Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Để giao dịch an toàn và thuận tiện trên máy ATM trong dịp Tết

Hinh anh ATMÔng Hoàng Anh Tun - Giám đc Trung tâm x lý tin mt ca Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) có cuc trao đigiúp quý đc gi nm được thông tin khi giao dch trên máy ATM nht là trong dp Tết này.

Ti sao ngân hàng không np vào máy ATM toàn b là tin mnh giá 500 ngàn đ lúc nào khách cũng có th rút ti đa được 5 triu 1 ln rút mà li np c nhng mnh giá khác khiến khách hàng có lúc rút ti đa ch được 3, 5 triu đng hoc 1,75 triu đng?

T năm 2005, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam đã có công văn s 1097/NHNN-PHKQ yêu cu các t chc tín dng cài đt phn mm rút tin t đng đ đm bo mi máy ATM phi cung cp tin đ 4 loi mnh giá. Yêu cu này nhm đm bo cơ cu hp lý các loi tin trong lưu thông. Yêu cu này tiếp tc được NHNN nhc li trong văn bn gi các t chc tín dng vào năm 2009. Tuân th yêu cu ca cơ quan qun lý và đ đm bo cân đi cơ cu tin trong lưu thông; đm bo phc v được mi đi tượng khách hàng và đáp ng được các mc nhu cu rút tin mt, Vietcombank và các ngân hàng đu không th ch np duy nht mt loi mnh giá là 500 ngàn như khách hàng đ xut.

Ngoài ra, do khong khe ca tr tin ca các máy ATM là có hn và c đnh nên ngân hàng ch có th cài đt mi ln chi tin không quá 35 t/ln. Vì thế nếu mnh giá tin trong máy còn loi mnh giá 500 và 200 ngàn thì khách hàng s rút ti đa 1 ln lên ti 5 triu đng còn nếu máy đã chi hết mnh giá cao ch còn loi mnh giá 100 ngàn tr xung thì só tin ti đa mt ln rút s ch tương đương vi s tin bng mnh giá nhân 35 t.

Trong trường hp khách b máy ATM nut th, khách hàng thông báo cho ngân hàng và mun ly th li ngay thì ti sao ngân hàng không cho người ra m máy ATM ly ngay đ tr cho khách ?

Vic m máy ATM đ np mi tin, rút các hp tin đã hết v hoc m máy đ chnh sa, bo dưỡng,… phi tuân theo mt quy trình an toàn kho qu nghiêm ngt. V phía Ngân hàng đ qun lý vic m máy ATM đt ti tr s ca ngân hàng như Chi nhánh hay phòng giao dch phi đm bo có đ 3 người là Kim soát viên ATM; Thanh toán viên ATM và Th qu ATM. Đ m được két máy ATM thì phi có nhiu lp khóa và mi người được giao cm mt chìa/mt mã m mt lp khóa riêng bit đ đm bo không mt ai có mt mã/chìa m toàn b các lp ca khóa an toàn ca két ATM.

Nếu vic np tin máy ATM din ra ngoài tr s ca ngân hàng thì yêu cu v trang thiết b và s người phi tăng lên. C th phi có xe chuyên dùng, có lái xe và công an hoc v sĩ/bo v áp ti tin được trang b đy đ công c h tr.

Do vy, không th tùy tin mi lúc m máy ATM đ ly th ra mà phi thc hin tuân th các quy trình v an toàn kho qu, quy trình qun lý chìa khóa ATM và quy đnh vn chuyn, tiếp qu, kim qu theo quy đnh hin hành ca NHNN và ca ngân hàng qun lý máy ATM.

Khi khách hàng chng may b ATM nut th, rút tin nhưng do nhiu lý do mà tài khon b tr tin song máy không nh tin thì phi thc hin thông báo và liên h vi ngân hàng như thế nào? Quy đnh ca ngân hàng x lý nhng vn đ này như thế nào đ khách hàng biết, an tâm và phi hp thc hin?

Nếu khách hàng dùng th Vietcombank giao dch trên máy ATM ca Vietcombank hay còn gi là giao dch ni mng mà b nut th hoc tr tin trên tài khon nhưng máy li không chi tin vì mt lý do nào đó hoc b đng thi va nut th, va tr tin mà không chi tin trê máy thì khách hàng cn lưu ý thc hin các bước sau:

Nên ch thêm đến khi máy ATM chuyn sang chế đ ch giao dch tiếp đ đ phòng máy ATM nh tin hoc th chm.

Nên ghi li các thông tin: đa đim đt máy ATM, ký hiu máy, thi đim thc hin giao dch, s tin b tr (nếu là giao dch rút tin không thành công).

Sau đó liên lc vi ngân hàng bng các cách sau: liên h vi chi nhánh Vietcombank phát hành th hoc Liên h vi Hotline 24/7 ca Vietcombank theo s 1900545413 hoc đim giao dch ca Vietcombank gn nht đ được hướng dn thc hin tra soát.

Nếu khách hàng dùng th Vietcombank giao dch trên máy ATM ca ngân hàng khác tc là ch th Vietcombank đang thc hin giao dch ngoi mng mà gp tình trng như trên thì cũng cn ghi li các thông tin và làm các bước như trên.

Nếu khách hàng là ch th ca ngân hàng khác mà giao dch trên máy ATM ca Vietcombank tc là ch th ca ngân hàng khác đang thc hin giao dch ngoi mng trên máy ATM ca Vietcombank khi xy ra các tình hung trên thì liên h vi ngân hàng phát hành th đ làm các th tc tra soát theo quy đnh ca ngân hàng phát hành th đó.

Đ thc hin cung cp dch v cho khách hàng qua h thng máy ATM, ngân hàng không th t mình làm được mà cn phi có s cung ng và tương h liên quan ca nhiu đơn v cung ng dch v, đơn v h tr hot đng chuyên bit như đơn v cung ng đin, cung ng dch v đường truyn, đơn v cung ng đa đim đt máy ngoài tr s ngân hàng, đơn v công an h tr công tác áp ti tin hoc đơn v dch v bo v, v sĩ áp ti tin được trang b công c h tr đy đ. Nếu là giao dch ngoi mng thì còn liên quan đến ngân hàng đi tác và đơn v chuyn mch cho phép th ca ngân hàng này rút tin trên máy ATM ca ngân hàng khác. Chính vì vy, x lý các giao dch tra soát cn phi có thi gian và thi gian tra soát đi vi giao dch ngoi mng cũng đòi hi nhiu hơn so vi giao dch ni mng và đc bit nếu ngân hàng đi tác là ngân hàng nước ngoài ngoài lãnh th thì thi gian còn đòi hi phi dài hơn na.

Tuân th thông tư hin hành ca Ngân hàng nhà nước VN v “Quy đnh v trang b, qun lý, vn hành và đm bo an toàn hot đng ca máy giao dch t đng - ATM” theo văn bn hp nht s 48/VBHN-NHNN ngày 09/11/2016, chúng tôi thc hin tiếp nhn, x lý hoc phi hp x lý ngay các yêu cu tra soát, khiếu ni ca khách hàng. Thi hn ti đa đ x lý tra soát, khiếu ni và tr li khách hàng đi vi giao dch ATM ni mng là 05 ngày làm vic k t khi nhn được khiếu ni ca khách hàng. Thi hn ti đa đ x lý tra soát, khiếu ni và tr li khách hàng đi vi giao dch ATM ngoi mng (tr các giao dch quc tế) là 07 ngày làm vic k t khi nhn được khiếu ni ca khách hàng.

Đ thc hin giao dch an toàn và thun tin vi máy ATM trong dp Tết này ?

Trước hết, khách hàng cn bo qun th cn thn, an toàn, không đưa th ca mình cho người khác s dng và tránh b cong hoc làm xước lp t trên th. Bên cnh vic bo mt mã s cá nhân (PIN) thì khách hàng cũng lưu ý không đt mt khu cho mã PIN có liên quan đến các thông tin cá nhân như: Ngày tháng năm sinh, s đin thoi, bin s xe… đ tránh khi mt th k gian có th d dàng dò ra mt khu đ rút trm tin.

Nên thường xuyên đi mt khu. Khi giao dch ti ATM cũng như ti máy POS cn che tay khi bm mt khu đ đm bo không ai nhìn thy. Ngoài ra, khi giao dch ti máy ATM cn quan sát k máy ATM trước khi thc hin giao dch, đc bit ti các v trí: khe đc th, bàn phím, camera. Nếu nhn thy máy ATM có các thiết b l hoc có bt kỳ du hiu bt thường nào, Quý khách ngng giao dch và thông báo ngay cho Vietcombank qua Hotline 24/7 theo s 1900545413 hoc đim giao dch ca Vietcombank gn nht. Khi thc hin giao dch rút tin, quý khách cn đi máy chi tin ra, không nên b đi ngay đ tránh trường hp máy ATM nh tin chm và người khác có th ly được s tin này. Đ có các thông tin chi tiết hơn v các lưu ý giao dch an toàn, đ ngh quý khách hàng truy cp Web site Vietcombank ti đường dn tại đây đ biết thêm chi tiết các hướng dn an toàn đi vi giao dch ATM nói riêng và th, ngân hàng đin t nói chung.

Vào các thi kỳ cao đim cn Tết, đ h tr ngân hàng tt hơn trong vic cung cp dch v, đng thi cũng đm bo khách hàng có th thc hin được các giao dch thun li và hu ích, khách hàng nên:

- Tăng cường s dng th thanh toán/tín dng hoc các hình thc giao dch đin t thông qua Internet Banking, Mobile Banking cho các giao dch mua bán hàng hóa/ dch v và chuyn tin đ gim thiu vic phi rút tin mt. Ti các thi đim trước và trong các kỳ ngh L/Tết, các ngân hàng cũng như nhà cung cp hàng hóa/dch v thường có rt nhiu chương trình khuyến mi, gim giá  cho các khách hàng khi s dng th.

- Trong các trường hp cn phi rút tin ti các máy ATM, khách hàng nên la chn rút tin ti:

+ Các khu vc đt nhiu máy ATM.

+ Hoc các máy ATM đt ti Tr s/PGD ca các ngân hàng bi ti các máy ATM này vic tiếp qu s được x lý nhanh chóng hơn các v trí khác do không phi di chuyn nên tránh được nhng yếu t khách quan do giao thông ngày L/Tết đưa li.

Đ có thông tin v mng lưới máy ATM ca Vietcombank, khách hàng có th xem thông tin ti Website ca Vietcombank:

www.vietcombank.com.vn  hoc trường hp cn biết thông tin v các v trí máy ATM đang hot đng thông sut, khách hàng liên h vi  Hotline 24/7 ca Vietcombank theo s 1900545413 hoc đim giao dch ca Vietcombank gn nht.

Theo Vietcombank

Xem 8723 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.