Chủ nhật, 16 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Năm 2017 Agribank trả lại tiền thừa cho khách hàng trên 131 tỷ đồng

Nam 2017 Agribank tra lai tien thua cho khach hang tren 131 ty dongPhát huy nét đp truyn thng đo đc ngh nghip trong công tác tin t kho qu ca h thng Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank), ngày càng thêm nhiu gương sáng tr li tin tha cho khách hàng vi s món và s tin rt ln.

Tính đến ngày 31/12/2017, các cán b kho qu kim ngân ca Agribank tr li tin tha cho khách hàng trên 131.048 triu đng vi 40.357 món (trong đó: tr li tin cho khách hàng cá nhân là 38.932 món vi s tin là 122.229 triu đng; tr li tin cho pháp nhân là 1.425 món vi tng s tin là 8.819 triu đng) đã làm nên nét đp trong văn hóa doanh nghip ca cán b Agribank vi khách hàng.

Trong giao dch ngân qu vi khách hàng, nhng cán b làm công tác kho qu, kim ngân, giao dch viên trong h thng Agribank phi thc hin kim đếm chính xác s lượng tin mà khách hàng giao dch. Đng thi, kim tra đ phát hin, thu gi tin gi, tin rách (nếu có); đm bo thu chi chính xác, kp thi, gii phóng khách hàng nhanh chóng, to thun li nht cho khách hàng giao dch. Trên thc tin, có không ít trường hp khách hàng do nhm ln đã np tha so vi s tin giao dch, nhưng qua kim đếm, các nhân viên ngân hàng đã kp thi phát hin và tr li cho khách hàng.

Năm 2017, mt s chi nhánh tr li cho khách hàng s tin ln như: Agribank chi nhánh Đng Tháp tr 2.092 món /tng s tin 5.689 triu đng; chi nhánh An Giang tr 2.060 món/tng s tin 4.898 triu đng; Chi nhánh Ngh An tr 1.912 món/tng s tin 5.356 triu đng; Chi nhánh Khánh Hòa tr 2.001 món/tng s tin 5.404 triu đng,..

Đc bit, trong thi gian qua nhiu cán b kim ngân trong h thng Agribank có hoàn cnh khó khăn nhưng các Anh/Ch vn gi được đo đc trong ngh, luôn chu khó hc hi, nâng cao trình đ chuyên môn, thc hin đúng quy trình nghip v trong kim đếm, giao nhn nên không đ xy ra tha thiếu, mt tin, đm bo công tác an toàn tin t kho qu trong toàn h thng được tuyt đi an toàn. Năm 2017, có rt nhiu gương đin hình được Hi đng thành viên, Tng Giám đc khen thưởng do có thành tích đc bit xut sc trong công tác tr li tin tha cho khách hàng, đin hình là các Ch tr li cho khách hàng s tin tha ln đó là: Đào Th Hin - Agribank tnh Ninh Bình tr 1 t đng; Ch Bùi Th Kim Oanh - Agribank chi nhánh Th xã T Sơn tr 901 triu đng; Ch Phm Th Hi - Agribank chi nhánh Tiên Du, tnh Bc Ninh tr 550 triu đng; Ch Trn Th Bích Liên - Agribank chi nhánh TP. Yên Bái tr 500 triu đng; Ch Phan Th Minh - Agribank Bc Nam Đnh tr 480 triu đng;...

Bên cnh đó, Agribank còn có nhiu cán b tr nhiu món tin tha, như: Ch Nguyn Th Kim Cúc, Chi nhánh Phú Quý - Agribank Bình Thun tr 301 món vi s tin 430 triu đng; Ch Đng Thái Anh Thư, Chi nhánh Tnh Biên - Agribank An Giang tr 228 món vi tng s tin 417 triu đng; Ch Nguyn Th Thu Trang, Chi nhánh Hng Ng - Agribank Đng Tháp tr 228 món vi s tin 328 triu đng; Ch Đinh Th Kiu Oanh, Chi nhánh Tân Châu - Agribank An Giang tr 223 món, vi s tin 309 triu đng,…

Vi đc tính tht thà, liêm khiết, tinh thn trách nhim cao và phong cách làm vic tn tâm, các cán b Agribank đã đ li trong lòng khách hàng nhiu n tượng tt đp được đông đo khách hàng tin yêu và khen ngi, góp phn xây đp uy tín thương hiu Agribank. Đây cũng là mt trong nhng nhân t đưa hot đng kinh doanh ca Agribank ngày càng phát trin bn vng theo đúng triết lý kinh doanh ca Agribank “Mang phn thnh đến vi khách hàng”.

Đ đt được các mc tiêu đ ra trong năm 2018 và các năm tiếp theo, nhm mc đích hướng đến và phc v tt hơn khách hàng, yếu t con người và s đoàn kết, đng thun, thc hin nghiêm quy trình, chế đ nghip v ca Ngân hàng Nhà nước là yếu t then cht gi vai trò quyết đnh ti Agribank. Agribank chú trng tng bước nâng cao cht lượng ngun nhân lc, chú trng đi mi phong cách phc v, tác phong giao dch. Mi cán b Agribank có thái đ, tác phong làm vic chuyên nghip, lch s, tn tình và chu đáo, qua đó góp phn to dng nim tin, gi gìn uy tín đi vi khách hàng, đi tác và cng đng.

Vi phương châm hành đng ca Agribank là: “Trung thc, k cương, sáng to, cht lượng, hiu qu” đã được các thế h cán b, viên chc, người lao đng trong toàn h thng dày công xây dng, nhng hành đng đp ca cán b Agribank din ra thường ngày, mi nơi, mi lúc, s góp phn tích cc trong vic cùng dng xây mt Agribank gn gũi mà chuyên nghip, truyn thng mà hin đi, đng thun, đoàn kết, k cương, có trách nhim cao trước khách hàng và cng đng. Qua đó, góp phn thúc đy Agribank phát trin bn vng và thc hin thành công c phn hóa trong năm 2019 theo đúng ch đo ca Th tướng Chính ph.

Xem 7811 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.