Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

GPBank thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thong baoNgân hàng Du khí Toàn cu (GPBank) thông báo vic la chn t chc đu giá tài sn.

Ni dung

Người có tài sn đu giá: Ngân hàng Thương mi TNHH MTV Du Khí Toàn Cu - chi nhánh Th Đô. Đa ch: S 07, Đào Duy Anh, qun Đng Đa, Thành ph Hà Ni.

Tên tài sn: Quyn s dng tha đt s 63, t bn đ s 06, có din tích 402m2, hình thc s dng riêng, mc đích s dng: Đt ti nông thôn 300m2, đt trng cây lâu năm khác 102m2, thi hn s dng: Đt nông thôn: lâu dài, Đt trng cây lâu năm khác: Đến tháng 10/2053, ti đa ch thôn Gò Cáo, xã Thy Xuân Tiên, huyn Chương M, thành ph Hà Ni theo Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BB 367100, s vào s cp giy chng nhn 00372 do UBND huyn Chương M, thành ph Hà Ni cp ngày 24 tháng 8 năm 2010 mang tên ông Nguyn Xuân Dũng và bà Nguyn Th Đông.

Slượng: 01 tài sn

Giá bán khi đim ca tài sn nêu trên là: 346.000.000 đng (Ba trăm bn mươi sáu triu đng chn).

Tiêu chí la chn:

- Có cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá đi vi loi tài sn đu giá;

- Có phương án đu giá kh thi, hiu qu;

- Có năng lc, kinh nghim và uy tín khi t chc đu giá tài sn;

- Có thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp;

- Có tên trong danh sách các t chc đu giá tài sn do B tư pháp tư pháp công b;

- Các tiêu chí khác phù hp vi tài sn đu giá do người có tài sn đu giá quyết đnh.

Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia t chc đu giá: ti tr s Người có tài sn đu giá, t thi đim thông tin được đăng chính thc lên Website GPBank đến 17h00 ngày 06/12/2017. Chi nhánh Th Đô xin gi toàn b h sơ kèm theo.

Thông tin chi tiết, liên h vi ông Hoàng Văn Huy - chi nhánh Th Đô (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; s đin thoi: 0934.319.936).

Xem 1992 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.