Thứ bảy, 22 Tháng 2 2020
TIN MỚI

Hội thảo “Ảnh hưởng của sự thay đổi Công nghệ đến lĩnh vực Kế toán - Tài chính Ngân hàng Thương mại”

Hoi thao anh huong cua su thay doi Cong nghe den linh vuc Ke toan Tai chinh Ngan hang Thuong maiSáng 21/12/2017, ti TP.HCM, đã din ra Hi tho vi ch đnh hưởng ca s thay đi Công ngh đến lĩnh vc Kế toán - Tài chính Ngân hàng Thương mi” do Hip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp vi Smart Train và Hip hi Kế toán qun tr Hoa Kỳ (IMA) vi s h tr t PwC Vit Nam  t chc.

Hi tho thu hút gn 120 đi biu là cán b qun lý NHNN, thành viên HĐQT, Ban điu hành, Ban Kim soát, lãnh đo và chuyên viên các b phn Kế toán, Tài chính, Kim toán ni b, Công ngh thông tin, QTRR,… ca các NHTM; ging viên các trường đi hc, các công ty… trên đa bàn. Nhm cp nht các nh hưởng ca s thay đi công ngh đến lĩnh vc kế toán - tài chính NHTM; vai trò và xu hướng phát trin kế toán qun tr trên thế gii và ti Vit Nam; chia s các vn đ cn lưu ý v qun tr ri ro, bo mt và an toàn d liu dành dành cho người làm kế toán - tài chính NHTM.

Tham d và phát biu ti hi tho, bà Lê Th Kim Xuân-Trưởng VPĐD VNBA nhn mnh: Trong k nguyên kết ni vn vt (Internet of things) và s phát trin mnh như vũ bão ca công ngh như hin nay, công ngh thông tin là chìa khóa cho s phát trin ca kinh tế - xã hi và s thành công ca các doanh nghip nói chung và các NHTM nói riêng. Trong lĩnh vc kế toán - tài chính, CNTT cũng tác đng góp phn làm thay đi toàn din, th hin rõ nht là phương thc x lý d liu và cung cp thông tin kế toán. Tuy nhiên khi mi th đu da trên máy vi tính, mng internet thì vn đ “An ninh thông tin” là rt quan trng, cn phi bo mt d liu đm bo an toàn. Vì trong lĩnh vc kế toán - tài chính thì ch yếu là d liu. Mà d liu là quan trng nht và phân tích d liu là chìa khóa dn đến s thành công. Do đó đòi hi nhng người làm trong lĩnh vc kế toán - tài chính và cán b qun lý cn phi có kiến thc và ng dng tt v CNTT đ thun tin cho vic cp nht, x lý, phân tích d liu, biết và hiu rõ v d liu, bo mt d liu.

Theo bà Trn Th Xuân Mùi, Phó Giám đc Smart Train: Vi xu hướng phát trin ca công ngh, vai trò ca người làm kế toán-tài chính, đc bit là kế toán qun tr đang dn tr nên quan trong đi vi các NHTM và doanh nghip. Do đó h cn nâng cao năng lc và trang b cho bn thân nhng k năng tư duy, k năng phân tích, qun tr ri ro, ra quyết đnh … mà máy tính không th thay thế được.

M đu phn tham lun vnh hưởng ca s thay đi công ngh đến lĩnh vc kế toán - tài chính, vai trò và xu hướng phát trin kế toán qun tr”, được trình bày bi Tiến sĩ Josh Henniro - Trưởng Đi din Hip hi kế toán Qun tr Hoa Kỳ (IMA), khu vc Đông Nam Á vi nhng ni dung chính sau: nh hưởng ca công ngh (S dng ngun lc bên ngoài -offshoring và T đng hóa; Khong trng v k năng Kế toán/Tài chính; Liên tc hc hi là nn tng ca thi đi ngày nay); Kế toán qun lý - h có liên quan đến các T chc ca mình không? (so sánh Kế toán tài chính và Kế toán qun lý; Nhn thc tài chính bng kinh doanh; Nhng th t ưu tiên và tính hiu qu; Các thách thc mà tài chính phi đi mt; Các công c thường xuyên được s dng nht không phi hiu qu nht; 5 thách thc ln nht - d liu và công c liên quan); Vai trò ca kế toán qun lý và nhng cơ hi; Xác đnh rõ thách thc - to điu kin tt hơn cho vic tìm đi tác kinh doanh.

Tiếp theo là tham lun “Các vn đ lưu ý v qun tr ri ro dành cho người làm kế toán - tài chính trong lĩnh vc ngân hàng”ca Ông Phm Hi Âu, ACCA, CIA - Phó Ch tch Tp đoàn Phú Quý (nguyên Trưởng Ban Kim soát, Phó Tng Giám đc, Giám đc, ph trách Qun lý ri ro ca mt s Ngân hàng thương mi). Trong phn này, din gi đ cp các ni dung như: Qun tr ri ro doanh nghip COSO 2017 - QTRR doanh nghip hp nht vi chiến lược và hot đng trin khai; Các ri ro chính trong ngân hàng (Ri ro th trường, Ri ro tín dng, Ri ro hot đng, Ri ro thanh khon); Phân tích Basel được nâng cp (Basel III); Mô hình 3 tng bo v trong QTRR; Khung QTRR trong ngân hàng; Vai trò ca CFO - Giám đc Tài chính.

Tham lun cui cùng mang ch đ “An toàn d liu dành cho người làm kế toán - tài chính trong lĩnh vc ngân hàng” được trình bày bi Ông Robert Trong Tran - Giám đc b phn An ninh mng PwC Vit Nam, vi các ni dung chính như: Gii thiu  nhng ng dng tiến tiến nht v lĩnh vc tư vn an ninh mng và x lý s c ca PwC; Ti sao ti phm mng ngày càng gia tăng?; Thế nào là mt Mô hình phn ng linh hot (Cyber Resilience) và Làm thế nào đ tr thành mt mô hình phn ng linh hot?         

Trong phn tho lun, các đi biu tham d đưa ra các câu hi xoay quanh các vn đ như: Vic tham gia Câu lc b chng hacker; Người làm kế toán - tài chính ngân hàng cn trang b nhng k năng gì đ đáp ng nhu cu trong thi kỳ công ngh phát trin hin nay; Nhng nh hưởng ln nht ca thay đi công ngh ngân hàng và ngân hàng cn làm gì đ thích ng vi s thay đi đó; Công ngh blockchain nh hưởng ti ngành kế toán, kim toán như thế nào; IMA giúp gì cho nhng người làm kế toán tài chính Vit Nam…

Theo kết qu kho sát, BTC đã nhn được khá nhiu ý kiến phn hi tích cc t các đi biu tham d hi tho, các đi biu mong mun s có thêm các hi tho và đào to chuyên sâu hơn v lĩnh vc kế toán - tài chính.

Xem 1186 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.