Chủ nhật, 16 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng logistics

Hinh anh logisticsCác doanh nghip logistics Vit Nam cn phát trin th trường, xây dng thương hiu, tuyên truyn cho các ch hàng s dng logistics theo hướng chuyên môn hóa, thay đi tp quán xut nhp khu mua CIF-bán FOB.

Theo thng kê, năm 2017, ngành logistics ca TP. H Chí Minh đt 91.541 t đng, chiếm 8,6% trong tng GRDP và 14,8% trong khu vc dch v. Đây là ngành có v trí quan trng th 2 trong 9 ngành dch v trng yếu ca thành ph, có mc tăng trưởng 10,84% so cùng kỳ. Tuy nhiên, vic phát trin logistics ti TP. H Chí Minh và các khu vc lân cn đang gp tr ngi ln t kết cu h tng.

Bà Phm Th Thúy Vân, Phó Giám đc Tiếp th Tng công ty Tân Cng Sài Gòn cho biết, hin nay các cơ s hu cn logistics ch yếu tp trung ti khu vc quanh cng Cát Lái, khu vc Th Đc, Sóng Thn, Linh Trung và khu vc lân cn cu Đng Nai. Riêng TPHCM có 11 cng làm hàng container và hàng ri, vi tng din tích trên 310 ha và trên 7.000 m cu tàu.

Vic tp trung này gây áp lc ln lên h thng giao thông, tc đường xy ra thường xuyên, xe quay vòng chm, các chi phí phát sinh vì thế tăng thêm. Vi hàng nhp, thi gian lưu bãi bình quân cũng tăng thêm do gii phóng hàng chm.

Bên cnh đó, các cơ s logistics rt manh mún, không thành mt nơi tp trung như các trung tâm logistics nước ngoài, do đó phân tán và gp nhiu khó khăn.

Đc bit, bà Vân cũng cho biết, hin nay, đ tĩnh không ca các cu được xây dng quanh TPHCM cũng đang gây khó cho vic vn chuyn bng đường thy, làm tăng chi phí vn chuyn cho doanh nghip.

Theo ông Đào Trng Khoa, Phó Ch tch Hip hi Doanh nghip dch v logistics Vit Nam (VLA), các yếu t ch yếu làm chi phí logistics tăng cao là: Chi phí vn ti hàng hóa bng đường b quá cao, ph phí ti cng bin mà ch tàu container nước ngoài đang thu ch hàng Vit Nam, hn chế v kết cu h tng cng bin gn lin vi phương tin sau cng và kim tra chuyên ngành. Chính vì vy, đ gim chi phí logistics, trước tiên phi gim phí vn ti, vì phí vn ti chiếm 50% phí logistics.

T thc trng nêu trên, bà Phm Th Thúy Vân đ xut, TPHCM và các đa phương thuc khu kinh tế trng đim phía Nam và khu vc ĐBSCL cn có chương trình hành đng chung trong vic xây dng các trung tâm logistics và kho phân phi tp trung ca vùng, tránh vic mi tnh ch hướng đến đa phương ca mình trong kế hoch hành đng. Vic xây dng các kho phân phi tp trung giúp cho vic phc v mt th trường rng ln hơn và cùng vi nó là vic phát trin các cơ s h tng đng b.

Các trung tâm phân phi, hay còn gi là “làng logistics”, cn phi có s nghiên cu quy hoch sm, chi tiết v sn lượng hàng, lung hàng, dòng xe, xây dng h thng đường b, đường thy và đường st kết ni đ gim s ùn tc giao thông cc b.

Đng quan đim trên, ông Phm Son, Trưởng phòng Logistics Công ty TNHH MTV Cng Bến Nghé cho rng, cn nâng cao năng lc cơ s h tng kết ni. Theo đó, cn hoàn thin quy hoch chi tiết phát trin h tng logistics, bao gm kết cu h tng giao thông vn ti phù hp vi các quy hoch v sn xut công nghip, nông nghip, xut nhp khu, chiến lược phát trin kinh tế-xã hi ca các đa phương trong vùng.

Các doanh nghip logistics Vit Nam cn phát trin th trường, xây dng thương hiu, tuyên truyn cho các ch hàng s dng logistics theo hướng chuyên môn hóa, thay đi tp quán xut nhp khu mua CIF-bán FOB đ tránh ph thuc vào các đi tác nước ngoài trong thuê vn ti, to điu kin cho doanh nghip logistics tham gia vào nhiu công đon cung ng dch v có hàm lượng giá tr gia tăng cao.

Bên cnh đó, các cơ quan qun lý Nhà nước cn xây dng và ng dng mnh m hơn na các th tc thông quan đin t, xây dng h tng và kết ni chia s thông tin  gia các cơ quan chuyên ngành đ đơn gin hóa th tc.

Xem 8070 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.