Thứ tư, 16 Tháng 1 2019
TIN MỚI

Bán hàng trực tiếp: “Điểm cộng” để phát triển VietinBank iPay

Ban hang truc tiep diem cong de phat trien VietinBank iPayCùng vi vic liên tc tung ra sn phm, dch v ngân hàng đin t (NHĐT) mi và hin đi, Ngân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) còn chú trng thúc đy bán hàng ti tng chi nhánh (CN). Bán hàng trc tiếp (BHTT) đã tr thành “đim cng” đ phát trin mnh dch v VietinBank iPay.

Hướng đi mi - kết qu mi

Sau 10 tháng ca năm 2017, hot đng bán các dch v NHĐT ti CN VietinBank có s tăng trưởng rõ rt. Đã có 36 CN hoàn thành ch tiêu năm 2017, trong đó rt nhiu CN đã hoàn thành xut sc như: Phú Yên, Gia Đnh, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai, Tha Thiên - Huế, Đà Nng…

Đ đt được kết qu này, ngay t đu năm, VietinBank đã trin khai nhiu chính sách, bin pháp và công c bán hàng như: Trin khai các chương trình đng lc cho CN, b n phm hin đi, các công c báo cáo khai thác s liu, các chương trình tiếp th, truyn thông và công tác đào to, cm tay ch vic ti tng CN...

Khi hi v hot đng này, ông Lê Anh Tun - Trưởng Phòng Phát trin Kênh kinh doanh thay thế (Khi Bán l) VietinBank cho biết: Cùng vi nhng gii pháp chiến lược, VietinBank còn trin khai nhiu sáng kiến đ nâng cao hiu qu bán hàng NHĐT ti CN thông qua vic BHTT ti quy giao dch…

Khai thác li thế đa bàn, tr s ti các khu vc đông dân cư, VietinBank đã h tr CN trin khai bài bn, chi tiết công tác BHTT ti quy. Các tình hung được xây dng trên kch bn bán hàng vi tng đi tượng khách hàng (KH) như: KH gi tiết kim, KH thanh toán hóa đơn, np thuế đin t, KH chuyn khon và tng phân khúc KH như KH có đin thoi thông minh, KH tr

Bên cnh đó, hot đng roadshow, talk show v các sn phm, dch v NHĐT các doanh nghip chi tr lương cũng được trin khai đng lot ti nhiu CN. Có th nói đây là hình thc BHTT giúp CN gia tăng lượng KH nhanh chóng, hiu qu. Ti các bui trao đi vi doanh nghip, ngoài vic gii thiu tính năng, li ích ca sn phm NHĐT ti KH, cán b CN còn trc tiếp hướng dn KH s dng và tri nghim dch v. Sau các bui tho lun và trao đi này, 100% KH doanh nghip chi tr lương ti VietinBank đu đăng ký dch v NHĐT. Trước đó vào năm 2016, vi mc tiêu tăng trưởng KH đăng ký, s dng dch v NHĐT, VietinBank đã nghiên cu phát trin thêm kênh đăng ký dch v mi đ KH đăng ký dch v nhanh chóng, tin li như: Đăng ký trc tuyến trên website hoc qua VietinBank iPay Mobile. Đây là kênh bán hàng rt hiu qu vi kết qu s lượng KH đăng ký qua kênh này chiếm khong 50% so vi kênh ti quy. Sau hơn 1 năm tm dng đ nâng cp h thng và mi m li t tháng 10/2017, đến nay đã có hơn 20.000 KH đăng ký iPay trc tuyến - tăng gp 3 ln so vi c năm 2016.

Chia s ca người trong cuc

Thi gian qua, hình nh các cán b ngân hàng trong đng phc tr trung, năng đng trc tiếp tìm hiu nhu cu ca KH ti các khu ph, ca hàng kinh doanh và tư vn chi tiết cho KH đã tr nên thân thuc. Nh đó, dch v VietinBank iPay cũng đến gn hơn vi KH.

“VietinBank Hoàng Mai đã t chc nhiu chương trình “ra quân” bán hàng, đy mnh phát trin dch v thanh toán - trong đó có dch v NHĐT. Đây là hot đng bán hàng mi, mang li cm hng cho cán b, nhân viên và KH. Thành công ca chương trình BHTT thi gian qua là tin đ đ VietinBank Hoàng Mai tiếp tc thc hin các chương trình tương t có phm vi rng hơn ti  qun Hoàng Mai và khu vc phía Nam Hà Ni. Chi nhánh hi vng hot đng này s  góp  phn thúc đy bán l, đưa VietinBank iPay  ca VietinBank Hoàng Mai  phát  trin lên tm cao mi theo đnh hướng kinh doanh ca Ban Lãnh đo VietinBank” - bà Đ Th Bích Mai, Giám đc VietinBank Hoàng Mai chia s.

Cùng vi cơ hi tiếp cn trc tiếp   KH tim năng, thu hút KH tìm hiu và s dng sn phm, dch v ca VietinBank, hot đng này còn qung bá thương hiu VietinBank ti cng đng, góp phn phát trin hot đng kinh doanh.

Ông Lê Anh Tun cho hay: Đ hot đng này din ra hiu qu và thường xuyên trong các năm ti, VietinBank đang xây dng đnh hướng phát trin cho BHTT qua kênh đăng ký online và qua các kênh xã hi vì đây là hình thc r, tiết kim chi phí và hiu qu cao.

Xem 9831 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.