Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Hoạt động ngân hàng tiếp tục khả quan

Hinh anh hoat dong ngan hangSau mt năm 2017 tương đi thành công, quá trình tái cu trúc h thng ngân hàng được kỳ vng s còn din ra mnh m và thun li hơn t năm 2018 tr đi nh nhng ci thin mi v quy đnh pháp lý cũng như các h tr t phía NHNN.

Theo đánh giá mi đây ca y ban Giám sát tài chính Quc gia, cht lượng tài sn h thng TCTD có nhiu ci thin, t l n xu đến cui năm 2017 gim mnh so vi cui năm 2016. Cơ quan này cũng d báo năm 2018, kết qu kinh doanh h thng s tiếp tc kh quan, thanh khon n đnh, các TCTD yếu kém có chuyn biến tích cc, hot đng x lý n xu s din ra tích cc và thc cht hơn.Năm 2017, th trường TC-NH nói chung, chính sách tin t nói riêng đã đt được nhiu kết qu tích cc. Th trường tin t, lãi sut n đnh; tín dng ci thin, nht là v cht lượng và hướng vào các lĩnh vc ưu tiên; d tr ngoi hi tiếp tc tăng mnh; li nhun ca các NH cũng tích cc hơn…

Trong bi cnh tích cc đó, tái cu trúc h thng NH cũng có nhng chuyn biến đáng khích l. Nhìn nhn v vn đ này, chuyên gia kinh tế, TS. Lê Xuân Nghĩa khng đnh: “Ngay c các NHTMCP trong din tái cu trúc, các NH được coi là tương đi nh và yếu cũng có nhng tiến b vượt tri. Có nhng NH đã đt được li nhun trước trích lp d phòng ri ro mc khá n tượng”.

V chuyên gia này cũng cho rng, công cuc tái cu trúc h thng NH s tiếp tc được NHNN tp trung trong năm nay và nhng năm tiếp theo, qua đó tng bước n đnh và lành mnh hóa h thng mt cách lâu dài.

Cho đến thi đim hin nay, nhiu NHTMCP đã và đang tái cu trúc đt được nhiu bước tiến và thành công ln. Trường hp ca Ngân hàng Quc dân (NCB) là mt ví d.

Thi gian qua, NH này đã cơ cu li c đông và b máy qun lý theo hướng b sung thêm nhng lãnh đo chuyên nghip, có nhiu kinh nghim trong lĩnh vc NH. Song song vi đó, NCB cũng mnh tay đu tư nn tng công ngh hin đi, nâng cao năng lc tiếp nhn và x lý h sơ khách hàng giúp ci thin hình nh, to nim tin và thu hút thêm khách hàng. Vi vic đy mnh tái cơ cu, tính đến thi đim này, NCB đã đt được nhng kết qu quan trng, các ch tiêu đu tăng mnh so vi năm trước.

Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, trong quá trình t tái cu trúc, tng tài sn ca nhà băng này hin đã tăng lên gp 3 ln vi tc đ tăng trưởng trung bình 25-30%; huy đng và cho vay tăng gp 3 ln so vi thi đim trước tái cu trúc; n xu gim t trên 5% xung mc dưới 2% thi đim hin ti.

“Đây là mt trong nhng yếu t thu hút các nhà đu tư quc tế tiến vào th trường NH. Theo tôi được biết, NCB k t khi tái khi đng li vic tìm kiếm c đông chiến lược vi s tư vn ca mt NH đu tư hàng đu ca M, đã có rt nhiu đnh chế tài chính quc tế quan tâm và đang bước vào giai đon cui la chn NĐT đ đàm phán. Trong cui năm 2017, đã có 2 NĐT gi thư đ xut (LOI) và mt trong s đó đã cùng NCB có bui gp mt báo cáo trc tiếp vi NHNN”, ông Nghĩa thông tin.

Thc tế, th trường TC-NH ca Vit Nam ngày càng nhn được s quan tâm đu tư ca các nhà đu tư nước ngoài. Ch trong vài tháng va qua, có nhiu NH ni cho biết đã có nhiu qu và NH nước ngoài đàm phán s hu c phn ca h. TPBank, VPBank là nhng ví d và danh sách y đang ngày càng dài thêm.

Các chuyên gia cho rng, quá trình tái cu trúc thm chí s còn din ra mnh m và thun li hơn t năm 2018 tr đi nh nhng ci thin mi v quy đnh pháp lý cũng như các h tr t phía NHNN. Trong đó có Lut sa đi, b sung mt s điu ca Lut Các TCTD (có hiu lc t ngày 15/1/2018).

Chuyên gia TC-NH, TS. Nguyn Trí Hiếu nhn đnh, Lut Các TCTD sa đi th hin bước ngot trong vic qun lý, điu hành h thng NHTM. “Lut này s góp phn giúp cho hot đng tái cơ cu h thng NH din ra nhanh hơn, giúp các NH đang tái cơ cu sm hoàn thành mc tiêu ca mình”.

Đây được coi là yếu t quan trng, có tính lâu dài và quyết đnh đ thc hin hiu qu và kh thi vic tái cơ cu h thng TCTD gn vi x lý n xu. Qua đó góp phn phát trin kinh tế trong giai đon mi và khc phc nhng khó khăn, vướng mc trong hot đng cơ cu li các TCTD trong giai đon trước, to nn tng cho s phát trin an toàn, hiu qu ca h thng TCTD cũng như bo v quyn và li ích hp pháp ca người gi tin.

Các chuyên gia cũng tin tưởng, vi nhng quy đnh mi và vic áp dng Basel II trong thi gian sp ti, nhng NH hin ti hot đng hiu qu và đang tái cơ cu s càng có thêm cơ hi, s h tr đ tiến vào hàng ngũ NH mnh, có kh năng vươn ra nhng th trường tài chính khu vc và quc tế. Vic các NH hot đng lành mnh, phát trin tt trong nước và tiến ra quc tế cũng là tin đ cho an ninh tin t quc gia và s an toàn cho người gi tin.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 8558 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.