Thứ ba, 16 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Kinh doanh đổi tiền mới, tiền lẻ để hưởng chênh lệch sẽ bị xử lý nghiêm khắc

Hinh anh doi tien leNgân hàng Nhà nước (NHNN) va phát đi công văn yêu cu các đơn v, NHNN chi nhánh các tnh, thành ph, t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty c phn thanh toán quc gia tăng cường đm bo an toàn hot đng ngân hàng dp Tết nguyên đán Mu Tut 2018.

Ti công văn này, Phó Thng đc NHNN Đào Minh Túyêu cu các t chc tín dng trên đa bàn có kế hoch chun b tin mt đ đáp ng nhu cu ca người dân trước, trong và sau dp Tết; không đ xy ra tình trng thiếu tin mt phi kht, hoãn, chi trong giao dch thanh toán làm nh hưởng xu đến lưu thông tin t.

Đc bit, NHNN yêu cu các đơn v tuyt đi không găm gi tin mi được điu chuyn t NHNN ch đ phc v mc đích đi ngoi, hoc đi cho t chc, cá nhân mà không phc v nhu cu thanh toán cho TCTD, Kho bc Nhà nước đ đáp ng nhu cu lưu thông. Ngoài ra, các đơn v liên quan tiếp tc đáp ng nhu cu các loi tin mnh giá t 5.000 đng tr xung (tin mnh giá nh)…

Giám đc NHNN chi nhánh tnh, thành ph kim soát cht ch vic đi, gom và chuyn tin mi mnh giá nh t tnh này sang tnh khác, hoc các tnh phía Nam ra phía Bc phc v cho các nhu cu l hi, đn chùa dp Tết.

Bên cnh đó, NHNN yêu cu các đơn v trc thuc phi hp vi chi cc qun lý th trường, công an, thành lp các đoàn kim tra đ x lý nghiêm theo quy đnh ca pháp lut các trường hp kinh doanh tin mnh giá nh trái phép ti khu di tích, đn chùa, l hi hoc kinh doanh đi tin trên mng.

NHNN yêu cu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài s dng tin mi được điu chuyn t NHNN chi khách hàng đ đáp ng nhu cu thanh toán ca nn kinh tế, hn chế ti đa s dng tin mt vào các mc đích đi l, mng tui làm nh hưởng đến hot đng lưu thông tin mt. Đng thi phi duy trì dch v ngoi hi thu đi ngoi t phc v nhu cu ca du khách nước ngoài trong ngày ngh Tết.

Phó thng đc cũng quán trit trong toàn ngành ngân hàng v vic ch đng ngăn nga phát hin và x lý nghiêm các cán b vi phm, li dng v trí công tác đ gây phin hà, trc li; x lý k lut ngay cán b li dng đi tin mi, tin l ly phí trc li.

Ti phiên hp báo chuyên đ v đm bo tin mt, thanh toán thông sut, an toàn trong dp Tết Nguyên đán 2018do NHNN t chc, Phó thng đc Đào Minh Tú cho biết: “D kiến năm 2018 không in và đưa tin mnh giá nh l dưới 5.000đ ra, vic in n tin s tiết kim hơn 280 t đng, nâng tng mc chi phí tiết gim t khi thc hin ch trương này đến nay lên đến gn 2.200 t đng.”.

Cùng vi đó, đ đm bo cung ng tin dp cn tết, NHNN đã có văn bn ch đo trên toàn quc. Trong văn bn nêu rõ: “Khi ATM quá ti thì phi tiến hành tr lương bng tin mt ti ch cho người lao đng. Nếu ngân hàng vi phm trong vic đ ATM ngng hot đng 24h, đ ATM hết tin đ quá thi gian theo quy đnh s b x pht hành chính”.

Xem 5524 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.