Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Hà Nội dành 3.000 tỷ đồng để xây dựng thành phố thông minh

Ha Noi danh 3000 ty dong de xay dung thanh pho thong minhChiều 5/12, HĐND thành ph Hà Ni đã xem xét Ngh quyết v điu chnh Chương trình mc tiêu ng dng CNTT trong hot đng ca cơ quan nhà nước thành ph Hà Ni giai đon 2016-2020.

Theo UBND TP. Hà Nội, đến nay, nền tng ca chính quyn đin t Thành ph tng bước được cng c, hoàn thin giúp cho b máy chính quyn Thành ph hot đng hiu lc, hiu qu hơn. Thành ph Hà Ni đã xây dng xong cơ s d liu dân cư cho hơn 7,5 triu người dân Hà Ni và đưa vào khai thác hiu qu t năm 2016.

Năm 2017, Thành ph đã hoàn thành vic xác đnh các yêu cu và tích cc chun b trin khai các thành phn quan trng xây dng Thành ph thông minh như: Trung tâm giám sát, điu hành tp trung ca Thành ph; h thng giao thông thông minh; h thng du lch thông minh... Hin nay, Hà Ni đã thí đim thành công ng dng tìm kiếm và thanh toán trông gi xe ô tô qua đin thoi di đng (Iparking) trên 2 tuyến ph Lý Thường Kit và Trn Hưng Đo (Hoàn Kiếm); tiếp tc ch đo trin khai m rng ng dng I-parking ti 4 qun (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đng Đa) và 89 đim trông gi phương tin phc v không gian đi b khu vc H Hoàn Kiếm và ph cn. D kiến đến 31/12/2017 s hoàn thành trin khai “H thng thông tin giao thông tích hp, xây dng bn đ giao thông Hà Ni" đ cung cp thông tin v tình trng giao thông và vn ti hành khách công cng theo thi gian thc phc v công tác qun lý, điu hành, điu tiết giao thông ca các cơ quan qun lý nhà nước, cho người dân và du khách.

Hà Nội cũng sẽ hoàn thành Cổng thông tin du lịch Hà Ni cung cp đy đ các thông tin thiết yếu cho du khách đến thăm Hà Ni và ng dng trí tu nhân to trong gii đáp, hướng dn công dân, doanh nghip v Dch v hành chính công ca Thành ph.

Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, Hà Ni đặt ra mục tiêu cụ thể là 100% thủ tc hành chính thc hin dch v công trc tuyến mc đ 3,4. UBND Thành ph cũng nêu rõ trong thời gian tới Hà Nội sẽ hình thành các thành phần cơ bn ca Thành ph thông minh, to lp h thng cơ s d liu ln (Bigdata), ng dng trí tu nhân to, IoT (intertnet kết ni vn vt), phân tích và x lý d liu h tr lãnh đo các cp ra quyết đnh kp thi, chính xác... Trong giai đoạn 2016-2020, dự kiến Hà Nội sẽ dành 3.000 tỷ đồng để xây dựng thành phố thông minh.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyn thông (TT&TT) Phan Lan Tú cho biết, khung kiến trúc Thành phố thông minh đang được Chính phủ giao các bộ ngành xây dựng và mỗi đô thị sẽ có cách tiếp cận khác nhau. Lộ trình xây dựng Thành ph thông minh của Hà Nội sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2016-2020: Hình thành cơ bản các thành phần như nền tảng cơ sở hạ tầng; xây dng hệ thống thông minh: Giao thông, du lịch, giám sát môi trường, bảo đm an ninh trật tự. Giai đoạn 2 từ 2020-2025, coi người dân là trung tâm, người dân sẽ tham gia quản lý, hình thành kinh tế số cơ bản. Giai đon 3 là đến 2030, Hà Nội sẽ là Thành phố thông minh phát triển cao.

Xem 769 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.