Thứ ba, 16 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Agribank Hòa Bình thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh ban dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hào Bình thông báo bán đu giá tài sn bo đm; Thi gian bt đu vào lúc10h00 ngày 28/02/2018.

Mô t v tài sn

- Quyn s dng đt theo Giy chng nhn quyn s dng đt s BC 602620, s và s cp giy chng nhn: CH999 do UBND huyn Quc Oai, thành ph Hà Ni cp ngày 22/09/2010 (tha đt s 42, t bn đ s 05, din tích 1.426 m2) cho ông Lê Văn Thanh (đã làm th tc chuyn nhượng cho ông Phm Hng Khuê và bà Lê Th Minh Tâm).

- Đa đim ca tài sn đu giá: ti thôn 6, xã Phú Cát, huyn Quc Oai, thành ph Hà Ni.

- Mc đích s dng: Đt : 150 m2; đt trng cây lâu năm: 1.276 m2.

- Thi gian s dng: Đt : Lâu dài; đt trng cây lâu năm: đến năm 2043.

Ngun gc s dng đt: Giao theo quyết đnh s 507/QĐ/BLĐTBXH ngày 09/09/1992 ca B Lao đng thương binh xã hi.

- Tng giá tr bng s:6.462.000.000 đng (Bng ch: Sáu t bn trăm sáu mươi hai triu đng).

Tin mua h sơ: 500.000 đng/h sơ.

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Thi hn mua h sơ và np h sơ: t ngày 01/02/2018 đến ngày 23/02/2018.

- Đa đim: ti tr s Trung tâm Đu giá.

- Xem tài sn: t ngày 05/02/2018 đến ngày 07/02/2018 ti đa đim ca tài sn nêu trên.

- Np tin đt trước:

Tin đt trước: 350.000.000 đng.

Thi hn: t ngày 23/02/2018 đến ngày 26/02/2018.

Hình thc: chuyn khon, bng đng Vit Nam vào tài khon ca Trung tâm dch v bán đu giá tài sn tnh Hòa Bình, s 45510000111721 m ti Ngân hàng Thương mi C phn đu tư và phát trin Vit Nam - Chi nhánh Hòa Bình.

M cuc đu giá: 10h00 ngày 28/02/2018 ti Tr s Trung tâm dch v bán đu giá tài sn.

Xem 4743 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.