Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực

Chuyen bien tich cuc tren hau het cac linh vucNgày 02/02, ti Tr s Chính ph, Th tướng Nguyn Xuân Phúc đã ch trì phiên hp Chính ph thường kỳ tháng 1/2018. Đây cũng là phiên hp Chính ph đu tiên ca năm mi 2018, đánh giá vic trin khai thc hin Ngh quyết s 01/NQ-CP vi phương châm xuyên sut là: “K cương- Liêm chính- Hành đng- Sáng to- Hiu qu”.

Trong nhng ngày cui năm 2017, đu năm 2018, chúng ta liên tiếp đón nhn nhiu tin vui trên nhiu lĩnh vc t kết qu phát trin kinh tế-xã hi năm 2017 cho ti kết qu thi đu ca đi tuyn bóng đá U23 Vit Nam. Có th nói, ngay tháng đu năm, đi tuyn bóng đá U23 Vit Nam va làm nên kỳ tích giành ngôi Á quân Châu Á cho thy s tuân th trong ch đo, tính k lut cao, nim tin, ý chí st đá và tinh thn đoàn kết đã mang li thành công ca U23 Vit Nam. Vi nim cm hng dâng trào, cùng vi s đoàn kết, s n lc phi thường, ý chí quyết tâm, vi s sáng to và nim tin ca toàn dân tc ta, Chính ph, Th tướng Chính ph cũng tin tưởng, không ch bóng đá, đt nước Vit Nam s tiếp tc to ra nhiu kỳ tích mi trong phát trin kinh tế - xã hi.

Trong tháng 1/2018, Ch s qun tr nhà mua hàng tăng đến 53,4 đim, cao nht ASEAN, cao hơn c Hàn Quc, Trung Quc, điu này th hin nim tin ln ca người tiêu dùng và xã hi. Trong khi bình quân ca ASEAN ch 50,2 đim.

Ch s sn xut toàn ngành công nghip tăng 20,9% so vi cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ 2017 tăng 0,7%, do thi gian ngh Tết Nguyên đán năm nay không trùng vào tháng Mt như năm 2017 và là thi đim các doanh nghip tp trung sn xut hàng hóa phc v nhu cu tiêu dùng trong dp Tết). Ngành công nghip chế biến, chế to vn là đim sáng ca ngành và tăng vi mc cao nht 23,8% (cùng kỳ 2017 tăng 4,7%). 

Ch s sn xut công nghip ca mt s đa phương có quy mô công nghip ln cũng bt tăng mnh: Thành ph H Chí Minh tăng 15% (cùng kỳ tăng 3,8%); Hà Ni tăng 14,7% (cùng kỳ tăng 4,3%); Bc Ninh tăng 47,2% (cùng kỳ gim 6,1%); Thái Nguyên tăng 15,8% (cùng kỳ tăng 13,6%); Hi Phòng tăng 31,3% (cùng kỳ tăng 12%); Qung Ninh tăng 29% (cùng kỳ gim 3,6%); Qung Nam tăng 26,3% (cùng kỳ tăng 1,4%);…

Sn xut nông nghip nhìn chung n đnh, din tích rng trng tp trung tăng 3,5% (cùng kỳ gim 1,3%), sn lượng thy sn tăng 4,1% (cùng kỳ tăng 0,8%).

Tng mc bán l hàng hóa và doanh thu dch v tiêu dùng tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loi tr yếu t giá, thì tăng 8,38% (cùng kỳ tăng 6,7%). Khách quc tế đt trên 1,4 triu lượt (cùng kỳ trên 1 triu), tăng 42% (cùng kỳ tăng 23,6%).

Tng s doanh nghip đăng ký thành lp mi và doanh nghip quay tr li hot đng trong tháng lên gn 15,4 nghìn doanh nghip (cùng kỳ có 14,6 nghìn DN). Vn đu tư thc hin t ngân sách Nhà nước tăng 13,9%. Vn FDI thc hin đt trên 1 t USD, tăng 10,5%.

Đc bit, kim ngch hàng hóa xut khu đt 19 t USD (cùng kỳ đt 14,6 t USD), tăng mnh vi mc tăng 33,1%, khu vc kinh tế trong nước tăng 31,6% xp x mc tăng 33,7% ca khu vc có vn đu tư nước ngoài.

Cũng trong tháng 1/2018 va qua, công tác chun b phc v nhân dân đón Tết được ch đo sm và khá đng b. Nhiu đa phương đã nghiêm túc trin khai thc hin ch đo Chính ph, Th tướng Chính ph v chun b các điu kin phc v nhân dân đón Tết c truyn.

Th tướng cũng đánh giá cao B Tài chính ban hành chương trình c th vi 221 nhim v trin khai Ngh quyết 01 ca Chính ph hay B LĐTB&XH đã nghiên cu chương trình đào to nhân lc 4.0…

V phương hướng nhim v trong thi gian ti,Chính ph, Th tướng Chính ph nhn mnh tinh thn không th lơ là, ch quan, tha mãn vi kết qu ca tháng 1/2018 và không lơ là, mt cnh giác vi tình hình chung ca thế gii và trong nước.

V công tác phc v nhân dân đón Tết, B trưởng nhn mnh, Ban Bí thư đã có Ch th s 16; Th tướng Chính ph đã ban hành Ch th s 48 và Công đin s 1882, trong dp Tết, lãnh đo các B, ngành, đa phương ch đo thc hin tht tt các chính sách bo đm an sinh và phúc li xã hi, quan tâm chăm lo đi sng vt cht, tinh thn cho nhng gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cnh đc bit khó khăn, công nhân các khu công nghip, khu chế xut, đng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đc bit khó khăn, biên gii, hi đo, đng bào vùng b thit hi nng n do thiên tai, bão lũ... đ người dân đón Tết vui v, đm m, không ai b đói và không được ăn Tết. Th trường hàng hóa Tết cn phi phong phú, đa dng, bo đm cht lượng vi gi c n đnh.

Th tướng yêu cu các b ngành, đa phương, đơn v tuyt đi không t chc đi thăm, chúc Tết lãnh đo. Nghiêm cm vic biếu, tng quà Tết cho lãnh đo cp trên, cp trên "tranh th" cp dưới vi mi hình thc; nghiêm cm s dng ngân sách, phương tin, tài sn công vào các hot đng mang tính cá nhân trong dp Tết, l hi...

Ngay sau Tết, các B, cơ quan, đa phương quán trit cán b, công chc, viên chc thc hin nghiêm k cương, k lut hành chính, k lut lao đng; khn trương tp trung gii quyết, x lý công vic ngay nhng ngày làm vic sau Tết bo đm cht lượng và tiến đ; không t chc du xuân, liên hoan lãng phí thi gian, tin bc, nh hưởng đến công vic.

B trưởng cho biết, mt s ni dung quan trng khác ti phiên hp là Chính ph đã tho lun v th chế, như sa đi, b sung Lut Giáo dc; sa đi, b sung Lut Giáo dc đi hc; cho ý kiến v Chương trình xây dng lut, pháp lnh năm 2019, điu chnh Chương trình năm 2018;..

Tiếp đó, B trưởng, Ch nhim Văn phòng Chính ph, Người Phát ngôn ca Chính ph Mai Tiến Dũng, cùng lãnh đo các b ngành tr li các câu hi ca các nhà báo.

Xem 5647 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.