Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

10 tháng ngành Ngân hàng có 300 cuộc đối thoại với doanh nghiệp

10 thang nganh Ngan hang co 300 cuoc doi thoai voi doanh nghiepNgày 4/12/2017 ti Tp H Chí Minh, Ban Nghiên cu phát trin kinh tế tư nhân thuc Hi đng tư vn ci cách th tc hành chính ca Th tướng Chính ph đã t chc Hi ngh đi thoi doanh nghip đ tiếp nhn x lí phn ánh, kiến ngh v khó khăn, vướng mc trong hot đng sn xut kinh doanh.

Hi ngh do ông Mai Tiến Dũng - B Trưởng, Ch nhim Văn phòng Chính ph ch trì. Cùng tham gia gii đáp, phn hi các thc mc ca gii doanh nghip còn có đi din ca các B, Ban, ngành như: Công Thương, Công an, Khoa hc và Công ngh, Ngoi giao, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Tài chính, Kế hoch và Đu tư, Tư Pháp, Thông tin và Truyn thông, Văn hóa, Th thao và Du lch, Ngân hàng nhà nước Vit Nam; các đi biu đến t các tnh Bình Dương, Bình Thun, Long An, Tin Giang và TPHCM. Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú đi din lãnh đo ngành Ngân hàng đã tham gia và trc tiếp đi thoi, gii đáp nhng khó khăn vướng mc ca doanh nghip.

Theo kho sát ca Ban Nghiên cu Phát trin kinh tế tư nhân, 73% DN cho rng mi quan tâm ln nht hin nay là th tc hành chính quá rườm rà; 64% DN cho hay thái đ gii quyết th tc hành chính ca các cơ quan công quyn cũng là đim vướng mc ln. Tiếp đó là s chng chéo gia nhng cơ quan thc thi ca các b ngành. Trong đó vướng mc c th nht và được nhiu DN đ cp nht là th tc xut nhp khu.

Theo B trưởng Ch nhim Văn phòng Chính ph Mai Tiến Dũng, đng thi là Ch tch Hi đng tư vn Ci cách Th tc hành chính, kho sát này cho thy DN đánh giá tích cc v trng tâm ci cách ca Chính ph, đc bit là v Hi nhp quc tế nhưng “vn phi nhìn nhn thc trng là vn còn vn đ chng chéo gia các cơ quan, vn đ khó khăn khi tiếp cn các cơ quan công quyn…”

Sau khi lng nghe hu hết các kiến ngh, vướng mc ca doanh nghip, đi din lãnh đo các b ngành đã gii đáp ti ch các vn đ mt cách thng thn, rõ ràng.

Đi din lãnh đo ngành Ngân hàng, Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú đã thông tin ti Hi ngh, ch xét riêng chương trình kết ni ngân hàng - doanh nghip, trong 10 tháng đu năm 2017, ngành ngân hàng đã t chc hơn 300 cuc gp g, đi thoi gia NH và DN. Qua đó, cam kết cho vay mi gn 570.000 t đng. Điu này cho thy các NHTM đã đng hành, sát cánh cùng DN, đ chia s và hp tác.

Riêng v phn lãi sut, Phó Thng đc cho rng, đến thi đim hin nay hu hết các DN tham gia chương trình kết ni đu được các NHTM cho vay mi ph biến mc 6-9%/năm (ngn hn) và 8-10%/năm (trung, dài hn). Các NHTM cũng đã thc hin gia hn n, cơ cu li kỳ hn tr n, nâng hn mc tín dng, điu chnh lãi sut cho các khon vay cũ ca khách hàng. Vì thế, có th nói là các NH đã rt ch đng và tích cc trong vic tiếp cn chia s khó khăn đi vi cng đng DN” - Phó Thng đc nói.

Tính đến thi đim đu tháng 12/2017, hu hết các NHTM trong h thng đu đã thc hin rt tt chương trình ci cách, gim thiu th tc hành chính. Nhiu NHTM đã gim ½ thi gian đi vi các giao dch vay vn, bo lãnh vay vn, ct gim hàng lot các th tc không cn thiết đ đy vn ra th trường.

Được biết, sau Hi ngh đi thoi ln này, Chính ph s t chc các bui đi thoi chuyên đ khác vi các Hip hi DN nước ngoài. Các Hi ngh đi thoi DN là mt trong nhng ni dung nhm góp phn ci cách các cơ chế, chính sách, th tc hành chính cho DN.

Xem 1332 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.