Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Cả nước có 561.064 doanh nghiệp

Ca nuoc co 561064 doanh nghiepTng cc Thng kê (B Kế hoch & Đu tư) cho biết, s doanh nghip được cp nht vào thi đim 31/12/2017 trên phm vi c nước ước tính là 561.064 doanh nghip, tăng 11,1% so vi năm 2016.

Ti bui hp báo công b các ch tiêu ch yếu đánh giá mc đ phát trin doanh nghip ca các tnh, thành ph trc thuc Trung ương năm 2017 và giai đon 2010 - 2016 được t chc ngày 6/2, ông Nguyn Bích Lâm, Tng cc trưởng Tng cc Thng kê cho hay, trong 63 tnh, thành ph trc thuc Trung ương, có 19 tnh có tc đ tăng s doanh nghip thc tế đang hot đng ti thi đim 31/12/2017 so vi cùng kỳ 2016 cao hơn mc bình quân chung ca c nước, trong đó, dn đu là Bc Giang vi mc tăng 28%; Thanh Hóa 27,9%; Hưng Yên 26,4%; Bến Tre 25,7%; Bc Ninh 23,7%; Vĩnh Phúc 19,7%…

Ông Nguyn Bích Lâm cũng cho biết, s doanh nghip thành lp mi c nước năm 2017 đt k lc cao nht t trước đến nay vi 126.859 doanh nghip, tăng 15,2% so vi năm 2016. Đng thi, đây cũng là năm c nước có 26.448 doanh nghip quay tr li hot đng, gim 0,9% so vi năm 2016.

chiu nguc li, trong năm 2017, tng s doanh nghip ngng hot đng có đăng ký trên phm vi c nước là 21.684 doanh nghip, tăng 8,9% so vi năm 2016. Đng thi, c nước có 12.113 doanh nghip hoàn thành th tc gii th, gim 2,9% so vi năm 2016.

Đáng chú ý, mt s tnh có tc đ tăng s doanh nghip gii th năm 2017 cao so vi năm 2016 như: Hòa Bình tăng 587,1%; Trà Vinh tăng 296,3%; Lào Cai tăng 195,0%; Bến Tre tăng 164,6%; Ngh An tăng 155,4%; Tha Thiên Huế tăng 100%; Đin Biên tăng 58,3%; Bc Ninh tăng 34,7.

Thng kê cũng cho thy, tng s doanh nghip thc tế đang hot đng ca c nước ti thi đim 31/12/2016 là 505.067 doanh nghip, bình quân giai đon 2010-2016 mi năm tăng 10,4% s doanh nghip.

Nếu  phân loi theo khu vc kinh tế, thì dch v là khu vc hin có s lượng doanh nghip hot đng nhiu nht, đng thi là khu vc có tc đ tăng s doanh nghip hot đng cao nht trong các khu vc kinh tế. Ti thi đim 31/12/2016, s doanh nghip đang hot đng ca khu vc này là 354.244 doanh nghip, bình quân giai đon 2010-2016 mi năm khu vc này tăng thêm 11,5% s doanh nghip.

Khu vc th hai có s lượng doanh nghip hot đng ln là công nghip và xây dng. Ti thi đim 31/12/2016, khu vc này có 146.376 doanh nghip đang hot đng, bình quân giai đon 2010-2016 mi năm khu vc này tăng thêm 8% s doanh nghip. Khu vc Nông, lâm nghip và thy sn có s lượng doanh nghip hot đng rt ít, thi đim 31/12/2016 khu vc này ch có 4.447 doanh nghip, bình quân giai đon 2010-2016 mi năm khu vc này tăng thêm 9,6% s doanh nghip.

Theo thành phn kinh tế, ti thi đim 31/12/2016 s doanh nghip nhà nước thc tế đang hot đng là 2.663 doanh nghip, bình quân giai đon 2010-2016 mi năm khu vc này gim 3,4% s doanh nghip; trong khi bình quân giai đon này khu vc s doanh nghip ngoài nhà nước tăng 10,5%, doanh nghip FDI tăng 11,6%.

Theo đa phương, có 20/63 tnh có tc đ tăng s lượng doanh nghip thc tế đang hot đng bình quân giai đon 2010-2016 cao hơn tc đ tăng trung bình c nước. Nhng tnh có tc đ tăng s lượng doanh nghip bình quân hàng năm tăng cao giai đon 2010-2016 gm: Bc Ninh tăng 17,2%; Vĩnh Phúc tăng 15,7%; Bà Ra, Vũng Tàu tăng 15,0%; Hưng Yên tăng 14,6%; Đc Nông tăng 14,5%...

Nêu các gii pháp đ phát trin lc lượng doanh nghip v s lượng và cht lượng, Tng cc trưởng Nguyn Bích Lâm cho rng, trong thi gian ti Nhà nước cn tiếp tc đy mnh ci cách th tc hành chính, ci thin điu kin kinh doanh, môi trường pháp lý, to điu kin thun li đ tăng nhanh s lượng doanh nghip thành lp mi, doanh nghip khi nghip hướng ti hoàn thành mc tiêu đến năm 2020 nước ta có mt triu doanh nghip.

Đng thi, tiếp tc to chuyn biến mnh m trong chuyn đi cơ cu thành phn kinh tế trong doanh nghip theo hướng sp xếp li các doanh nghip nhà nước, thu hút FDI hiu qu hơn và đc bit khuyến khích, to môi trường kinh doanh thun li cho khu vc kinh tế tư nhân phát trin.

Ông Nguyn Bích Lâm cũng nhn mnh, cn nhanh chóng đưa Lut H tr doanh nghip nh và va vào cuc sng đ sm h tr và khuyến khích các doanh nghip nh và va phát trin nhanh, hiu qu trong thi gian ti.

Đi đôi vi phá trin s lượng, cn tăng cường công tác kim tra, giám sát nhm khuyến khích các doanh nghip kinh doanh lành mnh, hiu qu, loi b các doanh nghip kinh doanh không lành mnh, trái pháp lut, gây tn hi cho nn kinh tế; đng thi, thường xuyên t chc các cuc đi thoi đ các cơ quan qun lý nhà nước, các cp, các ngành (Trung ương và đa phương) lng nghe ý kiến, đ xut, kiến ngh ca các doanh nghip, trên cơ s đó nhà nước tiếp tc hoàn thin cơ chế, chính sách h tr doanh nghip phát trin.

Xem 5648 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.