Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Eximbank ưu đãi chủ thẻ tín dụng

Hinh anh the quoc te EximbankT 01/02 - 30/4/2018, Ngân hàng Xut nhp khu Vit Nam (Eximbank) trin khai các chương trình ưu đãi dành cho ch th tín dng.

Ni dung

Đi vi th tín dng Eximbank Visa Platinum

- Loi th áp dng: th tín dng quc tế Eximbank Visa Platinum trong 3 tháng gn nht t ngày 01/11/2017 - 31/01/2018 không phát sinh giao dch thanh toán.

- Đi tượng hưởng khuyến mi: khách hàng phát hành th tín dng Eximbank Visa Platinum trước ngày 01/11/2017 (ch th hin hu).

- Ni dung: hoàn tin 1.000.000 đng cho th chính và th ph có doanh s thanh toán t 10 triu đng tr lên sm nht trong thi gian khuyến mi.

- Tng gii thưởng chương trình: 500 triu đng (500 gii thưởng).

Đi vi th tín dng Eximbank Visa Auto Card

- Loi th áp dng: th tín dng quc tế Eximbank Visa Auto Card trong 3 tháng gn nht t ngày 01/11/2017 - 31/01/2018 không phát sinh giao dch thanh toán.

- Đi tượng hưởng khuyến mi: khách hàng phát hành th tín dng Eximbank Visa Auto Card trước ngày 01/11/2017 (ch th hin hu).

- Ni dung: hoàn tin 500.000 đng cho th chính và th ph có doanh s thanh toán t 5 triu đng tr lên sm nht trong thi gian khuyến mi.

- Tng gii thưởng chương trình: 300 triu đng (600 gii thưởng).

Thông tin chi tiết, xem Th l chương trình xem tại đây hoc liên h B phn Dch v khách hàng 24/7: Đin thoi: 1800 1199; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem 3038 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng