Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

VietinBank Đắk Nông thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thong baoNgân hàng Công thương Vit Nam (VietinBank) chi nhánh Đk Nông thông báo la chn t chc đu giá tài sn.

I. Thông tin v tài sn:

Tài sn cn đu giá gm 02 (hai) tài sn là 02 (hai) Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt ti p 02, th trn Phú Lc, huyn Thnh Tr, tnh Sóc Trăng ca ông Nguyn Hu Lâm và bà Lê Th Hng, c th:

1. Tài sn th nht:

- Đt: Din tích 78 m2; thuc tha đt s 161; t bn đ s 34; đt ti đô th; thi hn s dng lâu dài; hình thc s dng riêng;

- Tài sn gn lin vi đt: Nhà cp 04 (bn); s tng 02 (hai) tng; din tích xây dng 66 m2; din tích sàn 132 m2; kết cu: Tường gch, khung bê tông ct thép, nn lát gch Ceramic, mái tol; năm hoàn thành xây dng: 2010; thi hn s dng: Lâu dài.

Căn c pháp lý: Giy chng nhn Quyn s dng đt, Quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BC 554948 (s vào s cp GCN: H00604) do UBND huyn Thnh Tr cp ngày 07/12/2010 cho bà Lê Th Hng.

2. Tài sn th hai:

- Đt: Din tích 74 m2; thuc tha đt s 162; t bn đ s 34; đt ti đô th; thi hn s dng lâu dài; hình thc s dng riêng;

- Tài sn gn lin vi đt: Nhà cp 04 (bn); s tng 02 (hai) tng; din tích xây dng 66 m2; din tích sàn 132 m2; kết cu: Tường gch, khung bê tông ct thép, nn lát gch Ceramic, mái tol; năm hoàn thành xây dng: 2010; thi hn s dng: Lâu dài.

Căn c pháp lý: Giy chng nhn Quyn s dng đt, Quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BC 554949 (s vào s cp GCN: H00605) do UBND huyn Thnh Tr cp ngày 07/12/2010 cho bà Lê Th Hng.

II. Giá khi đim ca tài sn:

- Giá khi đim ca tài sn th nht: 1.250.000.000 đng (Mt t, hai trăm năm mươi triu đng);

- Giá khi đim ca tài sn th hai: 1.250.000.000 đng (Mt t, hai trăm năm mươi triu đng);

III. Tiêu chí la chn t chc đu giá:

- T chc đu giá có cơ s vt cht, trang thiết b đm bo phù hp cho vic bán đu giá loi tài sn nêu trên (tr s, đa đim đu giá tài sn có đa ch rõ ràng, có phòng đu giá tài sn phù hp, s lượng chi nhánh...).

- Có phương án đu giá kh thi, hiu qu.

- Năng lc, kinh nghim và uy tín ca t chc đu giá.

- V thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp: Theo quy đnh ti Thông tư s 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy đnh khung thù lao dch v đu giá tài sn và Thông tư s 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 ca B Tài chính quy đnh chế đ tài chính trong hot đng đu giá tài sn;

- Có tên trong danh sách các t chc đu giá tài sn do B Tư pháp/S Tư pháp tnh/thành công b.

IV. Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia t chc đu giá:

- Thi gian np h sơ: T ngày 05/12/2017 đến ngày 07/12/2017.

- Đa đim np h sơ: Ngân hàng TMCP Công Thương Vit Nam - Chi nhánh Đk Nông; Đa ch: S 78 Trương Đnh, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đk Nông.

Thông tin chi tiết, liên h : ông Hà Vit Thành - Chc v: Nhân viên Qun lý n - VietinBank Đk Nông.

Đin thoi: 0988.273.779 hoc 026.1354.8683

Xem 2167 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.