Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

GPBank thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thong baoNgân hàng Du khí Toàn cu (GPBank) thông báo vic la chn t chc đu giá tài sn.

Người có tài sn đu giá: Ngân hàng Thương mi TNHH MTV Du khí Toàn Cu - Chi nhánh Ba Đình - PGDTT Hùng Vương. Đa ch: Lô B, ô đt s 4, Nguyn Khánh Toàn, Cu Giy, Hà Ni.

Tên tài sn:

- Tài sn 01: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt ti tha đt s 313, t bn đ s 21 có din tích 140 m2 ti đa ch: Khu Đng Chùa, thôn Đào Xá, xã Phong Khê, huyn Yên Phong, tnh Bc Ninh. Hình thc s dng: S dng riêng: 140 m2; s dng chung: Không m2. Mc đích s dng: Đt nông thôn, thi hn s dng: lâu dài theo “Giy chng nhn quyn s dng đt” s AI812500, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt: HO3220/QĐ2200 do UBND huyn Yên Phong, tnh Bc Ninh cp ngày 27/07/2007 cho ông Nguyn Văn Hưng.

- Tài sn 02: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt ti đa ch ti : thôn Đào Xá, xã Phong Khê, huyn Yên Phong, tnh Bc Ninh theo “Giy chng nhn quyn s dng đt” s S719728, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt: 00118 QSDĐ/QĐ s 620 do UBND huyn Yên Phong, tnh Bc Ninh cp ngày 27/07/2007 cho H ông Nguyn Văn Hưng.

- Tài sn 03: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt ti tha đt s 312, t bn đ s 21 có din tích 140 m2 ti đa ch:  Khu Đng Chùa, thôn Đào Xá, xã Phong Khê, huyn Yên Phong, tnh Bc Ninh. Hình thc s dng: S dng riêng: 140 m2; s dng chung: Không m2. Mc đích s dng: Đt nông thôn, thi hn s dng: lâu dài theo “Giy chng nhn quyn s dng đt” s AI812204, s vào s cp giy chng nhn quyn s dng đt: HO3214/QĐ 2199 do UBND huyn Yên Phong, tnh Bc Ninh cp ngày 27/07/2007 đng tên bà Nguyn Th Huế.

S lượng: 03 tài sn

Giá bán khi đim ca tng tài sn nêu trên là:

- Tài sn 01: 601.301.691 đng(Bng ch: Sáu trăm linh mt triu ba trăm linh mt nghìn sáu trăm chín mt đng)

- Tài sn 02: 1.218.450.000 đng (Bng ch: Mt t hai trăm mười tám triu bn trăm năm mươi nghìn đng)

- Tài sn 03: 601.301.691 đng(Bng ch: Sáu trăm linh mt triu ba trăm linh mt nghìn sáu trăm chín mt đng)

Tiêu chí la chn:

- Có cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá đi vi loi tài sn đu giá;

- Có phương án đu giá kh thi, hiu qu;

- Có năng lc, kinh nghim và uy tín khi t chc đu giá tài sn;

- Có thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp;

- Có tên trong danh sách các t chc đu giá tài sn do B tư pháp tư pháp công b;

- Các tiêu chí khác phù hp vi tài sn đu giá do người có tài sn đu giá quyết đnh.

Thi gian, đa đim np h sơ đăng ký tham gia t chc đu giá: ti tr s Người có tài sn đu giá, t thi đim thông tin được đăng chính thc lên Website GPBank đến 17h00 ngày 07/12/2017.

Thông tin chi tiết, liên h: ch Nguyn Th Ngc Thúy; Chi nhánh Ba Đình - PGDTT Hùng Vương (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; S đin thoi: 0902.340.098)

Xem 2105 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.