Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Ngân hàng phối hợp thúc đẩy phát triển TMDV trong kỷ nguyên số

Ngan hang phoi hop thuc day phat trien TMDV trong ky nguyen soBan Kinh tế Trung ương và mt s b, ngành va phi hp t chc Hi tho “Thúc đy thương mi dch v trong k nguyên s” vi s tham gia ca đông đo chuyên gia công ngh, ngân hàng…

Ông Ngô Văn Tun, Phó Ban Kinh tế Trung ương cho biết, trong bi cnh các thành tu khoa hc công ngh t cuc cách mng công nghip ln 4 trên thế gii đang có nhng tác đng sâu sc đến phương thc sn xut và tiêu dùng thì đòi hi lĩnh vc thương mi, dch v cũng phi có nhng thay đi mang tính đt phá, cách mng. Đng và Nhà nước Vit Nam đã ch đng nhn din nhm nm bt được nhng cơ hi t nhng thành tu ca khoa hc công ngh đ phát trin kinh tế-xã hi đt nước. Ngay t năm 2000, B Chính tr đã có Ch th s 58-CT/TW v đy mnh ng dng và phát trin công ngh thông tin phc v s nghip công nghip hóa, hin đi hóa đt nước.

Vic ng dng các thành tu khoa hc, công ngh thi gian qua đã thu được mt s kết qu quan trng góp phn thay đi din mo ca nn kinh tế trong đó có lĩnh vc thương mi, dch v theo hướng hin đi, nâng cao năng sut và sc cnh tranh, tc đ tăng trưởng bình quân giai đon 2011-2015 đt 6,3%/năm. Tuy nhiên, đ nm bt được nhng cơ hi t cuc cách mng công nghip ln 4 thì Vit Nam cn phi nhanh chóng có đnh hướng tiếp cn, chương trình hành đng c th rõ nét trong tng ngành, lĩnh vc nht là đi vi các ngành, lĩnh vc đang sm chu tác đng như ngân hàng-tài chính, y tế, giáo dc, thương mi đin t, du lch…

Riêng v Vit Nam, ông Ngô Văn Tun nhn đnh, vi quy mô dân số hin đứng thứ 13 thế giới và d báo s đt 100 triệu người vào năm 2025 vi cơ cu dân s vàng, thu nhp bình quân năm 2020 khong 3.200-3.500 USD, t l s dng đin thoi thông minh có kết ni internet năm 2017 theo mt nghiên cu là 55% cao hơn mc bình quân 44% trên thế gii, Việt Nam được đánh giá va là th trường nhiu tiềm năng, va có ngun nhân lc di dào, dư đa phát trin còn rt ln đi vi lĩnh vc thương mi, dch v. Đã đến lúc đ người dân và doanh nghip nhanh chóng tiếp thu và ng dng các thành tu ca cuc cách mng ln th 4 trong sn xut, kinh doanh thương mi và dch v.

Tham lun ti hi tho, ông Phm Mnh Thng, Phó Tng Giám đc Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) khng đnh ngân hàng luôn chú trng nâng cao s hài lòng ca khách hàng vi các tri nghim s hoá trên thiết b di đng. S bùng n ca công ngh thông tin (CNTT) và xu hướng s dng đin thoi thông minh cùng tc đ phát trin mnh m ca Internet  to điu kin thúc đy phát trin ngân hang s, hay ngân hàng trên các thiết b di đng (Laptop, máy tính bng, đin thoi thông minh) cùng vi các hình thc thanh toán di đng (Mobile Payment) được áp dng các thành tu công ngh hin đi nht

Trong đó, qua các s liu phân tích th trường trên toàn cu cho thy, Vit Nam chiếm th phn cao v tc đ phát trin Internet, s lượng người dùng Internet, thiết b di đng và các ng dng tin ích đi kèm.

T năm 2001, Vietcombank đã ra mt dch v ngân hàng qua Internet đu tiên vi tên gi VCB-iB@nking. Mi đây nht, vào tháng 3/2017, Vietcombank đã trin khai dch v VCB-MobileB@nking phiên bn mi vi thiết kế hin đi, tin ích đa dng, áp dng công ngh mi (tính năng bo mt bng vân tay, thanh toán bng mã QR). V chiến lược phát trin, ông Phm Mnh Thng khng đnh, Vietcombank đang hướng ti xây dng h sinh thái trên thiết b di đng (Mobile Ecosystem) và hy vng s mang đến nhiu tri nghim mi đa dng cho khách hàng.

Tuy nhiên, cùng vi vic phát trin dch v ngân hàng đin t, cn hết sc thn trng vi các nguy cơ tn công t bên ngoài ngày càng tăng, yếu t bo mt là yêu cu hàng đu, đòi hi ngân hàng đu tư, theo dõi, giám sát liên tc.

Các cơ quan qun lý cn tăng cường tính nht quán trong cơ chế qun lý phát trin ngân hàng s; cn có s kết ni cng dch v công trc tuyến, cng thương mi đin t ca các b, ngành vi cng thanh toán đin t ca Ngân hàng Nhà nước đ h tr phát trin dch v thương mi đin t. Cn tăng cường công tác truyn thông và phi hp vi các cơ quan báo chí đ thc hin các chương trình truyn thông nhm nâng cao nhn thc và cng c nim tin ca người dân, doanh nghip v li ích và hiu qu thanh toán đin t hn chế s dng tin mt.

Ông Trn Phương, Phó Tng Giám đc Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) cho rng, các cơ quan qun lý cn sm hoàn thin khuôn kh pháp lý to môi trường tt cho các TCTD và các công ty Fintech phát trin cung ng sn phm dch v tài chính trên nn tng công ngh s đ gia tăng kh năng tiếp cn dch v tài chính ca người dân và doanh nghip.

Dưới góc đ quc gia, ông Trn Phương đ ngh cn sm trin khai h thng d liu tp trung v dân cư và quc gia s được trin khai trên cơ s Ch th 07/CT-TTg ngày 13/03/2017 xây dng cơ s d liu quc gia (CSDL) v dân cư. Thông qua h thng này mi người dân s có mt đnh danh duy nht. H thng có th nhn dng thông qua hình thc sinh trc hc đ người dân có th s dng đăng ký các dch v công trc tuyến. Điu này cũng cho phép các khách hàng đăng ký s dng các dch v tài chính t xa (eKYC).

Xem 277 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.