Thứ bảy, 23 Tháng 3 2019
TIN MỚI
Mời tham dự hội thảo “Ảnh hưởng của sự thay đổi công nghệ đến lĩnh vực kế toán - tài chính ngân hàng thương mại”

Mời tham dự hội thảo “Ảnh hưởng của sự thay đổi công nghệ đến lĩnh vực kế toán - tài chính ngân hàng thương mại”

Hip hi Ngân hàng Vit Nam và T chc đào to Smart Trainphi hp t chc hi tho v ch đnh hưởng ca s thay đi công ngh đến lĩnh vc kế toán - tài chính ngân hàng thương mi”. Trân trng mi các t chc hi viên đăng ký tham d.

T chc đào to Smart Train là đi tác đào to y quyn ca Hip hi Kế toán Qun tr Hoa Kỳ IMA. Hi thomin phí, có phiên dch).

Mc đích hi tho: nhm cp nht các nh hưởng ca s thay đi công ngh đến lĩnh vc kế toán - tài chính NHTM, vai trò và xu hướng phát trin kế toán qun tr trên thế gii và ti Vit Nam. Chia s các vn đ cn lưu ý v qun tr ri ro, bo mt và an toàn d liu dành dành cho người làm kế toán - tài chính NHTM.

Thành phn tham d:Ban lãnh đo, Bankim soát,cpqun lý và cán b các phòng/ban: Kế toán - tài chính, Kim toán ni b, Qun tr ri ro, Công ngh thông tin và các phòng/ban liên quan… ca các ngân hàng và t chc tín dng là hi viên Hip hi Ngân hàng.

Ni dung hi tho:

- nh hưởng ca s thay đi công ngh đến lĩnh vc kế toán tài chính - TS. Josh Henniro, Trưởng Đi din Hip Hi Kế Toán Qun Tr Hoa Kỳ, KV Đông Nam Á.

- Các vn đ cn lưu ý v qun tr ri ro dành cho người làm kế toán tài chính trong lĩnh vc ngân hàng - Ông Phm Hi Âu, ACCA, CIA, Phó Ch Tch Tp Đoàn Phú Quý, vi 10 năm kinh nghim kinh qua các v trí: Trưởng Ban Kim soát, Phó TGĐ, Giám đc ph trách Qun lý ri ro ti các NHTM.

- An toàn d liu dành cho người làm kế toán - tài chính trong lĩnh vc ngân hàng - Ông Robert Trong Tran, Giám Đc B phn An Ninh Mng, PwC Vit Nam.

- Vai trò và xu hướng phát trin kế toán qun tr & qun tr tài chính - Đi din Smart Train.

- Ta đàm trao đi.

Thi gian: ngày 21/12/2017, t 8h30 - 11h50 (01 bui)

Đa đim: Hi trường Ngân hàng Nhà nước, s 8 Võ Văn Kit, Qun 1, TP. H Chí Minh

Các t chc hi viên đăng ký danh sách đi biu tham d trước ngày 19/12/2017 theo mu Phiếu đăng ký (đính kèm) và gi E-mail, Fax hoc đin thoi theo đa ch sau: Văn phòng đi din - Hip hi Ngân hàng Vit Nam ti TP.HCM. Liên h: Ch Hoàng Thc Yến, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ĐT: 028.38 216 608/0902 689 166; Fax: 028.38 296 076.

Xem 29923 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.