Bình thông báo bán đu giá khon n có tài sn bo đm (TSBĐ) ca Công ty TNHH Vn ti Trường Huy ti VietinBank Thái Bình.

Thông tin v khon n: Toàn b khon n ca Công ty TNHH Vn ti Trường Huy ti VietinBank Thái Bình là: 10.199.950.925 VND (Bng ch: Mười t, mt trăm chín mươi chín triu chín trăm năm mươi nghìn chín trăm hai mươi lăm đng).

Thông tin v Tài sn bo đm: TSBĐ cho khon n trên là 02 tàu sông, loi tàu hàng khô, trng ti toàn phn 1.811 tn/tàu.

Giá khi đim:

- Giá khi đim cho khon n trên là: 6.964.844.400 VND (Sáu t chín trăm sáu mươi tư triu tám trăm bn mươi bn nghìn bn trăm đng chn).

- Giá khi đim và Giá trúng đu giá chưa bao gm thuế VAT, phí và l phí khác theo quy đnh. Người trúng đu giá phi chu các loi thuế, phí trên.

- Tin đt trước: 1.200.000.000 VND (Mt t, hai trăm triu đng).

Thi gian, đa đim đăng ký tham gia đu giá

- Thi gian: T ngày 06/02/2018 đến ngày 23/02/2018 (Gi hành chính các ngày làm vic).

- Đa đim: Tr s Trung tâm Dch v Bán đu giá tài sn - S Tư pháp Thái Bình. Đa ch: S 06 ph Hai Bà Trưng, thành ph Thái Bình.

Phí H sơ tham gia đu giá: 500.000 VND/b (Năm trăm nghìn đng/b).

Thi gian, đa đim np tin đt trước:

- Thi gian np tin đt trước: Ngày 24/02/2018.

- Đa đim: Tr s Trung tâm Dch v Bán đu giá tài sn - S Tư pháp Thái Bình.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Trung tâm Dch v Bán đu giá tài sn - S Tư pháp Thái Bình ; Đa ch: S 06 ph Hai Bà Trưng, thành ph Thái Bình.

- Ngân hàng TMCP Công Thương Vit Nam - Chi nhánh Thái Bình ; Đa ch: S 190 ph Hai Bà Trưng, thành ph Thái Bình.

Xem 9040 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.