Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Techcombank áp mức lãi suất mới nhất tháng 2/2018

Techcombank anh hoat dongNgân hàng K thương Vit Nam (Techcombank) áp mc lãi sut  mi nht tháng 2/2018: cao nht mc 7%, thp nht mc 4,9%. Trong đó, lãi sut tiết kim dành cho khách hàng cá nhân dao đng t 4,9% đến 7%; lãi sut tin gi dành cho khách hàng doanh nghip dao đng t 4,9% đến 6,8%.

Lãi sut tiết kim Techcombank dành cho  cá nhân

Lãi sut tiết kim: cao nht 7% dành cho khách hàng gi tin trong kỳ hn gi tin t 18 tháng, 24 tháng. Tiếp theo, khách hàng gi tin trong kỳ hn 36 tháng, lãi sut tiết kim bng 6,9%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 15 tháng, lãi sut tiết kim bng 6,8%.

Đi vi khách hàng gi tin trong kỳ hn 12 tháng, 13 tháng, lãi sut tiết kim bng 6,7%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 10 tháng, lãi sut tiết kim bng 6,5%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lãi sut tiết kim bng 6,1%.

Còn li, khách hàng gi tin trong kỳ hn 6 tháng, lãi sut tiết kim bng 6%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi sut tiết kim bng 4,9%.

Lãi sut tin gi Techcombank dành cho  doanh nghip

Lãi sut tin gi:dành cho khách hàng doanh nghip nhn lãi cui kỳ vi s tin gi dưới 5 t s dao đng t 4,9% đến 6,7%.

C th, khách hàng gi tin trong kỳ hn 1 tháng, 2 tháng, lãi sut tin gi bng 4,9%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi sut tin gi bng 5%.

Khách hàng gi tin trong kỳ hn 6 tháng, lãi sut tin gi bng 5,6%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lãi sut tin gi bng 5,7%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 10 tháng, lãi sut tin gi bng 5,9%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 11 tháng, lãi sut bng 6,2%.

Khách hàng gi tin trong kỳ hn 12 tháng, 13 tháng, lãi sut tin gi bng 6,4%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 14 tháng, lãi sut bng 6,6%. Còn li, khách hàng gi tin trong kỳ hn 15 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi sut tin gi 6,7%.

Lãi sut tin gi Techcombank tháng 2/2018 dành cho khách hàng doanh nghip nhn lãi cui kỳ vi s tin gi trên 5 t s dao đng t 5% đến 6,8%.

C th, khách hàng gi tin trong kỳ hn 1 tháng, 2 tháng, lãi sut tin gi bng 5%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi sut tin gi bng 5,1%.

Khách hàng gi tin trong kỳ hn 6 tháng, lãi sut tin gi bng 5,7%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lãi sut tin gi bng 5,8%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 10 tháng, lãi sut tin gi bng 6%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 11 tháng, lãi sut bng 6,3%.

Khách hàng gi tin trong kỳ hn 12 tháng, 13 tháng, lãi sut tin gi bng 6,5%; khách hàng gi tin trong kỳ hn 14 tháng, lãi sut bng 6,7%. Còn li, khách hàng gi tin trong kỳ hn 15 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi sut tin gi 6,8%.

Xem 5583 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 09-02-2018 1:47 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.