Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI
Agribank và Tập đoàn Bảo Việt ký kết thỏa thuận hợp tác

Agribank và Tập đoàn Bảo Việt ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 06/12/2017, ti Hà Ni, Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) và Tp đoàn Bo Vit trang trng t chc L ký kết tha thun hp tác, h tr nhau cùng phát trin bn vng, vươn tm khu vc và thế gii.

Theo tha thun hp tác, Agribank và Tp đoàn Bo Vit cam kết ưu tiên s dng các sn phm, dch v ca hai bên; khai thác ti đa thế mnh, tim năng ca mi Bên, trên cơ s quy đnh ca pháp lut hin hành, phù hp vi kh năng và đm bo li ích ca hai Bên nhm nâng cao hiu qu và sc cnh tranh trong bi cnh hi nhp ngày càng sâu rng.

Thc hin chiến lược kinh doanh giai đon 2016 - 2020, tm nhìn năm 2030, Agribank xác đnh mc tiêu gi vng v trí NHTM hàng đu Vit Nam, hot đng theo mô hình NHTM do Nhà nước nm c phn chi phi; Có nn tng công ngh, mô hình qun tr hin đi, tiên tiến và năng lc tài chính cao; hot đng kinh doanh an toàn, hiu qu, phát trin n đnh và bn vng; Gi vng vai trò ch lc trong đu tư, h tr phát trin và cung cp các dch v tài chính, tín dng hin đi, tin ích, đt tiêu chun quc tế; đnh v giá tr thương hiu Agribank khu vc và toàn cu.

Phát biu ti L ký kết, Thành viên HĐTV - Tng Giám đc Agribank Tiết Văn Thành mong mun cùng Tp đoàn Bo Vit th hin quyết tâm thc hin thng li ngh quyết ca Đng và ch trương ca Chính ph v phát huy vai trò “đu tàu” ca các tp đoàn, tng công ty, doanh nghip nhà nước trong vic h tr nhau cùng phát trin bn vng, vươn tm thế gii, tích cc đóng góp vào công cuc phát trin kinh tế - xã hi đt nước.

Được thành lp ngày 26/3/1988, đến nay, Agribank là NHTM duy nht Nhà nước nm gi 100% vn điu l.

Đến 30/11/2017, Agribank có tng tài sn,  ngun vn huy đng đu đt trên 01 triu t đng, tng dư n tín dng trên 886.000 t đng, trong đó dư n nông nghip, nông thôn chiếm 74%/tng dư n và chiếm trên 50% th phn tín dng ca ngành Ngân hàng đu tư lĩnh vc này.

Agribank hin cung ng trên 200 sn phm dch v ngân hàng tin ích, có đóng góp tích cc đi vi phát trin th trường thanh toán hin đi, không dùng tin mt ti Vit Nam.

Agribank hin có gn 2.300 chi nhánh, phòng giao dch tri dài trên toàn quc, có mt khp mi vùng min, huyn đo, vùng sâu vùng xa, có Chi nhánh ti Campuchia, tiếp tc xúc tiến trin khai s hin din ti th trường Lào và Cuba.

Agribank là đi tác tin cy ca trên 30 ngàn doanh nghip và gn 11 triu h sn xut; thiết lp quan h vi gn 100 ngân hàng ti gn 100 quc gia và vùng lãnh th, là đi tác truyn thng ca các t chc tài chính uy tín trên thế gii; là Ngân hàng đng th 446/1000 ngân hàng ln nht thế gii theo bình chn ca The Banker.

Xem 336 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.