Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Agribank Tây Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo

Hinh anh ban dau giaNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) chi nhánh Tây Hà Ni thông báo v vic bán đu giá tài sn đm bo. Thi hn np h sơ đến trước 16 gi ngày 20/12/2017.

Mô t v tài sn:

- Tài sn bán đu giá: Căn h chung cư  ta đa ch: P 203, nhà OCT 3B (Khi 15 tng), khu đô th mi C Nhuế, Xuân Đnh (nay là Khu đô th Resco), phường Xuân Đnh, qun Bc T Liêm thành ph Hà Ni; din tích sàn: 103,9m2 theo Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt  S BU 797703, s quyết đnh: 1021/QĐ-UBND, s vào s cp GCN CH00036  do UBND qun Bc T Liêm, thành ph Hà Ni cp ngày 05/06/2014.

- Ngun gc ca tài sn: Là tài sn ca Ông Vũ Tường Quân và  Bà Nguyn Th Thanh Quý, đa ch 310 C3 Láng H, Đng Đa, Hà Ni. Thế chp ti Ngân hàng No&PTNT Vit Nam - Chi nhánh Tây Hà Ni cho khon vay ca Công ty C phn xut nhp khu thương mi và xây dng Ngc Khánh theo Hp đng thế chp căn h s công chng: 4951.2014/HĐTC/Quyn s 03.TP/CC-SCC ngày 24/10/2014 ti Phòng công chng s 3 thành ph Hà Ni đ đm bo thc hin nghĩa v ca Hp đng cp tín dng hn mc s 1480-LAV201400234 ngày 30/10/2014 và Ph lc HĐTD s 02/2015 ngày 21/01/2015 gia Ngân hàng No&PTNT Vit Nam - Chi nhánh Tây Hà Ni và Công ty C phn xut nhp khu thương mi và xây dng Ngc Khánh. Tài sn trên đã được bàn giao cho Ngân hàng No&PTNT Vit Nam - Chi nhánh Tây Hà Ni đ x lý bán đu giá thu hi n.

Đa đim tài sn: P 203, nhà OCT3B (Khi 15 tng), khu đô th mi C Nhuế, Xuân Đnh (nay là Khu đô th Resco), phường Xuân Đnh, qun Bc T Liêm, thành ph Hà Ni.

Giá khi đim: 1.683.646.050 đng (Bng ch: Mt t, sáu trăm tám mươi ba triu, sáu trăm bn mươi sáu nghìn năm trăm đng).

Tin đt trước: 240.000.000 đng (Bng ch: Hai trăm bn mươi triu đng).

Tin phí h sơ tham gia đu giá: 500.000 đng/ h sơ.

Kế hoch t chc bán đu giá:

- Đơn v t chc đu giá: Công ty C phn Đu giá Vit, Á đa ch: P304 s 88 ph Phm Ngc Thch, phường Trung T, Qun Đng Đa, Hà Ni.

- Bên có tài sn đu giá: Ngân hàng No&PTNT Vit Nam - Chi nhánh Tây Hà Ni (đa ch: Lô A1K, Ph Duy Tân, phường Dch Vng Hu, qun Cu Giy, thành ph Hà Ni).

- Thi gian đa đim xem tài sn: T ngày 11/12/2017 đến ngày 12/12/2017 ti đa đim tài sn.

- Thi gian, đa đim, điu kin cách thc tham gia đu giá: Mi cá nhân t chc đ điu kin theo lut đnh mua và np h sơ t ngày thông báo bán đu giá đến trước 16 gi ngày 20/12/2017 ti Văn phòng Cty CP Đu giá Vit Á.

- Thi gian thu tin đt trước: Đến 16h00 ngày 20/12/2017

Tin đt trước np vào TK ca Cty CP Đu giá Vit Á s 102010001963878 m ti Ngân hàng TMCP Công thương Vit Nam- Chi nhánh Thăng Long.

- Thi gian, đa đim t chc đu giá: Vào hi 09h00 ngày 21/12/2017 ti Phòng Đu giá- Cty CP Đu giá Vit Á (Đa ch: P304 s 88 ph Phm Ngc Thch, phường Trung T, Qun Đng Đa, Hà Ni.)

- Hình thc, phương thc đu giá: B phiếu trc tiếp mt vòng ti cuc đu giá theo phương thc tr giá lên.

Thông tin chi tiết, liên h:

- Công ty C phn Đu giá Vit, Á đa ch: P304 s 88 ph Phm Ngc Thch, phường Trung T, Qun Đng Đa, Hà Ni. Đin thoi: 0243.7965.198/ fax 0243.7965.199.

- Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Tây Hà Ni. Đa ch: Lô A1K, Ph Duy Tân, Phường Dch Vng Hu, Qun Cu Giy, TP Hà Ni. Đin thoi liên h 0982.331.825 (ông Nguyn Văn Ng).

Xem 2109 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.