Thứ ba, 16 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Cẩn trọng với lạm phát

Hinh anh mua ban hang sieu thi Viet Namy ban Giám sát Tài chính Quc gia (UBGSTCQG) trong báo cáo tình hình kinh tế - tài chính năm 2017 và trin vng năm 2018 cũng nhn đnh, nếu không có yếu t đt biến, lm phát năm 2018 d báo duy trì mc tương đương năm trước (dưới 4%).

Tuy nhiên, cơ quan này nhn mnh lm phát năm 2018 s chu áp lc ch yếu t điu chnh giá dch v công và giá thc phm, nht là nếu giá đin tăng mnh. C th, cơ quan này ước tính nếu giá đin tăng 8-10% s góp phn làm lm phát tăng 0,1-0,15 đim %.

Bên cnh đó, tăng trưởng GDP cũng là yếu t có th tác đng đến lm phát. Vi d báo tăng trưởng GDP năm 2018 có th đt khong 6,5-6,8%, UBGSTCQG cho rng: “6,5% là mc tăng trưởng ti ưu không gây áp lc lên lm phát; tăng trưởng 6,8% là mc có th đt được khi các bin pháp kích cu được áp dng, nhưng s gây ra áp lc lm phát cu kéo cho năm 2018”.

Cũng theo UBGSTCQG, yếu t giá hàng hóa thế gii s không gây nhiu áp lc lên lm phát do d báo giá hàng hóa thế gii năm 2018 s ít biến đng so vi năm 2017 và giá du bình quân d báo ch tăng nh khong 6% so vi năm 2017. Mt khác, dù FED d kiến tiếp tc tăng lãi sut song d báo t giá USD/VND s tiếp tc n đnh như năm 2017, vì vy tác đng ca yếu t t giá đến lm phát cũng s không quá ln (ước tính nếu t giá USD/VND tăng 1% s làm lm phát tăng thêm 0,17 đim %).

Tuy nhiên, din biến th trường thế gii vn là mt n s. Đơn c vi din biến giá du m, giá du Brent thế gii bình quân tháng 1/2018 đã mc sát 70 USD/thùng, tăng gn 8% so tháng 12/2017 và tăng ti gn 60% so vi thi đim tháng 6/2017. Trong quá kh biến đng tăng hay gim ca giá du thường có tác đng rt ln đến lm phát Vit Nam.

Bên cnh đó, giá nhiu mt hàng thuc nhóm nguyên liu thô tiếp tc đà tăng mnh. Như chuyên gia Terry Reilly, thuc công ty môi gii Futures International nhn đnh gn đây: “Đã kết thúc thi kỳ giá c các nguyên vt liu thp bi năm 2018, các qu đu tư s hướng đến các loi hàng hóa này, trong bi cnh tăng trưởng kinh tế mnh m”.

Ti Vit Nam, thc tế din biến lm phát tháng 1 va qua cũng cho thy xu thế này. Theo báo cáo ca Tng cc Thng kê, vi 10/11 nhóm hàng tăng giá, ch s CPI tháng 1/2018 đã tăng 0,51% so vi tháng trước và tăng ti 2,65% so vi cùng kỳ năm ngoái.

Theo TS. Nguyn Tiến Tha, Tng thư ký Hi Thm đnh giá Vit Nam, mc tiêu kim soát CPI năm 2018 mc 4% là kh thi. Nhưng đ kim soát CPI thành công, cn trin khai đng b các gii pháp điu tiết ngay t đu năm gn vi vic tiếp tc cơ cu li nn kinh tế, đi mi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lc cnh tranh, n đnh KTVM.

Trong đó, mt gii pháp “không bao gi cũ” trong công tác điu tiết giá là đm bo đ ngun cung hàng hóa nhm đáp ng nhu cu tiêu dùng trên c nước trong mi tình hung và mi thi đim, tránh tình trng thiếu hàng dn đến “st giá”.

Trong khi đó theo TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Vin trưởng CIEM, mc dù trin vng kinh tế năm nay - trên nn tng đã tt ca năm 2017 - là tích cc nhưng ri ro lm phát cao hơn 4% là vn có. Điu này mt phn vì dù kinh tế thế gii được nhìn nhn tích cc hơn nhưng cũng còn nhiu ri ro. Bên cnh đó ti Vit Nam, lm phát năm 2018 có th chu áp lc t giá thc phm phc hi (t s st gim mnh trong năm 2017) trong khi tiếp tc có các điu chnh v giá dch v y tế, giáo dc, đin…

Báo cáo KTVM mi đây ca Vin Nghiên cu Kinh tế và chính sách (VEPR) nhn đnh, vic cán cân thanh toán tng th thng dư (3,4% GDP) đã giúp NHNN b sung lượng d tr ngoi hi ln trong năm 2017. “DTNH cao giúp NHNN có thêm không gian đ tiếp tc duy trì ni lng tin t, gim lãi sut, h tr thúc đy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, điu này tiếp tc đt ra thách thc cho NHNN trong vic kim soát và trung hòa lượng ngoi t này nhm kim soát lm phát và n đnh KTVM trong thi gian ti”, báo cáo này nhn đnh. Đi cùng vi nhn đnh này, VEPR d báo tăng trưởng kinh tế năm nay mc 6,65% nhưng lm phát bình quân cũng có th cao hơn mc tiêu, mc 4,31%.

Trong bi cnh như vy, các chuyên gia cho rng cn rt quyết lit ngay t đu năm đ gi được mc tiêu kim soát lm phát 4% năm nay. Trong đó, mt mt cn ch đng d báo và có các gii pháp đ đi phó vi nhng tác đng t các yếu t bên ngoài (đc bit là giá du tăng), mt khác vi th trường trong nước, cn đc bit cân nhc v thi đim điu chnh giá đin, dch v y tế, giáo dc… cho phù hp, tránh gây tác đng cng hưởng và tăng giá do tâm lý “té nước theo mưa”.

Cùng vi đó, vic phi hp hiu qu gia chính sách tài khóa và chính sách tin t theo mc tiêu tăng cường n đnh KTVM, bo đm tăng trưởng kinh tế hp lý cũng là dù không mi nhưng vn luôn quan trng.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 1192 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.