Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI
VietinBank bàn giao 140 căn nhà và 6 công trình dân sinh tại Bến Tre

VietinBank bàn giao 140 căn nhà và 6 công trình dân sinh tại Bến Tre

Ngày 03/02/2018 ti Bến Tre, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) t chc bàn giao các công trình an sinh xã hi cho đa phương.

D l có bà Nguyn Th Kim Ngân - y viên B Chính tr, Ch tch Quc hi; ông Trương Vĩnh Trng - nguyên Phó Th tướng; ông Nguyn Văn Thng - y viên D khuyết BCH Trung ương Đng, Đi biu Quc hi, Ch tch HĐQT VietinBank cùng lãnh đo tnh Bến Tre và đi din người dân các huyn tiếp nhn công trình tài tr dp này.

Gn 10 năm qua, VietinBank luôn dành s quan tâm, đóng góp rt ln và thiết thc cho tnh Bến Tre, đc bit là tài tr xây dng các công trình dân sinh vi s tin 234 t đng.

Trong đt này, VietinBank bàn giao cho tnh Bến Tre 6 trường hc, 140 căn nhà cho h nghèo và nhiu trang thiết b y tế cho Bnh vin Đa khoa Nguyn Đình Chiu, vi tng s tin tài tr là 30 t đng.

Ch tch HĐQT VietinBank Nguyn Văn Thng cho biết, cùng vi s tin tài tr cho tnh Bến Tre thì trong năm 2017, cán b, nhân viên trong h thng VietinBank đã đóng góp trên 800 t đng cho các chương trình an sinh xã hi trên c nước.

Tham d và phát biu ti bui l, Ch tch Quc hi Nguyn Th Kim Ngân cho rng, s đng hành ca VietinBank trong nhng năm qua đã thiết thc giúp nhân dân tnh Bến Tre tng bước khc phc khó khăn. Đây là hot đng rt ý nghĩa giúp người dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa có thêm trường hc, thiết b y tế, qua đó n đnh cuc sng.

Ch tch Quc hi mong rng, VietinBank s tiếp tc đng hành, tài tr cho các đa phương khác hoàn thin các công trình trường hc, trm y tế, nhà cho gia đình chính sách...Ch tch Quc hi đ ngh lãnh đo đa phương ch đo các đơn v tiếp nhn tài tr cn qun lý, s dng hiu qu, đúng mc đích các công trình đ to nim tin ca nhân dân cũng như ca nhà tài tr.

Xem 5655 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.