Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Agribank Sài Gòn nâng cao chất lượng hoạt động hướng đến chuẩn mực quốc tế

Agribank Sai Gon nang cao chat luong hoat dong huong den chuan muc quoc teĐó là quyết tâm ca Ban lãnh đo Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Sài Gòn v đường hướng hot đng và phát trin trong năm 2018.

Theo nhn đnh ca các chuyên gia kinh tế, năm 2017, nn kinh tế Vit Nam tiếp tc khi sc nhiu lĩnh vc. Vi s quyết lit, đng thun trong chính sách điu hành ca Chính ph, GDP đã vượt d tính lên ti 6,81%, cao nht trong 9 năm tr li đây. Kinh tế vĩ mô n đnh, lm phát được kim soát, môi trường đu tư, kinh doanh được ci thin, xut khu tăng cao, thu hút khách quc tế và đu tư nước ngoài đt khá.

Bên cnh đó, hot đng ngân hàng và th trường tin t và din biến tích cc. Chính sách điu hành tin t linh hot, t giá, th trường ngoi hi, giá tr đng tin Vit Nam n đnh, d tr ngoi hi đt mc trên 51 t USD, cao nht t trước đến nay. Thanh khon h thng ngân hàng được gi n đnh. Đ án cơ cu li h thng các t chc tín dng gn vi x lý n xu giai đon 2016-2020 đã được Th tướng Chính ph phê duyt.

T nhng thun li ca nn kinh tế và ca ngành ngân hàng, tình hình kinh doanh ca Agribank trong năm 2017 tăng trưởng mnh v quy mô và nâng cao v hiu qu. Nhng kết qu đt được cho thy Agribank thc s bước qua giai đon phc hi và chuyn sang giai đon tăng trưởng mi. Bên cnh nhng thun li t kết qu đt được, Agribank vn còn mt s tn ti cn tp trung gii quyết đ tiếp tc nâng cao cht lượng hot đng, chun b cho vic trin khai phương án c phn hoá và đt các chun mc quc tế theo Basel II.

Trin khai ch đo ti các Ngh quyết ca Hi đng thành viên Agribank, mc tiêu năm 2017 ca Agribank Sài Gòn tp trung toàn lc cho vic hoàn thành kế hoch kinh doanh năm 2017 v tài chính, dch v, ngun vn, n xu và qun lý tín dng an toàn, hiu qu, không tăng trưởng bng mi giá. Đến 31/12/2017, tng ngun vn là 8.104 t đng, so vi năm 2016 tăng 786 t đng, t l tăng 10.7%, đt 103,1% kế hoch năm 2017; tng dư n đt 5.523 t đng, so vi năm 2016 tăng 311 t đng; N xu chiếm 0,46% trên tng dư n, thp hơn kế hoch TSC giao (<1%)...

Ban lãnh đo Agribank Sài Gòn luôn xác đnh xây dng và thc hin theo đúng đnh hướng ca Agribank và đ án phát trin hot đng kinh doanh ca chi nhánh giai đon 2016 - 2020. Tp trung mi ngun lc gi vng th phn, m rng th trường trên cơ s nâng cao cht lượng dch v cung cp và phong cách giao dch chuyên nghip ca cán b công nhân viên (CBCNV), đưa chi nhánh phát trin an toàn, hiu qu và bn vng. Bo đm đi sng ca CBCNV theo quy đnh nhà nước và ca Agribank Vit Nam.

Ông Võ Vit Hùng, Giám đc Agribank Sài Gòn cho biết, căn c mc tiêu đnh hướng ca Agribank, đ án phát trin hot đng kinh doanh Chi nhánh Sài Gòn giai đon 2016-2020, cũng như kh năng thc tế, Chi nhánh phn đu thc hin mt s mc tiêu v tng ngun vn tăng trưởng 7% so vi s năm 2017, tương ng vi s tuyt đi tăng thêm là 542 t đng, s dư là 8.297 t đng. Trong đó, t trng tin gi dân cư chiếm 35% tng ngun vn. Dư n cho vay tăng trưởng 17%, tương ng vi s tuyt đi là tăng thêm là 956 t đng, s dư là 6.478  t đng.  T l n xu dưới 2%. Trích lp d phòng ri ro theo quy đnh. Thu dch v ngoài tín dng tăng ti thiu 15% so vi năm 2017...

Năm 2018, Agribank Sài Gòn xác đnh vn đ tăng trưởng ngun vn n đnh, bn vng, luôn là nhim v trng tâm hàng đu, làm cơ s đ phát trin các dch v khác ca ngân hàng, góp phn tăng qu thu nhp cho Chi nhánh. Đng thi, tiếp tc tăng trưởng tín dng phù hp vi kh năng qun lý, đm bo cht lượng tín dng. Xây dng kế hoch tăng dư n vi tng đi tượng khách hàng c th, l trình tăng trưởng theo quý đ tránh áp lc vào cui năm. Quan tâm đến doanh nghip va và nh, doanh nghip trong lĩnh vc sn xut có tài sn bo đm. Nâng cao t trng dư n khách hàng h sn xut và cá nhân đ phân tán ri ro, mc tiêu tăng trưởng 25% so vi năm 2017.

Đ gi vng th phn, ngoài vic nâng cao cht lượng sn phm dch v (SPDV) cung cp còn phi ci tiến l li làm vic, tác phong giao dch, k năng bán hàng, đm bo 100% cán b toàn chi nhánh biết, s dng và qung bá các SPDV ca Agribank. M rng đi tượng khách hàng s dng dch v chuyn tin. Tn dng ti đa ưu thế mng lưới rng ln ca Agribank, tìm kiếm các khách hàng đu mi chi tr đi tác khp các tnh, thành c nước.

Xem 9593 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.