Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Sacombank tiếp tục dành 3.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi doanh nghiệp

Sacombank tiep tuc danh 3000 ty dong cho vay uu dai doanh nghiepNgày 30/11/2017, Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) tiếp tc dành ngun vn ưu đãi 3.000 t đng nhm tháo g khó khăn, b sung vn sn xut kinh doanh cho các doanh nghip chuyn đi, h kinh doanh, tiu thương trên đa bàn TP.H Chí Minh.

Trong khuôn kh Hi ngh kết ni doanh nghip do Sacombank t chc, Sacombank đã tiến hành ký kết Tha thun tín dng ưu đãi vi 55 khách hàng hot đng trong lĩnh vc sn xut kinh doanh ti đa bàn TP.HCM. Sacombank tiếp tc dành 3.000 t đng cho vay ưu đãi doanh nghip chuyn đi, h kinh doanh, tiu thương ti Tp.hcmvi lãi sut t 6,9%/năm đi vi vay ngn hn, t 9%/năm đi vi vay trung, dài hn

Ngoài ra, t nay đến gia năm 2018, Sacombank s tiếp tc h tr vn đến các khách hàng khác đ điu kin.

Bà Nguyn Ngc Quế Chi - Phó Tng giám đc Sacombank cho biết: “Thc hin ch trương ca Chính ph cũng như Ngân hàng Nhà nước trong vic đng hành cùng các Doanh nghip, các H kinh doanh và Tiu thương nhm tiết gim chi phí hot đng sn xut kinh doanh, gim giá thành sn phm, nâng cao năng lc cnh tranh là s mnh chung ca cng đng Doanh nghip Vit Nam trong quá trình hi nhp. Xut phát t lý do đó, trong sut quá trình hot đng, Sacombank hàng năm dành nhiu ngun vn ưu đãi nhm kp thi h tr các khách hàng, trong đó chương trình kết ni Ngân hàng - Doanh nghip là mt chương trình quan trng mà chúng tôi đã tham gia xuyên sut trong 5 năm qua. Sacombank nói riêng và các ngân hàng nói chung tham gia chương trình càng ngày càng nhn thy tính thiết thc và nhng tác đng tích cc trong tiến trình góp phn thúc đy nn kinh tế phc hi và tăng trưởng. Đến thi đim hin nay, Sacombank cùng các ngân hàng bn đã tiến hành ký kết vi hàng ngàn doanh nghip, cá nhân, h kinh doanh, hp tác xã ti 24 qun huyn trên đa bàn TP.HCM và bt đu m rng ra các tnh thành khác trên c nước. Riêng Sacombank đã ký kết h tr ngun vn lên đến 15.300 t đng vi lãi sut ưu đãi ti đa cho nhiu doanh nghip, h kinh doanh nhm đng hành, h tr các đơn v này có thêm điu kin phát trin, m rng sn xut, kinh doanh”.

Trước đó, vào tháng 01/2017, Sacombank và NHNN Chi nhánh TP.HCM cùng S Công Thương TP.HCM đã ký kết thc hin gói tín dng tr giá 3.000 t đng vi lãi sut 6,9%/năm đi vi vay ngn hn và 9%/năm đi vi vay trung, dài hn dành cho các doanh nghip trong 5 lĩnh vc ưu tiên (công nghip h tr, xut khu, phát trin nông nghip - nông thôn, ng dng công ngh cao, doanh nghip nh và va) theo chương trình kết ni Ngân hàng - Doanh nghip. Bên cnh đó, t đu năm đến nay, Sacombank cũng đã trin khai thêm 9 gói cho vay ưu đãi khác tr giá gn 14.000 t đng phc v tiêu dùng, bình n th trường, phát trin nông nghip, b sung vn sn xut kinh doanh… vi th tc nhanh chóng, điu kin vay linh hot; đng thi phát trin thêm nhiu sn phm dch v mi mang li nhiu tin ích cho khách hàng.
Xem 2012 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.