Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Đến HDBank nhận voucher thời trang

Den HDBank nhan voucher thoi trangT ngày 07 - 21/12/2017, khi đến giao dch ti quy ca Ngân hàng Phát trin TP. H Chí Minh (HDBank) ti các đim giao dch ti TP. H Chí Minh, Bình Dương, Cn Thơ, Đà Nng, khách hàng s được tng 1 voucher gim giá 30% tt c sn phm nguyên giá nhãn hàng thi trang Canifa.

Ngoài ra, khách hàng s được cp th th VIP Canifa cho Banker’s vi hóa đơn t 1.599K tr lên.

Không ch ưu đãi trên, dp này khách hàng là ch th HDBank Visa cũng đang ngp tràn ưu đãi vi nhng chương trình hp dn như Chương trình Mưa Salebăngvi đt mua sm trên website Lazada s din ra t 12/12 - 14/12/2017.

Theo đó, khi giao dch thanh toán mua hàng trên website Lazada và ng dng di đng Lazada trên đin thoi/máy tính bng bng h điu hành Android/IOS vi hóa đơn ti thiu là 1.500.000VND tr lên, khách hàng s được gim 30% (ti đa 500,000VNĐ) đi vi ch th quc tế (tín dng và ghi n) hng vàng. Ngoài ra, khách hàng s được gim 25% (ti đa 400,000VNĐ) đi vi ch th quc tế (tín dng và ghi n) hng chun.

Chương trình Deal Hot din ra vào th 5 hàng tun, bt đu t 01/12-  31/01/2018. Khi giao dch thanh toán mua hàng trên website Lazada và ng dng di đng Lazada trên đin thoi/máy tính bng bng h điu hành Android/IOS vi hóa đơn ti thiu là 500.000VND tr lên, khách hàng s được gim 15% (ti đa 250,000VNĐ) đi vi ch th quc tế (tín dng và ghi n) hng vàng. Ngoài ra, khách hàng s được gim 15% (ti đa 200,000VNĐ) đi vi ch th quc tế (tín dng và ghi n) hng chun.

Xem 2397 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.